دانلود رایگان


خلاصه مباحث شهرسازی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان خلاصه مباحث شهرسازی تعریف شهر:
طي دهه هاي اخير از سوي انديشمندان علوم جغرافيا ، جامعه شناسي ، اقتصاد ، جمعيت شناسي و برخي علوم ديگر ، تعاريف متعددي از شهر ارائه شده است و جامعه‌شناسان از جمله انگلس و ماركس شهر را محل تمركز جمعيت، ابزار توليد، سرمايه، نيازها و احتياجات و غيره مي دانند كه تقسيم كار اجتماعي نيز در آنجا صورت گرفته است (فريد، 1368). جغرافي دانان، شهر را منظره‌اي مصنوعي از خيابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهايي مي دانند كه زندگي شهري را امكان‌پذير مي‌سازد (شيعه ، 1369).
مورخان شهر را با توجه به قدمت آن تعريف مي كنند (شيعه ، 1369) و از نظر اقتصاددانان ، شهر به جايي اطلاق مي شود كه معيشت غالب ساكنان آن بر پايه كشاورزي نباشد. جمعيت شناسان نيز تعداد جمعيت يك نقطه را ، ملاك شهري بودن آن نقطه مي دانند. بر اين اساس ملاك تشخيص شهر در كشور فرانسه 2000 نفر ساكن است كه مشابه ملاك جمعيتي در المان ، جمهوري چك و تركيه است . در ايالات متحده و مكزيك 500/2 نفر ، در هلند و يونان 000/5 نفر و در ايرلند 500/1 نفر مشخص كننده شهري و يا روستايي بودن يك نقطه است (شيعه ، 1369)
در كشور ما ، جايي كه به طور رسمي « شهر » شناخته شده است ، طي سرشماريهاي 1335 الي 1375 متفاوت بوده است. در سرشماري سال 1335 ، شهر به جايي اطلاق شده كه جمعيت آن معادل 000/5 نفر بوده است. در سرشماري سالهاي 1345 و 1355 شهر به جايي اطلاق شده كه 000/5 نفر جمعيت داشته باشد ، علاوه بر اين كليه مراكز شهرستانها (بدون در نظر گرفتن جمعيت آنها) شهر محسوب شده اند (زنجاني ، 1369)
در سرشماري سال 1365 دارا بودن جمعيت 000/5 نفر از تعريف حذف شده است و شهر به جايي اطلاق شده است كه در زمان سرشماري داراي شهرداري باشد (سالنامه آماري 1365). اين تغيير با توجه به تعريف شهر در قانون جديد تقسيمات كشوري ايجاد شد كه در آن كليه نقاط داراي شهرداري در زمان تصويب قانون را شهر دانسته و ايجاد شهرداري در نقطه اي ديگر را در آينده موكول به داشتن حداقل 000/10 نفر جمعيت نموده است (زنجاني ، 1369) . در سرشماري سال 1375 نيز اين تعريف ، يعني دارا بودن شهرداري ، ملاك تفكيك شهر از روستا شده است (سالنامه آماري 1375).

