دانلود رایگان


بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي قسمتی از متن:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

فهرست مطالب:

فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف : جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- حدود
- دیات
- تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم: آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی،حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول :پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول : رکان حقوقی
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی
بند دوم : ملاحظات­ اخلاقی
- آسیبهای وارده به مجنی علیه
- آسیبهای وارده به ­جانی (بزهکار)
- آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم : گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم : جرم قوادی (واسطه­گری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
- روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم : عناصر حقوقی
بند سوم :ملاحظات اخلاقی
- آسیب های وارده قوادی بر مجنی­ علیه
- آسیبهای وارده قوادی به ­جانی(بزهکار)
- آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم : رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول : عناصر حقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصرمعنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای روابط نامشروع بر مجنی­علیه و جانی
- آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم : جرم قمار
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
گفتارششم : تجاهر به قمار بازی
بند اول : عناصرحقوقی
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر معنوی
بند دوم : ملاحظات اخلاقی
- آسیبهای قمار بر مجنی علیه
- آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع

عفت و اخلاق عمومي


اقدامات تأميني


رابطه نامشروع


جرائم جنسي


مجازات‏ها‏‏ي بدني


فعل حرام


خانواده


دانلود تحقیق


تحقیق رشته حقوق


کار تحقیقی حقوق


احکام حقوقی جرائم علیه اخلاق


احکام قانونی جرائم علیه عفت


جرائم علیه عفت عمومی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل با عنوان تحقیق بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي، در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی چكيده تعاريف: جرائم عليه خانواده جرائم جنسي

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل می‏ده, جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی ,دانلود پروژه و پایان نامه

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

توضیحات کامل : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی چكیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند.

دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی چکیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند.

تحقیق بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی | shipfile

بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي در جامعه. تحليل و بررسي موادي از قانون مجازات عمومي. تحليل مواد قانون مجازات اسلامي در جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي. حدود. ديات. تعزيرات. رابطه نامشروع به غير ...

دانلود تحقیق جرائم عليه اخلاق و عفت عمومی - فراپروژه

نزديكترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكني‏هاي قانوني كه زنان و خانواده را تحت تأثير قرار مي‏دهد،”جرائم عليه خانواده” مي‏باشد كه به معناي اعم آن مشتمل بر جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليه ...

مقاله در مورد جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي

مقاله در مورد جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه:50 فهرست مطالب چكيده: تعاريف جرائم عليه خانواده جرائم جنسي جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي ...

فایل بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي : u/datajoo

موضوع بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

دانلود تحقیق جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی چکیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند.

تحقیق بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي

تحقیق بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي,تحقیق بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومی,بررسی ...

فایل بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي : u/datajoo

موضوع بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

دانلود تحقیق جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی چکیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند.

دانلود فایل با عنوان تحقیق بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي، در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی چكيده تعاريف: جرائم عليه خانواده جرائم جنسي

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

توضیحات کامل : جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی چكیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند.

تحقیق بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی | shipfile

بررسی جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي در جامعه. تحليل و بررسي موادي از قانون مجازات عمومي. تحليل مواد قانون مجازات اسلامي در جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي. حدود. ديات. تعزيرات. رابطه نامشروع به غير ...

دوم. نقش رضايت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي - بایسته ...

144 دوم. نقش رضايت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومي ، رضايت افراد در ارتکاب اعمال منافي عفت و نامشروع مانع از

نقشه بخش های شهرستان نظرآباد


پروژه طراحی سایت با ویژوال استودیو 2010


تحقیق بیماری آنفولانزا


تحقیق توسعه اجتماعی


معماری تالار نمایش و کنسرت و آمفی تئاتر


پروژه متره ساختمان 3 طبقه


گزارش کارآموزی صنايع آلومينيوم اراک


طراحی بطري


پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 5-50


طراحی معماری سقاخانه