دانلود رایگان


حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانکچکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های آن با عملکرد مالی بانکهای ایرانی در سال 1391 می‌باشد. متغیر وابسته عملکرد مالی شرکت می باشد که با نرخ بازده داراییها (ROA) سنجیده می شود. متغیرهای مستقل نیز شامل مسئله نمایندگی، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت، شفافیت و کیفیت اطلاعات، رعایت حقوق سپرده گذاران، سهامداران و رفتار عادلانه با آنان، ساختار سرمایه و کفایت سرمایه و حسابرسی و کنترلهای داخلی می شود. برای آزمون فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون تی تست مستقل استفاده شد . یافته های تحقیق نشان می دهد که در بانکهای ایرانی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین شاخص های حاکمیت شرکتی مانند مسئله نمایندگی، ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت، شفافیت و کیفیت اطلاعات ، رعایت حقوق سپرده گذاران، سهامداران و رفتار عادلانه با آنان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین ساختار سرمایه و کفایت سرمایه و حسابرسی و کنترلهای داخلی و عملکرد مالی بانک های ایرانی ارتباط معنی داری یافت نشد. نتایج فرضیه های دوم و سوم نیز نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در بانک های دولتی و خصوصی رابطه معناداری یافت نشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-5- فرضیه های تحقیق
1-6- سوالات تحقیق
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1- 1- تعریف حاکمیت شرکتی
2-1-2- مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت‌ مدیره)
2-1-3- اهمیت حاکمیت
2-1-3-1- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی مناسب
2-1-3-2- اهميت حاكميت شركتي در اقتصادهاي در حال گذار
2-1-3-3- اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها
2-1-4- اهداف حاکمیت شرکتی
2-1-5- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
2-1-5-1- تئوري نمايندگی
2-1-5-2- تئوري هزينه معاملات
2-1-5-3- تئوري ذينفعان
2-1-6- ویژگی های حاکمیت شرکتی در ایران
2-1-6-1- پاسخگويی
2-1-6-2- نهادهاي نظارتي در شركتهاي ايراني
2-1-6-3- تفكيك وظايف اعضاي هيئت مديره
2-1-6-4- نقش حسابرسي داخلي در شركتهاي ايراني
2-1-7- ساختار مطلوب حاكميت شركتي
2-1-7-1- ساختار قانوني و مقررات كارآمد
2-1-7-2- رفتار مالكانه
2-1-7-3- رفتار يكسان با سهامداران
2-1-7-4- رابطه با ذي نفعان
2-1-7-5- شفافيت و افشاي اطلاعات
2-1-7-6- مسئوليت‌هاي هيئت مديره
2-1-8- وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران
2-2-عملکرد بانک
2-2-1- ارزیابی عملکرد
2-2-3- اهمیت ارزیابی عملکرد
2-2-4- مفهوم عملكرد بانك
3-2 - پیشینه تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش‌شناسي تحقيق
3-3- جامعه آماري
3-4- ابزار سنجش تحقيق
3-5- روايي و پايايي پرسشنامه
3-5-1- روايي
3-5-2-پايايي
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
4-2- روش تجزیه و تحلیل کمّی یا آماری
4-3- توصیف داده ها
4-3-1- اطلاعات جمعیت شناختی
4-3-2- پایایی پرسشنامه
4-3-2- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
4-3-3- بررسي وآزمون فرضيه‌هاي تحقيق(آزمون همبستگي)
4-3-4- مقایسه میانگین دوجامعه آماری : تی تست مستقل
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتیجه گیری
5-2-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی اول
5-2-2- نتیجه گیری از فرضیه های فرعی فرضیه اصلی اول
5-2-3- نتیجه گیری از فرضیه دوم
5-2-4- .نتیجه گیری از فرضیه سوم
5-3- پیشنهادات
5-4- محدودیت های تحقیق
5-5- پیشنهاداتی برای محققان آتی
منابع و مأخذ
پیوست ها (پرسشنامه، چکیده لاتین)حاکمیت شرکتی


عملکرد مالی


نرخ بازده داراییها


بانک های دولتی و خصوصی


دانلود پایان نامه


پایان نامه مدیریت


پایان نامه ارشد مدیریت


حاکمیت شرکتی بانک


عملکرد مدیریتی بانک


عملکرد مالی بانک ها


حاکمیت مدیریت مالی بانک


مدیریت مالی بانک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترجمه مقاله اثر حاکمیت و ویژگی شرکت بر عملکرد شرکت و ...

2.1. حاکمیت شرکتی و کمیته مدیریت ریسک (rmc) 2.2. ویژگی های شرکتی و کمیته مدیریت ریسک (rmc) 2.3. وجود کمیته مدیریت ریسک (rmc) و عملکرد شرکت. 2.4. حاکمیت شرکتی، کمیته مدیریت ریسک (rmc) و عملکرد شرکت. 2.5.

آخرین اخبار «حاکمیت شرکتی» - خبربان

امتداد - دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران در راستای اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، سیداصغر جلیلی نیا را به سمت معاون مالی و سرمایه گذاری این بانک منصوب نمود.

پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک

پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک. پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک

ترجمه مقاله اثر حاکمیت و ویژگی شرکت بر عملکرد شرکت و ...

2.1. حاکمیت شرکتی و کمیته مدیریت ریسک (rmc) 2.2. ویژگی های شرکتی و کمیته مدیریت ریسک (rmc) 2.3. وجود کمیته مدیریت ریسک (rmc) و عملکرد شرکت. 2.4. حاکمیت شرکتی، کمیته مدیریت ریسک (rmc) و عملکرد شرکت. 2.5.

