دانلود رایگان


خلاصه مباحث شهرسازی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان خلاصه مباحث شهرسازی تعریف شهر:
طي دهه هاي اخير از سوي انديشمندان علوم جغرافيا ، جامعه شناسي ، اقتصاد ، جمعيت شناسي و برخي علوم ديگر ، تعاريف متعددي از شهر ارائه شده است و جامعه‌شناسان از جمله انگلس و ماركس شهر را محل تمركز جمعيت، ابزار توليد، سرمايه، نيازها و احتياجات و غيره مي دانند كه تقسيم كار اجتماعي نيز در آنجا صورت گرفته است (فريد، 1368). جغرافي دانان، شهر را منظره‌اي مصنوعي از خيابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهايي مي دانند كه زندگي شهري را امكان‌پذير مي‌سازد (شيعه ، 1369).
مورخان شهر را با توجه به قدمت آن تعريف مي كنند (شيعه ، 1369) و از نظر اقتصاددانان ، شهر به جايي اطلاق مي شود كه معيشت غالب ساكنان آن بر پايه كشاورزي نباشد. جمعيت شناسان نيز تعداد جمعيت يك نقطه را ، ملاك شهري بودن آن نقطه مي دانند. بر اين اساس ملاك تشخيص شهر در كشور فرانسه 2000 نفر ساكن است كه مشابه ملاك جمعيتي در المان ، جمهوري چك و تركيه است . در ايالات متحده و مكزيك 500/2 نفر ، در هلند و يونان 000/5 نفر و در ايرلند 500/1 نفر مشخص كننده شهري و يا روستايي بودن يك نقطه است (شيعه ، 1369)
در كشور ما ، جايي كه به طور رسمي « شهر » شناخته شده است ، طي سرشماريهاي 1335 الي 1375 متفاوت بوده است. در سرشماري سال 1335 ، شهر به جايي اطلاق شده كه جمعيت آن معادل 000/5 نفر بوده است. در سرشماري سالهاي 1345 و 1355 شهر به جايي اطلاق شده كه 000/5 نفر جمعيت داشته باشد ، علاوه بر اين كليه مراكز شهرستانها (بدون در نظر گرفتن جمعيت آنها) شهر محسوب شده اند (زنجاني ، 1369)
در سرشماري سال 1365 دارا بودن جمعيت 000/5 نفر از تعريف حذف شده است و شهر به جايي اطلاق شده است كه در زمان سرشماري داراي شهرداري باشد (سالنامه آماري 1365). اين تغيير با توجه به تعريف شهر در قانون جديد تقسيمات كشوري ايجاد شد كه در آن كليه نقاط داراي شهرداري در زمان تصويب قانون را شهر دانسته و ايجاد شهرداري در نقطه اي ديگر را در آينده موكول به داشتن حداقل 000/10 نفر جمعيت نموده است (زنجاني ، 1369) . در سرشماري سال 1375 نيز اين تعريف ، يعني دارا بودن شهرداري ، ملاك تفكيك شهر از روستا شده است (سالنامه آماري 1375).