فهرست مطالب:
شهر و شهرنشيني
تعريف شهر
جايگاه شهرهاي ايران در نظام سلسله مراتب شهرهاي خاورميانه
تحول شهرنشيني در ايران
توزيع جغرافيائي جمعيت شهري
نسبت شهرنشيني
توزيع استاني جمعيت شهرنشين
نظام سلسله مراتب شهرها
تراكم در شهرها
اداره شهرها
سير مديريت شهري درايران
اهداف مديريت شهري
سازمانهاي دولتي مرتبط بامقوله مديريت شهري در ايران
الگوهاي اداره شهر در كشورهاي ديگر
الگوي شهردار ـ شورا
الگوي كميسيوني هيئتها و كميسيونرها
الگوي مدير شهر (شورا ـ مديرشهر)
درجه شهرداريهاي كشور
پايتخت‌هاي ايران
پايتخت‌هاي ايراندر دورانباستان
پايتخت مادها
پايتخت هخامنشيان
پايتخت اشكانيان
پایتخت ساسانیان
پايتخت‌هاي ايراندر دوران پس ازاسلام
پايتختهاي قرون اوليه اسلامي (قبل از ايلخانيان)
پايتخت ايلخانيان مغول
پايتخت صفويان
پايتخت افشاريان
پايتخت زنديان
تهران، پايتخت قاجاريه، پهلوي و جمهوري اسلامي
تهران در عصر قاجار
تهران در عصر پهلوي
تهران در دوران پس از انقلاب اسلامي
انتقالپايتخت
سبك‌هاي شهرسازي درايران
سبكهاي شهرسازي در دوران قبل از اسلام
ميان سبك پارسي ـ هلني (قرن سوم ق .م.)
سبك پارتي (قرون سوم ق، م، تا قرن هفتمميلادي)
سبكهاي شهرسازي در دوراناسلامي
سبك خراساني (قرن يكم تا قرن چهارم هـ.ق.)
سبك رازي (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ.ق.)
سبك آذري (قرن هفتم تا قرن يازدهم هـ.ق.)
مكتب اصفهان (قرن يازدهم تاشروع قرن سيزدهم هـ .ق.)
سبك تهران (اوايل قرن سيزدهم تا سال 1299 هـ.ش.)
الگوي تهران (1300 هـ .ش. تا 1357 هـ.ش.)
عملكرد و موقعيتاستقرارشهرها
نقش و عملكرد شهرها
شهرصنعتي
نقش بازرگاني
شهرهاي مرحله‌اي و مكاره‌اي
شهر نظامي
شهر فرهنگي
شهر توريستي - تفريحي
شهر معدني
شهر خوابگاهي
ساختار شهرها(اجزاي اصلي شهرها)
مسکن
تعريف مسكن وانواع آن
روند سياستگذاري مسكن درايران
شاخص هاي مسكن
كيفيت واحدهاي مسكوني
قدمت واحدهاي مسكوني
نحوه تصرف واحدهاي مسكوني
قيمت زمين و مسكن
خانوار در واحد مسكوني
نفر در اتاق
اتاقدر واحد مسكوني
نفردر واحد مسكوني
شبکه معابر
شبكه هاي ارتباطي
سيستم شعاعي
سيستم شطرنجي
سيستم حلقوي (رينگ سيستم)
سيستم ارگانيك
فضای سبز
انواع فضاهاي سبز
عملكردهاي فضاي سبز
استانداردهاي فضاهاي سبز
شهرسازي در ايران
گرايش هاي شهرسازي
برنامه ريزي شهري
طراحي شهري
جايگاه برنامه ريزي و طراحي شهري در نظام برنامه ريزي ايران
آرمانشهر درانديشه ايراني
انديشه آرمانشهريدر ادوار مختلف
ساختار كالبدي ورجمكرد
اصول طراحي فضاهاي شهري در ايران
اصل پيوستگي فضايي
اصل هم پيوندي عناصر شهري و واحدهاي مسكوني
اصل محصور كردن فضا يا محصوريت

خلاصه مباحث شهرسازی شامل 93 صفحه با فرمت word و قابل استفاده جهت تحقیق، پایان نامه و ... می باشد.مباحث شهرسازی


دانلود تحقیق


شهرسازی


تحقیق برنامه ریزی شهری


تحقیق مباحث شهرسازی


تاریخچه شهرسازی


شهرسازی در ایران


شهرنشینی


تحول شهرنشینی


سلسله مراتب شهرها


تراکم


مدیریت شهری


الگوهای اداره شهر


پایتخت


پایتخت های ایران


تهران


انتقا

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه خلاصه شده مباحث شهرسازی با بیش از 1000 نکته ...

دانلود جزوه خلاصه شده مباحث شهرسازی با بیش از 1000 نکته تستی جهت ارشد شهرسازی,جزوه خلاصه شده مباحث شهرسازی با بیش از 1000 نکته تستی جهت ارشد شهرسازی,دانلود جزوه مباحث شهرسازی با بیش از 1000 نکته تستی جهت ارشد شهرسازی,دانلود ...