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی | pdf

جدول 4-8) آزمون همبستگی اسپیرمن میان مولفه های حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های ایرانی 54. جدول 4-9 نمرات کسب شده توسط هر گروه در حاکمیت شرکتی و آزمون همسانی واریانس ها 55

حاکمیت مدیریت مالی بانک :: پایان نامه حاکمیت شرکتی و ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاکمیت مدیریت مالی بانک» ثبت شده است ۰ پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک

ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ ...

ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده ... این مطالعه، به بررسی رابطۀ بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس ... بانک داده ...

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی | pdf

جدول 4-8) آزمون همبستگی اسپیرمن میان مولفه های حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های ایرانی 54. جدول 4-9 نمرات کسب شده توسط هر گروه در حاکمیت شرکتی و آزمون همسانی واریانس ها 55

حاکمیت شرکتی چیست و چه تأثیری بر عملکرد یک شرکت دارد؟ | چطور

حاکمیت شرکتی چیست؟ حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که رابطه‌‌ی بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد.

حاکمیت شرکتی چیست و چه تأثیری بر عملکرد یک شرکت دارد؟ | چطور

حاکمیت شرکتی چیست؟ حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که رابطه‌‌ی بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد.

مقاله حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتها

حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتها اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۰ | تعداد نمایش خلاصه: ۶۱۴ | نظرات: ۰ سال انتشار: ۱۳۹۳

ساختار حاکمیت شرکتی داوطلبانه و بحران مالی: مطالعه موردی ...

مقالات مرتبط. دانلود حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک. حاکمیت مدیریت مالی بانک، حاکمیت شرکتی بانک، دانلود پایان نامه، حاکمیت شرکتی، نرخ بازده داراییها، پایان نامه مدیریت، مدیریت مالی بانک، عملکرد مالی بانک ها، عملکرد ...

جایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی ...

گسترده شدن حجم فعالیت­ بانک‌ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذی نفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می­ باشد.

ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ ...

ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده ... این مطالعه، به بررسی رابطۀ بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس ... بانک داده ...

آخرین اخبار «حاکمیت شرکتی» - خبربان

امتداد - دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران در راستای اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، سیداصغر جلیلی نیا را به سمت معاون مالی و سرمایه گذاری این بانک منصوب نمود.

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای ...

سال نشر: ۲۰۱۹ تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۰ صفحه WORD دانلود رایگان مقاله انگلیسی کد محصول: H385 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ : حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور : شواهد از ترکیه ...

پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک

پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک. پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک

حاکمیت مدیریت مالی بانک :: پایان نامه حاکمیت شرکتی و ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاکمیت مدیریت مالی بانک» ثبت شده است ۰ پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، و عملکرد ...

پس از انجام خرید، بلافاصله دکمه دانلود ترجمه مقاله با عنوان مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، و عملکرد بانک در بحران مالی با فرمت ورد و همچنین مقاله انگلیسی با فرمت pdf ظاهر خواهد شد. محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

جایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی ...

گسترده شدن حجم فعالیت­ بانک‌ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذی نفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می­ باشد.

حاکمیت شرکتی چیست؟ مسیر درست در حکمرانی خوب شرکتها چطور ...

Image
حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه ای از روابط این بین مدیریت شرکت، هيأت مديره، سهامداران و ذی نفعان دیگر است. علاوه بر آن، ساختاری ارائه میکند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود؛ در این مقاله، به طور مختصر به شرح مفهوم حاکمیت شرکتی، دلایل اهمیت آن در دوران مدرن، وظ

حاکمیت شرکتی چیست و چه تأثیری بر عملکرد یک شرکت دارد؟ | چطور

حاکمیت شرکتی چیست؟ حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که رابطه‌‌ی بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد.

نظام حاکمیت شرکتی؛ ساختاری برای جاری‌سازی اهداف و نظارت بر ...

نظام حاکمیت شرکتی با فراهم آوردن مجموعه‌ای از مکانیزم‌ها، فرآیندها و ارتباطات، ساختاری را ایجاد می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و ابزارهای دست‌یابی به اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می‌گردد.

حاکمیت مدیریت مالی بانک :: پایان نامه حاکمیت شرکتی و ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حاکمیت مدیریت مالی بانک» ثبت شده است ۰ پایان نامه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک

مقاله الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک های ایران

هدف: با توجه به ماهیت خاص بانک ها در اقتصاد، استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس الگویی جامع و منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارائه...

آخرین اخبار «حاکمیت شرکتی» - خبربان

امتداد - دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران در راستای اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، سیداصغر جلیلی نیا را به سمت معاون مالی و سرمایه گذاری این بانک منصوب نمود.

حاکمیت شرکتی چیست و چه تأثیری بر عملکرد یک شرکت دارد؟ | چطور

حاکمیت شرکتی چیست؟ حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که رابطه‌‌ی بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد.

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، و عملکرد ...

پس از انجام خرید، بلافاصله دکمه دانلود ترجمه مقاله با عنوان مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، و عملکرد بانک در بحران مالی با فرمت ورد و همچنین مقاله انگلیسی با فرمت pdf ظاهر خواهد شد. محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

آخرین اخبار «حاکمیت شرکتی» - خبربان

امتداد - دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران در راستای اجرای الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، سیداصغر جلیلی نیا را به سمت معاون مالی و سرمایه گذاری این بانک منصوب نمود.

گزارش کار آموزی اجراي اسكلت فولادي


روش نیوتن با متلب بهمراه توضیح خط به خط و کامل برنامه


نقشه ی بخش های شهرستان نمین


طراحی معماری هتل


تحقیق توسعه اجتماعی


تحقیق نماز در ادیان مختلف


تحقیق معماری یونان باستان


پاورپوینت و شیت روستای لیموچاه


پاورپوینت ورزش در دوران قاعدگی


گزارش کارآموزی حسابداری، بانک رفاه