دانلود رایگان


اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت زناشویی) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت زناشویی) مقدمه:
خانواده، واحدی ‌اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با اهمیتی را داراست و بنیادی‌ ترین نهاد جامعه محسوب می‌شود. خانواده‌ های با کارکرد سالم، به‌سالم سازی فضای جامعه یاری رسانده و زمینه رشد و شکوفایی اعضای خود را فراهم می‌کنند. خانواده بستر رشد و رفاه جسمی و روانی اجتماعی کودک و عامل تحقق و تعادل فیزیکی، روانی و اجتماعی انسانهاست. یکی از مهمترین عوامل پیش بینی کننده بهداشت روانی افراد متاهل، روابط با همسر است (لاسول و لاسول، ۱۹۹۱). روابط با همسر عنصر اصلی زندگی عاطفی و اجتماعی فرد است و نداشتن رضایت زناشویی به توانایی زوجین برای برقراری روابط توام با خوشنودی با‌فرزندان و‌همچنین سایر افراد‌خانواده آسیب می‌رساند. روابط‌ مطلوب توام‌ با رضایت در درون خانواده به سازگاری موثرتر افراد در موقعیت‌های گوناگون یاری می‌رساند و‌از طرف دیگر تعارضات زناشویی، زمینه آسیب‌های روانی را فراهم می‌کند. زندگی مشترک در طبیعت ذاتی خود موجب تعارضات و چالش‌هایی در روابط میان زوجین می‌شود (وینچ و همکاران، ۱۹۷۴).

فهرست مطالب:
فصل اول:
1-1. مقدمه
1-2. بیان مساله
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4. اهداف تحقیق
1-5. فرضیه‌های تحقیق
1-6. متغیرهای تحقیق
1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی
فصل دوم:
2-1. خانواده
2-2. ازدواج
2-3. رضایت زناشویی
2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی
2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی
2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی
2-4-3. مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی
2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی
2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی
2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی
2-5. طرحواره
2-5-1. طرحواره‌ها و افکار خودکار
2-5-2. طرحواره‌ها و اسنادها
2-5-3. طرحواره‌ها و انتظارات
2-5-4. طرحواره‌ها و فرضیات
2-5-5. طرحواره‌ها و استانداردها
2-5-6. نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی
2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی
2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد
2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد
2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل
2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل
2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن
2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری
2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد
2-5-12. طرحواره درمانی
2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور
2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)
2-5-13- ب). راهبردهای شناختی
2-5-13- ج). تکنیک‌های بین فردی
2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری
2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور
فصل سوم:
3-1. روش پژوهش
3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
3-3. روش جمع آوری داده‌ها
3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها
3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش
3-4-2. پرسشنامه DASS
3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)
3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ
رضایت زناشویی


عوامل موثر بر رضایت زناشویی


سن ازدواج و رضایت‌ مندی زناشویی


دانلود پایان نامه


پایان نامه روانشناسی


اثر بخشی درمان با رویکرد طرحواره


پایان نامه رویکرد طرحواره


رضایت زناشویی زنان خوابگاهی


پایان نامه رضایت زناشویی


پایان نامه رضمند

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. مقدمه:

عوامل موثر بر رضایت زناشویی

عوامل موثر بر رضایت زناشویی بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مقدمه: خانواده، واحدی ‌اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت زناشویی),بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت ...

فایل بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر ...

موضوع بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از ...

فایل بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر ...

موضوع بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت ...

سن ازدواج و رضایت مندی زناشو، دانلود پایان نامه علوم تربیتی، دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، دانلود پایان نامه، رضایت زناشویی، محور بر افزایش رضایت...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت ...

خانواده، واحدی ‌اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با اهمیتی را داراست و بنیادی‌ ترین نهاد جامعه محسوب می‌شود.

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناس,درمان براساس رویکرد طرحواره محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناس,اثر بخشی درمان براساس ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی ... این صفحه مختص به اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان نوشته شده است.

مقاله در مورد رضایت زناشویی

بررسی اثر بخشی درمان بر اساس رویکرد طرحواره محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روانشناسی مقدمه مقاله روانشناسی خانواده، واحدی‌ اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با ...

پروژه بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره محور بر ...

دانلود رایگان پروژه بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده نوع فایل: word قابل ویرایش 126 صفحه

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، مقدمه: خانواده، واحدی اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با ...

فایل بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر ...

موضوع بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از ...

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان براساس رویکرد طرحواره -محور ...

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان براساس رویکرد طرحواره -محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

فایل اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش ...

موضوع اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناس در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت زناشویی),بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش ...

خانواده، واحدی‌اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با اهمیتی را داراست و بنیادی‌ترین […]

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش ...

خانواده، واحدی‌اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با اهمیتی را داراست و بنیادی‌ترین […]

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت زناشویی),بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت ...

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان براساس رویکرد طرحواره -محور ...

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان براساس رویکرد طرحواره -محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، مقدمه: خانواده، واحدی اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت ...

سن ازدواج و رضایت مندی زناشو، دانلود پایان نامه علوم تربیتی، دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، دانلود پایان نامه، رضایت زناشویی، محور بر افزایش رضایت...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت زناشویی),بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، مقدمه: خانواده، واحدی اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره (محور بر افزایش رضایت ...

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، مقدمه: خانواده، واحدی اجتماعی و نظامی سازمان یافته است که در بقا و رشد نوع بشر نقش بسیار با ...

اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت ...

سن ازدواج و رضایت مندی زناشو، دانلود پایان نامه علوم تربیتی، دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره، دانلود پایان نامه، رضایت زناشویی، محور بر افزایش رضایت...

پروژه انواع شبکه های کامپیوتری


تحقیق پیرامون کاربرد علم آمار


گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي


آشنایی با شرکت ملی گاز ایران


آشنایی با شرکت ملی گاز ایران


تکنیک ها و تاکتیک های فوتبال


گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش نین هیدرین (تشخیص اسید های آمینه ی)


پلان ساختمان 3 طبقه، هر واحد 120 متر


طراحی حرفه ای فیش حقوقی در نرم ‌افزار اکسل(با تمام جزئیات)


پاورپوینت اقتصاد دانش محور