کتاب خلاصه مباحث شهرسازی - hpaper.ir

خلاصه مباحث شهرسازی کتاب خلاصه مباحث شهرسازی دانلود خلاصه مباحث شهرسازی خلاصه مباحث شهرسازی شامل ۹۳ صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، مقاله و ... می باشد. فهرست مطالب: شهر و شهرنشینی تعریف شهر جایگاه ...

کتاب خلاصه مباحث شهرسازی - hpaper.ir

خلاصه مباحث شهرسازی کتاب خلاصه مباحث شهرسازی دانلود خلاصه مباحث شهرسازی خلاصه مباحث شهرسازی شامل ۹۳ صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، مقاله و ... می باشد. فهرست مطالب: شهر و شهرنشینی تعریف شهر جایگاه ...

خلاصه مباحث شهرسازی - translatepaper.ir

دانلود خلاصه مباحث شهرسازی خلاصه مباحث شهرسازی شامل 93 صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، مقاله و … می باشد. فهرست مطالب: شهر و شهرنشینی تعریف شهر جایگاه شهرهای ایران در نظام سلسله مراتب شهرهای خاورمیانه ...

دانلود جزوه خلاصه شده مباحث شهرسازی با بیش از 1000 نکته ...

دانلود جزوه خلاصه شده مباحث شهرسازی با بیش از 1000 نکته تستی جهت ارشد شهرسازی,جزوه خلاصه شده مباحث شهرسازی با بیش از 1000 نکته تستی جهت ارشد شهرسازی,دانلود جزوه مباحث شهرسازی با بیش از 1000 نکته تستی جهت ارشد شهرسازی,دانلود ...

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) | hps301

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) ، کد 0262 با فرمت PDF مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب: گونه غالب حمل و نقل نسبت عوامل تولید انتخاب مکان سکونتی نقش دولت…

کتاب خلاصه مباحث شهرسازی - hpaper.ir

خلاصه مباحث شهرسازی کتاب خلاصه مباحث شهرسازی دانلود خلاصه مباحث شهرسازی خلاصه مباحث شهرسازی شامل ۹۳ صفحه با فرمت word می باشد و قابل استفاده جهت تحقیق، مقاله و ... می باشد. فهرست مطالب: شهر و شهرنشینی تعریف شهر جایگاه ...

خلاصه مباحث شهرسازی | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود خلاصه مباحث شهرسازی به همراه بیش از 1000 نکته کنکوری مناسب... شهر سازی مدرن، دانلود نکته کنکور، خلاصه مباحث شهرسازی، ارشد شهرسازی، کنکور شهر سازی، کنکور ارشد برنامه ریزی شهری، کنکور طراحی شهر سازی ...

سهم ایران در میان ۱۰۰ شهر بلند دنیا - تجارت‌نیوز

دبیر کارگروه معماری و شهرسازی گفت: در بین ۱۰۰ شهر بلند دنیا پنج شهر در ایران قرار دارند و این امر در حالی است که ساخت و سازها ضابطه مند نبوده‌اند به گزارش تجارت نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست رسانه ...

سهم ایران در میان ۱۰۰ شهر بلند دنیا - تجارت‌نیوز

دبیر کارگروه معماری و شهرسازی گفت: در بین ۱۰۰ شهر بلند دنیا پنج شهر در ایران قرار دارند و این امر در حالی است که ساخت و سازها ضابطه مند نبوده‌اند به گزارش تجارت نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست رسانه ...

سهم ایران در میان ۱۰۰ شهر بلند دنیا - تجارت‌نیوز

دبیر کارگروه معماری و شهرسازی گفت: در بین ۱۰۰ شهر بلند دنیا پنج شهر در ایران قرار دارند و این امر در حالی است که ساخت و سازها ضابطه مند نبوده‌اند به گزارش تجارت نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست رسانه ...

