دانلود رایگان


مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و عادی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و عادیپایان نامه مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر بندرعباس

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی شهر بندرعباس انجام پدیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 2 گروه از زنان بود (گروه اول کلیه زنان متاهل 30-18 متقاضی طلاق شهر بندرعباس که از مدت ازدواج و زندگی مشترک آنها با همسرانشان بیشتر از 5 سال نگذشته و گروه دوم نیز کلیه زنان 30-18 ساله متاهل عادی که از زمان ازدواج و آغاز زندگی مشترکشان با همسرانشان بیشتر از 5 سال نگذشته و بنابر اظهار خودشان در زندگی زناشویی شان اختلاف و تعارض شدیدی که منجر به دادخواست طلاق شده باشد؛ وجود نداشت). نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 200 نفر (2 گروه 100 نفری زنان متقاضی طلاق و زنان عادی) بوده که از جامعه در دسترس و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به دو پرسشنامه ((باورهای غیرمنطقی جونز)) و ((زمینه یاب ارزش های ادواری شوارتز)) پاسخ دادند. نتایج حاصله بر اساس آزمون t مستقل نشان داد بین میانگین نمره کل باورهای غیرمنطقی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی p< 0/01)) تفاوت معناداری وجود داشت و بررسی خرده مقیاس های باورهای غیرمنطقی p< 0/01)) نیز نشان داد بین زنان متقاضی طلاق و زنان عادی شهر بندرعباس در خرده مقیاس های باورهای غیرمنطقی به استثنای دو خرده مقیاس اجتناب از مشکل و کمال گرایی در سایر حرده مقیاس های ضرورت تائید حمایت دیگران، انتظار بیش ازحد از خود، تمایل به سرزنش ،واکنش به ناکامی ،بی مسولیتی عاطفی ،دلمشغولی زیاد همراه با اضطراب، وابستگی و درماندگی نسبت به تغییر تفاوت معناداری مشاهده شد. بر اساس آزمون فرضیه خرده مقیاس های متغیر ارزش ها نیز (P< 0/01) نتایج نشان داد زنان متقاضی طلاق و زنان عادی در خرده مقیاس های ارزشی به استثنای سه خرده مقیاس ارزشی امنیت ، خوداتکایی ولذت گرایی در هفت خرده مقیاس ارزشی خیرخواهی ،قدرت ،جهانگرایی ،همنوایی ،سنت ،برانگیختگی و موفقیت تفاوت معناداری داشت.
کلید واژه: باورهای غیرمنطقی، ارزش ها، زنان متقاضی طلاق، زنان عادی.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقیق
فرضیه ها
تعاریف ( مفهومی- عملیاتی)
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی پژوهش
مقدمه
باور های غیر منطقی در رویکرد شناختی
تحریف های شناختی از دیدگاه بک
انواع خطا ها و تحریف های شناختی از دیدگاه بک
باور های غیر منطقی از دیدگاه الیس
انواع باور های غیر منطقی
تاثیر باور های غیر منطقی در سلامت روان
باور های غیر منطقی و نارضایتی زناشویی از دیدگاه الیس
دیدگاه بک در رابطه با نارضایتی زناشویی
ارزش ها
خاستگاه ارزش ها و عوامل تاثیرگذار بر آن ها
ویژگی های ارزش ها
ارزش از دیدگاه آلپورت
ارزش از دیدگاه راکیچ
ارزش از دیدگاه شوارتز
نقش ارزش ها در سلامت روان
طلاق
الگو های طلاق
اثرات و پیامد های طلاق
عوامل موثر بر طلاق و نارضایتی زناشویی
طلاق از دیدگاه اسلام
پیشینه تحقیقات
پژوهش های خارجی
پژوهش های داخلی
جمع بندی
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
طرح پژوهشی
جامعه آماری
نمونه وروش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
آمار توصیفی
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه طرح
آزمون فرضیه ها
نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
باورهای غیرمنطقی


ارزش ها و تقاضای طلاق


زنان متقاضی طلاق


زنان عادی و طلاق


دانلود پایان نامه


پایان نامه روانشناسی


پایان نامه زنان متقاضی طلاق


روانشناسی تقاضای طلاق


بررسی علل طلاق


تاثیر باورها در طلاق


باورهای غیرمنطقی در طلاق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی مقایسه ای باورهای غیرمنطقی، ناگویی خلقی و تجارب ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای غیرمنطقی، تعارضات زناشویی و سبک های مقابله ای در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر تبریز بود. روش­ها: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش کلی...

