دانلود رایگان


بررسی رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندانمقدمه و طرح مسأله:
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين ومهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده)مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد. اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است. به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.
هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و ... گرفتار مي‌آيند. بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد.
اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر اثر او تأثير شديد دارند به جاي حمايت از رفتار از رفتار غير مجرمانه را رفتار تبهكارانه حمايت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد. همبستگي و پيوستگي و ثبات اركان خانواده كانون مناسبي را پديد مي‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً كاملي هنجارهاي مقبول تعميم يافته را ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند. خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است. (روزن باوم، 149:1973) محبت موجب استواري كانون خانوادگي است، نفرت در جهت معكوس آن جريان دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه و جدال است. هنگامي كه نفرت و اختلاف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت، بقاي نظم خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار مي‌شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
1-1 اهميت و ضرورت مسأله
2-1 اهداف تحقيق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-پيشينه تحقيق (مروري بر ادبيات موضوع
1-2 تعريف مسأله
انحراف
طلاق
خانواده
نظم
2-2 بررسي تئوريها و نظريات بزهكاري (انحراف) و نظم خانواده
2-2-2 نظريه روانشناختي در مورد انحرافات
3-2-2 نظريات جامعه شناختي انحراف StructuralStrain
ابزار نهادي شده اهداف فرهنگي انواع انطباق
همنوايي
نوآوري
شعائرگرايي
انزواطلبي
شورش
انحراف اوليه
كاربرد نظريه برچسب
ارزيابي نظريه برچسب
نظريه والتر ميلر
ارزيابي نظريه انتقال فرهنگي
4-3-2-2 ارزيابي نظريه انتقال فرهنگي
5-3-2-2 نظريه كنترل اجتماعي- علل هيرشي از بزهكاري: Social Control
6-3-2-2 نظريه تضاد Conflict Theory The
طبقه، دولت، جرم
نظريه آلبرت كوهن
7-3-2-2 نظريه ديويد ماتزا- بزهكاري و دنباله روي Delinquency and Drift
8-3-2-2 نظريه بوم شناسي انحراف- مكتب شيكاگو
9-3-2-2 نظريه ويليامزهال- عوامل خانواده موثر بر بزهكاري
الف) خانواده گسسته شده
ب) كشش يا فشار خانواده
ج) انضباط و روابط خانواده
د) مجرميت در خانواده
ه‍( اهمال و غفلت:
10-3-2-2 نظريه اميل دوركيم
دوركيم به سه ملاك اساسي جهت جلوگيري از رخداد انحراف توجه مي‌كند
انواع گسيختگي خانواده
تحليل مسير از تضاد بين والدين بعد از طلاق و سازگاري رفتاري فرزندان
انواع گسيختگي خانواده
خصوصيات خانواده هاي تك والديني
12-3-2-2 نظريه تالكوت پارسنز
14-3-2-2 تأثير مشكل اقتصادي روي كيفيت و بي ثباتي زندگي زناشويي
15-3-2-2 نظريات ديگران
عوامل موثر در پايداري ازدواج
جانسون عوامل زير را براي ميزان بالاي طلاق ذكر كرده است
روابط خارج از زناشويي
ترك يا رهايي
عادات ناسالم و بدخلقي
سن
عدم تشابه تحصيلي و موقعيت اجتماعي
دين
1-3 نظريه چلبي
2-3- فرضيه هاي محوري تحقيق
3-3- الگوي علّي بزهكاري
فصل سوم: روش تحقیق
3-روش‌های جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم: نتیجه گیری
4- نتيجه گيري
فهرست منابع
دانلود پایان نامه


پایان نامه بزه کاری


رابطه بزهکاری و والدین


آثار طلاق در بزه فرزندان


رابطه طلاق و بزهکاری


دانلود پایان نامه طلاق و بزهکاری


پایان نامه روانشناسی


پایان نامه علوم تربیتی


دانلود پایان نامه


بزه در کودکان طلاق


تاثیر طلاق بر بزه ک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

دانلود بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده ; دانلود بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن ; تحقیق آثار طلاق بر فرزندان + پاورپوینت ; دانلود بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری

مقاله رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

دانلود مقاله رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان. مقدمه و طرح مسأله بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع ...

