دانلود رایگان


گزارش کارآموزی حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت بخشی از متن:
پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان عليه خوانده بخواسته تعديل اجاره بهاي شعبه بانك ملت واقع در تهران ....به استحضار مي‌رساند در معيت مالك از محل شعبه فوق الذكر بازديد بعمل آمد -جزئي از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمي شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانك ملت درآمده كه در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نيز به شرح فوق اعيانهاي آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانك ملت درآمده است بموجب رويت لايحه تقديمي بانك ملت مساحت كل شعبه 690 متر مربع ذكر شده كه ميزان مساحت متعلق به مالك ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازي صادره ا ز منطقه 12 شهرداري تهران دو طبقه آن رويهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گرديده است تغييرات و تعميرات ارسالي انجام ده بهزينه بانك ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالك است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرين تعديل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ريال انجام شده است نظر به عنايت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهاي مورد اجاره و براي هر دو طبقه از تصرفات بانك ملت از ملك خواهان از تاريخ تقديم دادخواست 24/10/85 ماهيانه000/800/1 ريال تعيين و با ستحضار مي‌رسد.

فهرست مطالب:
1. تعديل اجاره بهاء
2. افزايش اجاره بهاء
3. تخريب ساختمان
4. تفكيك و تقسيم ملك
5. تعديل اجاره بهاء
6. اخذ صورت مجلس تفكيكي آپارتمانها و اتمام بناء
7. افزايش اجاره بهاء
8. تعديل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت
9. مطالبه اجرت المثل
10. صدور پروانه كسب
11. تخليه مغازه
12. تجويز انتقال منافع
13. پرداخت حق الزحمه انجام كار ساختماني
14. تعديل اجاره بهاء
15. فروش ملك مشاعي
16. تعديل اجاره بهاء
17. تعديل اجاره بهاء
18. تقويت و ايمن سازي ساختمان
19. فروش ملك مشاع
20. تعمير واحد كسب
21. تخليه عين مستاجره، مطالبه اجرت المثل
22. مطالبه وجه
23. تخلیه مغازه
24. تعدیل اجاره بهاء
25. مطالبه وجه
26. تخلیه مغازه
27. مطالبه خسارت
28. انتقال حق کسب و پیشه
29. تعدیل اجاره بهاء
30. تخلیه
31. تعیین ارزش ملک
32. پرداخت قيمت متعارف ملک
33. سرقفلی مغازه
34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله
35. تعدیل اجاره بهاء
36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان
37. تعیین داور
38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)
39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری
40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی
41. مطالبه حق کسب و پیشه
42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
43. تقاضای انجام تعهدات
44. پایان کار ساختمانی
45. عدم خلاف ساختمانی
46. عدم خلاف ساختمانی
47. پایان کار ساختمانی
48. توقف عملیات ساختمانی
49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)
50. پایان کار ساختمانی
51. تخریب
52. پایان کار ساختمانی
53. تعیین قدمت بناء
54. پایان کار ساختمانی
55. پایان کار ساختمانی

این فایل کاملا اصلاح شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات : 510
گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت


کارآموزی پرونده بطرفیت


کارآموزی بررسی حقوقی بطرفیت


پروژه کارآموزی رشته حقوق


دانلود گزارش کارآموزی حقوق


خرید گزارش کارآموزی حقوق


کارآموزی کارشناسی حقوق املاک


پروژه مطالعه پرونده بترفیت


دانلود گزارش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت,گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت ...

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی حقوق و فقه

گزارش شماره: 1 کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس حسین اورسجی موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 712/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل: خواهان: خانم عصمت شریفی و غیره ...

گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت,گزارش کاراموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده ...

گزارش کارآموزی حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت,گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت ...

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت - مگ ایران | دانلود ...

« فرم گزارش کارآموزی» نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای شماره پرونده آموزشی :۹۸۴۴/۶۰ رشته کارشناسی: راه و ساختمان. پرونده به کلاسه : ۸۵/۱۵/۱۳۵۴ موضوع کارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت دانلود گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت ,گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت,آراس44

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت رشته حقوق | فان بو

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت رشته حقوق این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل ۲۴۰ ساعت ) می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی

گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت,گزارش کاراموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده ...

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی حقوق و فقه

گزارش شماره: 1 کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس حسین اورسجی موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 712/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل: خواهان: خانم عصمت شریفی و غیره ...

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی حقوق و فقه

گزارش شماره: 1 کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس حسین اورسجی موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 712/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل: خواهان: خانم عصمت شریفی و غیره ...

تحقیق تشخيص بيماري هپاتيت با روش تركيبي جديد مبتني بر ماشين پشتيبان برداري و بازپخت (SVM-SA)


پاورپوینت انواع روش های اتصال به اینترنت


بررسی هنر گلیم و گلیم بافی


پاورپوینت انواع روش های اتصال به اینترنت


برانامه نمایش آي پي سيستم كاربر


بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان


پاور پینت روانشناسی بازی - انواع عروسک ها


بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان


پاورپوینت نفوذ، قدرت و سیاست


کشورهای اروپای مرکزی