طلاق در فرهنگ ایران و مقایسه آن با فرهنگ غرب | وکلا

پژوهش‌های موجود در این زمینه نشان می‌دهند که در خانواده‌های متقاضی طلاق ساختار قدرت به هم خورده است و تصمیم‌گیری‌ها نیز بدون مشورت و نظر یکدیگر انجام می‌شود.

مقایسه مشکلات زبان عادی ویژه | رادونیس

پایان در مورد تاثیر، پایان نامه ترک اعتیاد، بررسی مقایسه ای شیوه های حل مسئله در افراد عادی و افراد مصرف کننده مواد ... دانلود مقایسه باور‌های غیر منطقی و ارزش‌ها در زنان متقاضی طلاق و عادی.

پایان نامه مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در زنان ...

مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و عادی. دارای چکیده فارسی و لاتین به همراه فهرست مطالب در 145 صفحه، مقطع کارشناسی ارشد، دارای ضمایم، چکیده: پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای غیر منطقی و ارزش ها در ...

قوی‌ترین زنان تاریخ و حقایقی درباره آن‌ها

در کنار مردان و زنان بزرگی که نام و آوازه آن‌ها به تاریخ راه پیدا کرده است هزاران زن و مرد موفق را سراغ داریم که خط و خبری از آن‌ها در تاریخ نیست، اما آدم‌های بزرگی هستند و آوازه آن‌ها نقل مجلس هر خانواده‌ای است، در ...

طلاق در فرهنگ ایران و مقایسه آن با فرهنگ غرب | وکلا

پژوهش‌های موجود در این زمینه نشان می‌دهند که در خانواده‌های متقاضی طلاق ساختار قدرت به هم خورده است و تصمیم‌گیری‌ها نیز بدون مشورت و نظر یکدیگر انجام می‌شود.

پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان به کارگیری ارزش های فرهنگی در فرایند ... (تفکر منطقی و تفکر غیر منطقی) ... مقایسه نوع سبک‌های مقابله‌ای در مردان و زنان عادی، با مردان و زنان متقاضی طلاق.

زنان ، فضای مجازی و آسیب‌ها | خبرگزاری ایلنا

هویت زنان ایرانی در جامعه دچار یک سری گیر و بندهای جنسیتی شده و فضای مجازی یک فرصت برای شکست این قالب را به وجود آورده است.البته در این بین به چالش کشیدن ارزشها و برخی از فرهنگ‌های جامعه در ...

مقایسه باور‌های غیر منطقی و ارزش‌ها در زنان متقاضی طلاق و ...

این صفحه مختص به مقایسه باور‌های غیر منطقی و ارزش‌ها در زنان متقاضی طلاق و عادی نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |مقایسه باور‌های غیر منطقی و ارزش‌ها در زنان متقاضی طلاق و عادی| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و عادی

دارای چکیده فارسی و لاتین به همراه فهرست مطالب در 145 صفحه، مقطع کارشناسی ارشد، دارای ضمایم، چکیده: پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی شهر بندرعباس انجام پدیرفت.

بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل ...

بین سبک دلبستگی ایمن و کنترل سرسختی روان شناختی در زنان دارای شوهر مبتلا به اختلال های مصرف مواد خواهان ادامه زندگی با زنان دارای شوهر به اختلال مصرف مواد متقاضی طلاق رابطه معنی دار وجود ندارد.

پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان به کارگیری ارزش های فرهنگی در فرایند ... (تفکر منطقی و تفکر غیر منطقی) ... مقایسه نوع سبک‌های مقابله‌ای در مردان و زنان عادی، با مردان و زنان متقاضی طلاق.

پاورپوینت معماری فضای سبز در محوطه سازی


نقشه بخش های شهرستان شیروان


پایان نامه دولت شبکه ای


پاورپوینت خواص الکتریکی سرامیک ها


بررسی نقش ذیحساب در دستگاه های دولتی و بودجه سازمانهای دولتی


تحقیق بنایی با آجر


شب ادراری در کودکان، انواع، علل و درمان


تحقیق بررسی آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار


تحقیق راهکارهای تحت وب کسب و کار الکترونیک


پاورپوینت خط تولید آلومینیوم