فهرست مطالب:
شهر و شهرنشيني
تعريف شهر
جايگاه شهرهاي ايران در نظام سلسله مراتب شهرهاي خاورميانه
تحول شهرنشيني در ايران
توزيع جغرافيائي جمعيت شهري
نسبت شهرنشيني
توزيع استاني جمعيت شهرنشين
نظام سلسله مراتب شهرها
تراكم در شهرها
اداره شهرها
سير مديريت شهري درايران
اهداف مديريت شهري
سازمانهاي دولتي مرتبط بامقوله مديريت شهري در ايران
الگوهاي اداره شهر در كشورهاي ديگر
الگوي شهردار ـ شورا
الگوي كميسيوني هيئتها و كميسيونرها
الگوي مدير شهر (شورا ـ مديرشهر)
درجه شهرداريهاي كشور
پايتخت‌هاي ايران
پايتخت‌هاي ايراندر دورانباستان
پايتخت مادها
پايتخت هخامنشيان
پايتخت اشكانيان
پایتخت ساسانیان
پايتخت‌هاي ايراندر دوران پس ازاسلام
پايتختهاي قرون اوليه اسلامي (قبل از ايلخانيان)
پايتخت ايلخانيان مغول
پايتخت صفويان
پايتخت افشاريان
پايتخت زنديان
تهران، پايتخت قاجاريه، پهلوي و جمهوري اسلامي
تهران در عصر قاجار
تهران در عصر پهلوي
تهران در دوران پس از انقلاب اسلامي
انتقالپايتخت
سبك‌هاي شهرسازي درايران
سبكهاي شهرسازي در دوران قبل از اسلام
ميان سبك پارسي ـ هلني (قرن سوم ق .م.)
سبك پارتي (قرون سوم ق، م، تا قرن هفتمميلادي)
سبكهاي شهرسازي در دوراناسلامي
سبك خراساني (قرن يكم تا قرن چهارم هـ.ق.)
سبك رازي (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ.ق.)
سبك آذري (قرن هفتم تا قرن يازدهم هـ.ق.)
مكتب اصفهان (قرن يازدهم تاشروع قرن سيزدهم هـ .ق.)
سبك تهران (اوايل قرن سيزدهم تا سال 1299 هـ.ش.)
الگوي تهران (1300 هـ .ش. تا 1357 هـ.ش.)
عملكرد و موقعيتاستقرارشهرها
نقش و عملكرد شهرها
شهرصنعتي
نقش بازرگاني
شهرهاي مرحله‌اي و مكاره‌اي
شهر نظامي
شهر فرهنگي
شهر توريستي - تفريحي
شهر معدني
شهر خوابگاهي
ساختار شهرها(اجزاي اصلي شهرها)
مسکن
تعريف مسكن وانواع آن
روند سياستگذاري مسكن درايران
شاخص هاي مسكن
كيفيت واحدهاي مسكوني
قدمت واحدهاي مسكوني
نحوه تصرف واحدهاي مسكوني
قيمت زمين و مسكن
خانوار در واحد مسكوني
نفر در اتاق
اتاقدر واحد مسكوني
نفردر واحد مسكوني
شبکه معابر
شبكه هاي ارتباطي
سيستم شعاعي
سيستم شطرنجي
سيستم حلقوي (رينگ سيستم)
سيستم ارگانيك
فضای سبز
انواع فضاهاي سبز
عملكردهاي فضاي سبز
استانداردهاي فضاهاي سبز
شهرسازي در ايران
گرايش هاي شهرسازي
برنامه ريزي شهري
طراحي شهري
جايگاه برنامه ريزي و طراحي شهري در نظام برنامه ريزي ايران
آرمانشهر درانديشه ايراني
انديشه آرمانشهريدر ادوار مختلف
ساختار كالبدي ورجمكرد
اصول طراحي فضاهاي شهري در ايران
اصل پيوستگي فضايي
اصل هم پيوندي عناصر شهري و واحدهاي مسكوني
اصل محصور كردن فضا يا محصوريت

خلاصه مباحث شهرسازی شامل 93 صفحه با فرمت word و قابل استفاده جهت تحقیق، پایان نامه و ... می باشد.مباحث شهرسازی


دانلود تحقیق


شهرسازی


تحقیق برنامه ریزی شهری


تحقیق مباحث شهرسازی


تاریخچه شهرسازی


شهرسازی در ایران


شهرنشینی


تحول شهرنشینی


سلسله مراتب شهرها


تراکم


مدیریت شهری


الگوهای اداره شهر


پایتخت


پایتخت های ایران


تهران


انتقا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خلاصه مباحث شهرسازی - bload.rozblog.com

خلاصه مباحث شهرسازی, <-BlogAbout->, انواع فایل ها را اینجا بیابید

خلاصه مباحث شهرسازی - دانلود رایگان

دانلود رایگان خلاصه مباحث شهرسازی خلاصه مباحث شهرسازی شامل 93 صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، پایان نامه و ... می باشد. فهرست مطالب: شهر و شهرنشيني تعريف شهر

