دانلود رایگان


پایان نامه مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی چكيده تحقيق:
تحقيق حاضر تحقيقي است مقايسه اي- نيمه تجربي كه به بررسي مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده پرداخته است.
براي بررسي موضوع فوق، از پرسش نامه استاندارد كه روايي شده و به تأييد استاد راهنما، رسيده است ، به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.
نتايج اين بررسي بر اثر اطلاعاتي به دست آمده كه از طريق پرسش نامه مقياس خود پنداري راجرز و مقياس عزت نفس روزنبرگ تهيه و بين 40 نفر از نوجوانان پسر كه 20 نفر آن نوجوانان عادي به طريق نمونه گيري تصادفي توزيع شد.
اطلاعات حاصله از اين پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحليل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با توجه به نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل پرسش نامه هاي پاسخگويان، تأثير بررسي مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان بررسي شد و نتيجه گرفته شد كه بين ميزان خودپنداري و عزت نفس نوجوانان بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تقاوتي وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگري ميان دو گروه است. يعني پرخاشگري نوجوانان پسر تحت سرپرستي بهزيستي بيشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستي خانواده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده تحقيق
فصل اول: طرح تحقيق
- شروع موضوع تحقيق
- اهميت و ضرورت تحقيق
- اهداف تحقيق
- طرح سوال پژوهشي
- فرضيه هاي تحقيق
- تعريف اصطلاحات عملي و نظري
شرح موضوع تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني
رشد اجتماعي در دورة نوجواني
رشد رواني در دورة نوجواني
عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني
چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان
اهداف طرح تحقيق
طرح سؤال پژوهشي
فرضيه هاي تحقيق
تعريف اصطلاحات و مفاهيم
نوجواني
بهزيستي
خانواده
رواني- اجتماعي
خودپنداري
فصل دوم: پيشينه تحقيق
- ادبيات پژوهش
- تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
- مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي
ادبيات پژوهش
تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي
فصل سوم: روش تحقيق
- توصيف نوع و روش تحقيق
- توصيف جامعه آماري
- تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
- روش آماري
توصيف نوع و روش تحقيق
توصيف جامعه آماري
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
فصل چهارم: جمع آوري يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
- مقدمه
- تحليل مجذور نمرات T/student
- تجزيه و تحليل آماري داده ها
مقدمه
فصل پنجم: اثبات فرضيه و خلاصة گزارش تحقيق
- اثبات فرضيه ها
- نتيجه گيري كلي
- محدوديت هاي تحقيق
- پيشنهادات
اثبات فرضيه ها
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
نتيجه گيري كلي
توصيف نوع روش تحقيق
جامعه آماري
روش آماري
متغيرهاي حاضر در اين پروژه
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
ضمائم
مقياس خودپنداري راجرز
مقياس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخذ
تحقیق مسائل و مشكلات رواني


تحقیق پیرامون مشكلات رواني و اجتماعي


دانلود تحقیق مشكلات رواني نوجوانان


پایان نامه رشته روانشناسی


پایان نامه پیرامون مشكلات رواني و اجتماعی


بررسی مشکلات روانی نوجوانان


مشکلات نوجوانان بهزیستی


بررسی مشکلات نوجوانان

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه مسائل و مشكلات روانياجتماعي نوجوانان تحت ...

دانلود پایان نامه مسائل و مشكلات روانياجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي ...

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی، در قالب فایل word و در حجم 115 صفحه.

بررسي مسائل و مشكلات روانياجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي ...

بررسي مسائل و مشكلات روانياجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده، دانلود رایگان پایان نامه مشکلات روانی نوجوانان

پایان نامه مسائل و مشكلات روانياجتماعي نوجوانان تحت ...

دانلود پایان نامه مسائل و مشكلات روانياجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

تحقیق مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي ...

دانلود تحقیق با موضوع پایان نامه مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده، در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل فهرست مطالب، مقدمه، چكيده تحقيق، شروع ...

تحقیق مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي ...

دانلود تحقیق با موضوع پایان نامه مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده، در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل فهرست مطالب، مقدمه، چكيده تحقيق، شروع ...

پایان نامه مسائل و مشكلات روانياجتماعي نوجوانان تحت ...

دانلود پایان نامه مسائل و مشكلات روانياجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي ...

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی، در قالب فایل word و در حجم 115 صفحه.

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي ...

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی، در قالب فایل word و در حجم 115 صفحه.

تحقیق پیرامون چرا در سال 62 داد و ستد اوراق قرضه ممنوع شد


تحقيق هنر متجدد و بازاري


نقشه بخش های شهرستان کازرون


پاورپوینت رویکرد آلبرت به شخصیت


آلبوم انواع سایه چشم


پیاده سازی الگوریتم FLB


طرح توجیهی تولید بتن آماده


بررسی تعیین رابطه بین هوش عاطفی بازاریابان و رضایت مشتری


تحقیق تاثير فقر اقتصادي و عوامل آموزشي بر افت تحصيلي دانشجويان


ربا از نظر اسلام و اهل بشریت