دانلود تحقیق رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎

دانلود بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده ; دانلود بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن ; تحقیق آثار طلاق بر فرزندان + پاورپوینت ; دانلود بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ - پروژه ها

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ مقاله درباره رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ در ۸۵ صفحه و بافرمت word و قابل ویرایشمقدمه و طرح مسأله بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل ...

دانلود تحقیق رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎

دانلود بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده ; دانلود بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن ; تحقیق آثار طلاق بر فرزندان + پاورپوینت ; دانلود بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری

دانلود تحقیق رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

دانلود بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده ; دانلود بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن ; تحقیق آثار طلاق بر فرزندان + پاورپوینت ; دانلود بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری

مقاله رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

دانلود مقاله رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان. مقدمه و طرح مسأله بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع ...

پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

طلاق. خانواده. نظم. 2-2 بررسی تئوریها و نظریات بزهکاری (انحراف) و نظم خانواده. 2-2-2 نظریه روانشناختی در مورد انحرافات. 3-2-2 نظریات جامعه شناختی انحراف StructuralStrain. ابزار نهادی شده اهداف فرهنگی انواع ...

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ - پروژه ها

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ مقاله درباره رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ در ۸۵ صفحه و بافرمت word و قابل ویرایشمقدمه و طرح مسأله بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل ...

پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

طلاق. خانواده. نظم. 2-2 بررسی تئوریها و نظریات بزهکاری (انحراف) و نظم خانواده. 2-2-2 نظریه روانشناختی در مورد انحرافات. 3-2-2 نظریات جامعه شناختی انحراف StructuralStrain. ابزار نهادی شده اهداف فرهنگی انواع ...

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ - پروژه ها

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ مقاله درباره رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ در ۸۵ صفحه و بافرمت word و قابل ویرایشمقدمه و طرح مسأله بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل ...

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ - پروژه ها

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ مقاله درباره رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ در ۸۵ صفحه و بافرمت word و قابل ویرایشمقدمه و طرح مسأله بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل ...

پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

طلاق. خانواده. نظم. 2-2 بررسی تئوریها و نظریات بزهکاری (انحراف) و نظم خانواده. 2-2-2 نظریه روانشناختی در مورد انحرافات. 3-2-2 نظریات جامعه شناختی انحراف StructuralStrain. ابزار نهادی شده اهداف فرهنگی انواع ...

دانلود تحقیق رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

دانلود بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده ; دانلود بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن ; تحقیق آثار طلاق بر فرزندان + پاورپوینت ; دانلود بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری

رابطه بین طلاق و بزهکاری فرزندان

رابطه بین طلاق و بزهکاری فرزندان مقاله تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری چکیده: بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع ...

بررسی رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی، مقدمه و طرح مسأله: بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ...

پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان ...

پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان |psparsia|134904 — 2020-08-14 — Mrpsparsia

پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

طلاق. خانواده. نظم. 2-2 بررسی تئوریها و نظریات بزهکاری (انحراف) و نظم خانواده. 2-2-2 نظریه روانشناختی در مورد انحرافات. 3-2-2 نظریات جامعه شناختی انحراف StructuralStrain. ابزار نهادی شده اهداف فرهنگی انواع ...

مقاله رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

دانلود مقاله رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان. مقدمه و طرح مسأله بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع ...

خط موبایل مجازی برای ثبت نام در وایبر


طرح ویکتور سرباز هخامنشی


پاورپوینت سکوت سازمانی


پاین نامه بررسي و مقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل


تحقیق جبران خسارت معنوی در حقوق ایران


پاورپوینت یادگیری فردی


مقاله ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺸﻤﺎﻳﻪﻫﺎي ﻧﻮﻳﺎﻓﺘﻪي ﺟﻴﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از اﺳﻄﻮرهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ


بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و عملكرد آنها در مدارس


پاورپوینت یادگیری فردی


پروژه کارآفرینی تولید پستانک بچه