دانلود رایگان


بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان قسمتی از متن:
هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی بوده است. در این پژوهش سعی کردیم خلق و خوی کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار مؤلفه‌ی خلق و خو شامل: خلق و خوی منفی، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابزار احساسات و غریبگی کردن را با هم مقایسه کنیم.
جامعه‌ی آماری در این پژوهش، شامل ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و ۳۰ کودک نوپای همسال که در شرایط عادی رشد و پرورش می یابند، می‌باشد. که ما برای دسترسی به آنها، این کودکان را به صورت تصادفی از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران انتخاب کردیم.
وسیله‌ی اندازه‌گیری، آزمون ارزیابی تصویری خلق و خوی، کلارک استورات، فتیز پاتریک و گلدبرگ می‌باشد. این آزمون که برای اندازه‌گیری دشواری خلق و خوی کودکان نوپا در سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته شده است، خلق و خوی کودکان نوپا را از لحاظ، منفی بودن، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. که برای ارزیابی میزان پایایی و اعتبار آزمون در ایران، ابتدا آن را بر روی نمونه‌ای ۵۰ نفری از کودکان نوپای عادی که از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کردیم که میزان اعتبار آزمون ۹۳% درصد بدست آمد که نشان می‌دهد، آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است.
برای گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو را بین مادران ۳۰ کودک نوپا در شرایط عادی رشد و پرورش می‌یابند توزیع کردیم و از آنها خواستیم با دیدن هر موقعیت، گزینه‌ی پاسخ را که به صورت تصویری طراحی شده است را علامت بزنند. سپس پرسشنامه بین مربیان ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی توزیع و اطلاعات لازم گردآوری شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از شیوه‌های آمار توصیفی دسته‌بندی و خلاصه شد و میانگین و انحراف استاندارد آنها محاسبه گردید و در قسمت آمار استنباطی برای بررسی تفاوت گروه‌ها از لحاظ چند متغیر به طور همزمان از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که دو گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و کودکان نوپا در شرایط عادی از لحاظ سر مؤلفه‌ی خلق و خوی منفی، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن با هم تفاوت معنا‌داری دارند ولی از لحاظ کندی سازگاری با تغییرات تفاوت معناداری بدست نیامد. در خلق و خوی منفی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در مقایسه با گروه همسالانشان خلق و خوی منفی بیشتری داشتند. در زمینه‌ی شدت ابراز احساسات نیز نسبت به گروه کودکان نوپا در شرایط عادی احساساتشان و با شدت بیشتری ابراز می‌کردند ولی در متغیر غریبگی کردن نتایج نشان داد که کودکان نوپا در شرایط عادی نسبت به گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در حضور افراد ناآشنا بیشتر غریبگی می‌کنند.

فهرست مطالب:
فصل اول: چارچوب پژوهش
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
هدف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش
فصل دوم: پیشینه‌‌ی تحقیق
مقدمه
تعریف خلق و خوی
پیشینه‌ ی نظری
مؤلفه ‌های خلق و خوی
انواع خلق و خو
ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا
عوامل مؤثر در خلق و خو
عوامل ژنتیکی
عوامل محیطی
خانواده
مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی
انواع دلبستگی
شیوه‌ های فرزند پروری
انواع شیوه‌ های فرزند پروری
اصول انضباطی
اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا
محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌ روزی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
جامعه ‌ی آماری
نمونه و روش نمونه‌ گیری
ابزار پژوهش
روش گردآوری داده‌ ها
نوع پژوهش
روش آماری
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه
تجزیه و تحلی نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های
خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات
تجزیه و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن
فصل پنجم:‌ بحث و نتیجه‌گیری
بحث و نتیجه‌ گیری فرضیه‌ ی اول پژوهش
بحث و نتیجه‌ گیری فرضیه‌ ی دوم پژوهش
بحث و نتیجه ‌گیری فرضیه‌ ی سوم پژوهش
بحث و نتیجه ‌گیری فرضیه‌ ی چهارم پژوهش
بحث و نتیجه ‌گیری فرضیه ‌ی پنجم پژوهش
محدودیت‌‌های پژوهش
پیشنهاد‌های پژوهشی
پیشنهاد‌های اجرایی
پرسشنامه ‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو
منابع فارسی
منابع انگلیسیتحقیق رشته روانشناسی


پروژه رشته علوم تربیتی


عوامل ژنتیکی


عوامل محیطی


بررسی تاثیر پدر و مادر بر فرزندان


خلق و خوی کودکان


محرومیت عاطفی


دانلود پروژه کودکان


مقاله خلق و خوی کودکان


چند متغیری MANOVA


دانلود تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند ...

پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک,بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد,ChekLan

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند ...

پایان نامه ی بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک doc دانلود کامل پایان نامه-دانلود مبانی نظری-پایان نامه-پیشینه پژوهش

روش تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که ...

روش تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که درمنزل هستند و کودکان مهد کودک فصل اول چارچوب پژوهش . 1- چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای ...

خلق و خوی دشوار در کودکان و وظیفه والدین - قسمت دوم | آگاه ...

احساس مسئولیت کودکان در تمامی آن ها میزان یکسانی ندارد. یکی از اهداف هر پدر و مادری در زندگی مشترک تربیت فرزندان سالم و صالح می باشد. تاثیر والدین بر خلق و خوی دشوار کودکان می تواند نقش بسزایی داشته باشید.

مقاله درباره انواع خلق و خوی کودکان

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان قسمتی از مقاله هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی بوده است.

پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در ...

پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک ۱٫ ۱- چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط ...

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند ...

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودک سه شنبه 92/12/6 , 9:57 ص خلق خوی کودکان

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان

عنوان کامل: بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک. فرمت فایل: Docx (قابل ویرایش) چکیده

پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در ...

پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک ۱٫ ۱- چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط ...

پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در ...

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک,پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و,beynia

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان

عنوان کامل: بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک. فرمت فایل: Docx (قابل ویرایش) چکیده

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند ...

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک دسته بندی روانشناسی فرمت فایل doc حجم فایل ۹۲ کیلو بایت تعداد صفحات ۹۸ پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند ...

پایان نامه ی بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک doc دانلود کامل پایان نامه-دانلود مبانی نظری-پایان نامه-پیشینه پژوهش

روش تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که ...

روش تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که درمنزل هستند و کودکان مهد کودک فصل اول چارچوب پژوهش . 1- چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای ...

روش تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که ...

روش تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که درمنزل هستند و کودکان مهد کودک فصل اول چارچوب پژوهش . 1- چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای ...

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی كودكان كه در منزل هستند ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان : بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را ...

پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در ...

پایان نامه بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک ۱٫ ۱- چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط ...

روش تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که ...

روش تحقیق بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که درمنزل هستند و کودکان مهد کودک فصل اول چارچوب پژوهش . 1- چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای ...

طرحی جامع برای تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع (بخش اول: روش پژوهش)


تحقیق ورزش های مناسب برای کودکان و نوجوانان


پایان نامه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك


پایان نامه بررسی میزان تفاوت هیجان خواهی دانشجویان متاهل و مجرد


پاورپوینت طرح کارآفرینی توليد پوشك بچه


چگونه توانستم استعدادهای بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشانویسی بالفعل کنم ؟


پلان معماري ساختمان 3 طبقه


سیلندر و پیستون طراحی شده در سالیدورک و کتیا


دستگاه خودپرداز یا atm


نقشه بخش های شهرستان پیرانشهر