دانلود رایگان


بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه قسمتی از متن:
این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ ۸۹/۰ و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ ۹۰/۰ استفاده شد این پرسشنامه ها بین ۲۵۲ نفر از کارکنان و مدیران منطقه ۷ توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریتی رابطه مداری( ۰۴۲/۳= t با سطح معنی داری ۰۰۱/۰)، ضابطه مداری (۲۲۶/۳۵= t با سطح معنی داری ۰۰۱/۰) رابطه معنی دار وجود دارد.

فهرست مطالب:

فصل اول (معرفی تحقیق)
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف
فرضیه های تحقی
تعریف عملیاتی
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)
مقدمه
الف) مبانی نظری پژوهش
مکاتب و نظریات مدیریت
نظریات سازمانی
آدام اسمیت
مدیریت علمی
مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان
کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس
انگیزش
ادراک
ارتباط
ساختار قدرت
اختیار
روحیه
پویایی گروه
رهبری
نظریه های رهبری
نظریه پیوستگی رفتار رهبری
سبک مدیریت
انواع سبکهای مدیریت
سبک آمرانه
سبک مشورتی
سبک مشارکتی
سبک انتقال قدرت
سبکهای مدیریت لیکرت
ب) نظریات مدیریت
۱ نظریه جایگزینهای مدیریت
۲ نظریه مدیریت به عنوان یک اقدام نمادین
۳ نظریه مسیر- هدف در ارتباط با رفتار مدیر
۴ نظریه مدیریت عملکرد و سبک مدیریت تحول گرا
۵ نظریه مدیریت دور اندیش مارشال ساشکین
ج) مروری بر رضایت شغلی و نظریات و تحقیقات مرتبط با آن
انواع رضایت شغلی
عوامل موثر بر رضایت شغلی
۱ عوامل سازمانی
۲ عوامل محیطی
۳ ماهیت کار
۴ عوامل فردی
ابعاد رضایت از شغل
تحقیقات خارجی
مطالعات تحقیقی میشیگان
تحقیقات رابینسون
تحقیقات یانگ وریکی
تحقیقات اینینگ وهیسانگ
فصل سوم (روش اجرای تحقیق)
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
روایی ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه
جدول شماره ۱-۴
توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی
جدول شماره ۲-۴
جدول شماره ۳-۴
جدول شماره ۴-۴
جدول شماره ۵-۴
جدول شماره ۶-۴
جدول شماره ۷-۴
فصل پنجم (خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد)
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش
پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران
منابع و ماخذ
ضمائم

مدیریت اداری


نظریه کلاسیک سازمان


انواع سبکهای مدیریت


رضایت شغلی


دانلود تحقیق مدیریت


تحقیق سبکهای مدیریتی


تحقیق سبک مدیریت بر رضایت شغلی


رضایت شغلی معلمان


سبک مدیریت مدیران مدارس


سبک های مدیریت مدارس


پیوستگی رفتار رهبری


سبک مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه ...

کد محصول:mo1 فرمت فایل word. تعداد صفحات: ۸۸ صفحه. قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان. چکیده:. این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

سبک های مدیران,رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی کارکنان مدرسه,کارکنان مدرسه,,دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه,نگاران

مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و خودکارآمدي مدیران ...

بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و خودکارآمدي مدیران با موفقیت شغلی آنان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و خودکارآمدي با موفقیت شغلی مدیران مدارس شهر تهران است. بدین منظور از بین مدیران مدارس شاغل ...

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه,دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه,جوان سیما

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سبک ...

یک محور در نظر گرفت . یافته های سبک های سه گانه و سبک های ” کارمند محور ” و ” تولید محور ” معضلی را برای مدیران ایجاد کرده بود؛ زیرا سبک رهبری مشارکتی (کارمند محور ) گاهی عملکرد بهتر را نسبت به سبک اقتدار مآب (تولید محور ...

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

سبک های مدیران,رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی کارکنان مدرسه,کارکنان مدرسه,,دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه,نگاران

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

پرسشنامه سبک سنج مدیریت,پرسشنامه رضایت شغلی,رضایت شغلی Job satisfaction,پرسشنامه Job satisfaction رضایت,مکاتب و نظریات مدیریت,مدیریت علمی,مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان,کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس,انواع سبکهای مدیریت,سبک انتقال ...

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه,دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه,ChekLan

پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی ...

پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان فرودگاه های اردبیل پروژه تحقیقاتی برای دریافت درجه کارشناسی مدیریت دولتی مقدمه: در جهان امروز بسیاری از فعالیتهای اساسی و حیاتی مورد نیاز جامعه به وسیله ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه فایل ورد (word) دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

پرسشنامه سبک سنج مدیریت,پرسشنامه رضایت شغلی,رضایت شغلی Job satisfaction,پرسشنامه Job satisfaction رضایت,مکاتب و نظریات مدیریت,مدیریت علمی,مدیریت اداری نظریه کلاسیک سازمان,کاربرد تئوری کلاسیک در مدارس,انواع سبکهای مدیریت,سبک انتقال ...

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه ...

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه ...

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

سبک های مدیران,رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی کارکنان مدرسه,کارکنان مدرسه,,دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه,نگاران

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه ...

توضیحات. بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه. چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه ...

دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه ...

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه ...

چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه ...

طرح توجیهی تولید آجر فشاری


مقاله درباره عزت نفس و مناعت طبع


پاورپوینت تاثیر شبکه های ماهواره ای بر خانواده


تحقیق اسلام و تعلیم و تربیت


مقاله بررسی نقش و اهمیت مؤلفه های مؤثر بر بهره هوش مدیریتی در مدیریت سازمان های مردم نهاد


آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد؟ دومین کنفرانس جه


مقاله طراحی و پیاده سازی سیستم برق خورشیدی فتو ولتائیک منفصل از شبکه بر اساس روابط انرژی و تلفات در


آلبوم مدل موی شینیون زنانه


آلبوم مدل موی شینیون زنانه


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگاور (واقع در استان کرمانشاه)