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) | hps301

جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) جزوه مباحث و روش های شهرسازی (اقتصاد) ، کد 0262 با فرمت PDF مشخصات فایل توضیحات کامل فهرست مطالب: گونه غالب حمل و نقل نسبت عوامل تولید انتخاب مکان سکونتی نقش دولت…

جزوه مباحث و روش های شهرسازی(جمعیت) – download39

جزوه مباحث و روش های شهرسازی(جمعیت) جزوه مباحث و روش های شهرسازی (جمعیت) ، کد 0270 با فرمت pdf.

مباحث عمومی شهرسازی (خلاصه مباحث و نکات مهم )

سلام به همه دوستان عزیز. از اونجایی که داریم به آزمون ارشد نزدیک میشیم ، تو این وبلاگ خلاصه و چکیده مباحث عمومی شهرسازی رو قرار میدم . این نکات همه به صورت

سهم ایران در میان ۱۰۰ شهر بلند دنیا - تجارت‌نیوز

دبیر کارگروه معماری و شهرسازی گفت: در بین ۱۰۰ شهر بلند دنیا پنج شهر در ایران قرار دارند و این امر در حالی است که ساخت و سازها ضابطه مند نبوده‌اند به گزارش تجارت نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست رسانه ...

خلاصه مباحث شهرسازی - نوین شهر

خلاصه مباحث شهرسازی فهرست: تعریف شهر جايگاه شهرهاي ايران در نظام سلسله مراتب شهرهاي خاورميانه تحول شهرنشيني در ايران توزيع جغرافيائي جمعيت شهری نسبت شهرنشینی توزيع استاني جمعيت شهرنشين نظام سلسله مراتب شهرها تراکم در…

فیلم: خلاصه مباحث شهرسازی / ویدیو کلیپ | مگیفا

در مسیر کمال علایم ویروس زگیل تناسلی hpv رابشناسید فیلم خنده دار 2 سینمایی استاکر معرفی اینورتر تکو سری S310 فیلم هندی سرکار سرود شاد میلاد حضرت زهرا علیهاالسلام با نوای سید مجید بنی فاطمه قصه کودکانه ...

سایت شهرسازی و معماری ایرانیان | خلاصه کتاب های شهر سازی

خلاصه کتاب های شهر سازی. این مجموعه خلاصه مباحث کتاب ها شهرسازی به خصوص در زمینه مباحث عمومی شهرسازی که مطالعه این کتاب باعث می شود حداقل ۳۵ درصد موفق به زدن تست نمایید که شامل ۱۳ فایل pdf است به قیمت فقط ۸۵۰۰ تومان به فروش ...

خلاصه مباحث کتاب با شهر و منطقه در ایران اسماعیل شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول شهرسازی سنتی در شهرسازی سنتی ایران شهرها برای تداوم و حیات خود علاوه بر موقعیت مناسب باید دارای شرایط مساعد ... خلاصه مباحث کتاب با شهر و منطقه در ایران اسماعیل ...

خلاصه مباحث کتاب شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا ...

خلاصه مباحث کتاب شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن --- خواستگاه شهرسازی معاصر برای تشخیص اینکه شهرسازی معاصر و مدرن مربوط به چه زمانی است و سرآغاز آن چه زمانی می باشد نظریات متفاوتی موجود است .

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پاکدشت (واقع در استان تهران)


مقايسه‌ خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاه‌ هاي بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي


مقاله پیرامون عکاسی


لیست شرکتهای پخش مواد غذایی فارس


تحقیق بررسی ارتدوکس در مسیحیت و اسلام


پروژه کارآفرینی تولید ترانسفورماتور


مزایا و معایب الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی


پروژه کارآفرینی تولید ترانسفورماتور


پلان محاسبه سازه بتني2طبقه


تأثیر کودهای بیولوژیک در نظام های چند کشتی (کشت مخلوط)