خلاصه مباحث شهرسازی - hpaper.ir

دانلود خلاصه مباحث شهرسازی. خلاصه مباحث شهرسازی شامل ۹۳ صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، مقاله و … می باشد. فهرست مطالب: شهر و شهرنشینی. تعریف شهر

خلاصه مباحث شهرسازی - hpaper.ir

دانلود خلاصه مباحث شهرسازی. خلاصه مباحث شهرسازی شامل ۹۳ صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، مقاله و … می باشد. فهرست مطالب: شهر و شهرنشینی. تعریف شهر

خلاصه مباحث کتاب شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا ...

خلاصه مباحث کتاب شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن --- خواستگاه شهرسازی معاصر برای تشخیص اینکه شهرسازی معاصر و مدرن مربوط به چه زمانی است و سرآغاز آن چه زمانی می باشد نظریات متفاوتی موجود است .

کتاب خلاصه مباحث شهرسازی - hpaper.ir

خلاصه مباحث شهرسازی کتاب خلاصه مباحث شهرسازی دانلود خلاصه مباحث شهرسازی خلاصه مباحث شهرسازی شامل ۹۳ صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، مقاله و ... می باشد. فهرست مطالب: شهر و شهرنشینی تعریف شهر جایگاه ...

خلاصه مباحث شهرسازی - bload.rozblog.com

خلاصه مباحث شهرسازی, <-BlogAbout->, انواع فایل ها را اینجا بیابید

خلاصه مباحث شهرسازی به همراه بیش از 1000 نکته کنکوری مناسب ...

این صفحه مختص به خلاصه مباحث شهرسازی به همراه بیش از 1000 نکته کنکوری مناسب برای ارشد شهرسازی نوشته شده است.

خلاصه مباحث کتاب با شهر و منطقه در ایران اسماعیل شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول شهرسازی سنتی در شهرسازی سنتی ایران شهرها برای تداوم و حیات خود علاوه بر موقعیت مناسب باید دارای شرایط مساعد ... خلاصه مباحث کتاب با شهر و منطقه در ایران اسماعیل ...

خلاصه مباحث شهرسازی به همراه بیش از 1000 نکته کنکوری مناسب ...

این صفحه مختص به خلاصه مباحث شهرسازی به همراه بیش از 1000 نکته کنکوری مناسب برای ارشد شهرسازی نوشته شده است.

خلاصه مباحث شهرسازی - bload.rozblog.com

خلاصه مباحث شهرسازی, <-BlogAbout->, انواع فایل ها را اینجا بیابید

خلاصه مباحث شهرسازی

خلاصه مباحث شهرسازی(203) مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای و تاریخ شهرسازی ایران و جهان(189) مجموعه سوالات چهارگزینه ای شهرسازی(137) رزومه علمی و پژوهشی مدیر وبلاگ(87)

سایت شهرسازی و معماری ایرانیان | خلاصه مباحث کتاب های ارشد ...

o, oghw, خلاصه کتاب از شار تا شهر حبیبی, خلاصه کتاب تاریخ شکل شهر از جمیس موریس, خلاصه کتاب طرح ها و برنامه هاي شهرسازي ،دکترمصطفی بهزادفر, خلاصه مباحث ارشد شهرسازی, خلاصه مباحث کتاب خلاصه کتاب ...

طرح توجیهی بازیافت روی و آلومینیوم از ظروف آبمیوه


پاورپوینت خط تولید MDF


بررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران با رضايت شغلي كاركنان


قالب فارسی فورست (Theme Forest)


مکانیزه کردن انبار کارخانه صنعتی


تحقيق تجزيه و تحليل نقاشي مدرسه آتن


طراحی فلش ديسك


پاورپوینت درس روستا(روستای توتک شهر ری) در ۱۰۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه عکس


تحقیق کله سنگ (نگاهی بر زیست بوم طالقان)


پاورپوینت-ارتباطات سازمانی و رفتار سازمانی در مدیریت سازمانی - در 65 اسلاید-powerpoin-ppt