دانلود رایگان


مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌ - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌
فهرست مطالب:
گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد(کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌
۲ گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد (حقوقی‌)
گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ - تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ (کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ - تیراندازی‌ و…
۴ گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ ۵۰ میلیون‌ ریال‌ (کیفری‌)
۵ گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و (حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌
۶ گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ - صید غیرمجاز میگو (کیفری‌)
۷ گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و (کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌
۸ گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق (حقوقی‌) توافقی‌
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌
۹ گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار (کیفری‌)
۱۰ گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ (کیفری‌)
۱۱ گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ (حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌
۱۲ گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ (حقوقی‌) (آرمان‌ ۱۳ ساله‌، آرمین‌ ۱۰ ساله‌)
۱۳ گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر - ایجاد مزاحمت‌ - تخریب‌ (کیفری‌)
۱۴ گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ (حقوقی‌)
۱۵ گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ (حقوقی‌)
۱۶ گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ (کیفری‌)
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۱۷ گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ (حقوقی‌)
۱۸ گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر (حقوقی‌)
۱۹ گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ - سرقت‌ (کیفری‌)
۲۰ گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ (کیفری‌)
۲۱ گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند (حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید
۲۲ گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ (کیفری‌)
۲۳ گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ (حقوقی‌)
۲۴ گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ (حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ ۲۹۴۱
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌ صفحه‌
۲۵ گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ - ازدواج‌ مجدد (کیفری‌)
۲۶ گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ (حقوقی‌)
۲۷ گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ (حقوقی‌)
۲۸ گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ ۱۱۳ عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ (کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌
۲۹ گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ (حقوقی‌)
۳۰ گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر (کیفری‌)
۳۱ گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ (کیفری‌)
۳۲ گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ (حقوقی‌)
ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۳۳ گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ (کیفری‌)
۳۴ گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ (کیفری‌)
۳۵ گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد (حقوقی‌)
۳۶ گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ (کیفری‌)

این فایل کاملا اصلاح شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات: 184

دانلود کارآموزی رشته حقوق


دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق


دانلود کارورزی رشته حقوق


کارآموزی حقوق


گزارش کارآموزی حقوق


دانلود گزارش کارآموزی دادگاه


کارآموزی دادگاه حقوق و جزایی


دانلود گزارش کارآموزی دادگاه


مجموعه گزارشات کارآموزی دادگاه


دانلود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌,,مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌, یاسا44

فایل مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی ...

موضوع مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌ در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک ...

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاهها | رادونیس

دانلود گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزائی کیفری. مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزایی دوره کارآموزی وکالت، گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای ...

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه‌ 36 گزارش کارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائیو کیفری‌، در قالب فایل word و در حجم 184 صفحه.

فایل مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی ...

موضوع مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌ در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک ...

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌ فهرست مطالب: گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد(کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌

مجموعه گزارشات کارآموزی جلسات دادگاههای حقوقی، جزائی و ...

این صفحه مختص به مجموعه گزارشات کارآموزی جلسات دادگاههای حقوقی، جزائی و کیفری نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |مجموعه گزارشات کارآموزی جلسات دادگاههای حقوقی، جزائی و کیفری| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

گزارش کارآموزی دوره وکالت مجموعه‌ ای از گزارشات‌ جلسات ...

این گزارش مجموعه‌ ای از گزارشاتجلساتدادگاه هایحقوقیو جزائیکیفری‌ جهت دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌ می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزایی دوره کارآموزی وکالت,کارآموزی,کارآموزی حقوق,کارآموزی در دادگاه,دانلود کارآموزی,حقوق,گزارش کارورزی,گزارش کارآموزی,دانلود کارآموزی حقوق,دانلود کارورزی حقوق,,مجموعه ...

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه‌ 36 گزارش کارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائیو کیفری‌، در قالب فایل word و در حجم 184 صفحه.

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌,,مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌, یاسا44

فایل مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی ...

موضوع مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌ در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک ...

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزایی دوره کارآموزی وکالت,کارآموزی,کارآموزی حقوق,کارآموزی در دادگاه,دانلود کارآموزی,حقوق,گزارش کارورزی,گزارش کارآموزی,دانلود کارآموزی حقوق,دانلود کارورزی حقوق,,مجموعه ...

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی کارآموز وکالت دادگستری شماره پروانه 8374 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج تاریخ جلسه :24/11/79 شماره پرونده : 77/3/2168 نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی خوانده :1.

گزارش کارآموزی دوره وکالت مجموعه‌ ای از گزارشات‌ جلسات ...

این گزارش مجموعه‌ ای از گزارشاتجلساتدادگاه هایحقوقیو جزائیکیفری‌ جهت دوره‌ هیجده‌ ماهه‌ کارآموزی‌ وکالت‌ می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزایی دوره کارآموزی وکالت,کارآموزی,کارآموزی حقوق,کارآموزی در دادگاه,دانلود کارآموزی,حقوق,گزارش کارورزی,گزارش کارآموزی,دانلود کارآموزی حقوق,دانلود کارورزی حقوق,,مجموعه ...

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌ فهرست مطالب: گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد(کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه‌ 36 گزارش کارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائیو کیفری‌، در قالب فایل word و در حجم 184 صفحه.

مجموعهگزارشاتکارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائی ...

مجموعه‌ 36 گزارش کارآموزی جلساتدادگاههایحقوقی‌، جزائیو کیفری‌، در قالب فایل word و در حجم 184 صفحه.

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نطنز (واقع در استان اصفهان)


پروژه درس اجزا ماشین


بررسي روشهاي بكارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقاء فرايند


پروژه معماری طراحی هتل


پروژه معماری طراحی هتل


طراحی لیوان شیشه ای در سالیدورک


بررسی نقش جامعه مدنی در تحولات اخیر خاورمیانه


تحقیق نقش مربيان ورزشی در بهداشت رواني


تحقیق زندگینامه دالتون


حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل هفتم