دانلود رایگان


پروپوزال مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح شده چغندرقند - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروپوزال مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح شده چغندرقندپروپوزال آماده کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش آگرواکولوژی، در مورد مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح شده چغندرقند

بیان مساله:

چغندرقند یکی از مهمترین گیاهان خانواده اسفناجیان می باشد و از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد و از نظر ارزش غذایی در ردیف گیاهانی از قبیل برنج، ذرت، سیب زمینی و حبوبات قرار دارد. عملکرد در چغندرقند شامل عملکرد بیوماس، عملکرد ریشه، عملکرد قند و اجزای اقتصادی آن، ریشه ذخیره ای و به ویژه قند می باشد. سطح زیر کشت چغندرقند در کل دنیا حدود 6 میلیون هکتار با عملکرد متوسط حدود 44 تن در هکتار می باشد. سهم ایران در بین کشورهای جهان حدود 200 هزار هکتار سطح زیر کشت با عملکرد حدود 30 تن در هکتار است (2).
فارتیال و همکاران (2003)، بیان نمودند ایجاد پایداری در نظام های زراعی یکی از مهمترین اهدافی است که توسط محققان دنبال می شود و برای نیل به این مهم راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. استفاده از گیاهان زراعی کارآمدو بهره برداری از منابع اکولوژیکی به ویژه آب و تشعشع خورشد، درجه حرارت، و طول شب و روز یکی از مهمترین راهکارها به نظر می رسد( 15و 17).
اسکات و همکاران (2000)، اظهار کردند که یکی از جنبه های بسیار مهم در انتخاب ارقام مناسب چغندرقند با عملکرد بالا در یک اقلیم، پایداری و سازگار بودن آن با شرایط محیطی و اکولوژیکی آن اقلیم است. سازگار بودن یک محصول با شرایط محیطی در واقع توانایی آن جهت بقاء در محیط خاص می باشد. یک گیاه بایستی بتواند سرما، گرما، کمبود یا اضافه بودن آب، تغییرات طول روز، شدت نور و دامنه وسیعی از شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک را تحمل نماید (22) .
چغندرقند از جمله گیاهانی است که به منظور تولید شکر و به طور بالقوه جهت تولید انرژی کشت می شود. بررسی روند رشد چغندرقند در شرایط اکولوژیکی مختلف و شناسایی عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت آن در دوره رشد رویشی و تعیین ارتباط این عوامل با محیط و روند تغییرات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
همچنین شاخص های فیزیولوژیک می تواند نحوه و میزان تأثیر شرایط اکولوژیکی محیط را در مراحل مختلف رشد محصول نشان دهد که منجر به دستیابی اطلاعات جامع و مورد نیاز جهت برنامه ریزی های دقیق جهت افزایش تولید می شود (5).
یکی از مهمترین عوامل اکولوژیکی میزان رطوبت موجود در منطقه و نزولات جوی می باشد. مقدار آب (آبیاری و نزولات آسمانی)، از عوامل مهمی محسوب می شود که نیازآب زراعت چغندرقند را تعیین می کند. پولکرابک و همکاران (2003)، نشان دادند که وقوع بارندگی بلافاصله پس از کاشت به نحو قابل توجهی موجب افزایش عملکرد چغندرقند می شود (20). اکهوف و همکاران (1998)، نشان دادند که بافت خاک عامل تعیین کننده در آبیاری مزارع می باشد به نحوی که در تولید چغندرقند در خاک های سنگین با مقدار مواد آلی اندک، انجام آبیاری پس از کاشت موجب سله بندی و ایجاد اشکال در خروج گیاهچه می شود (14). در حالی که دانهام (2001)، نشان داد که آبیاری پس از کاشت در خاک های سبک موجب موجب اطمینان از استقرار یکنواخت بوته می شود (13).
از عوامل اکولوژیکی دیگری که بر عملکرد و اجزای عملکرد چغندرقند تأثیرگزار است، طول روز و درجه حرارت می باشد. برنیر (2000)، گزارش کرده است سرما بر سلول های مریستم رویشی ساقه و طول روز بر برگ ها تأثیر گذاشته و منجر به تولید هورمون های القاء کننده ساقه و گل می گردد (6). مک دانیل (1985)، نیز گزارش کرده است که هورمون ها موجب تقسیم سلول های مریستم رویشی می گردند (16). کراست وی و جنکینر (2004)، نشان دادند که هم برگ های پیر و هم برگ های جوان قادرند به طول روز واکنش نشان داده و باعث رشد رویشی ساقه شده و علائمی تولید می گردد که این علائم به برگ ها انتقال یافته و تحت تأثیر طول روز قرار می گیرد و تبدیل به هورمون های مؤثر در طویل شدن ساقه و یا گل دهی می شود. آن ها نتیجه گرفتند که درجه حرارت های پایین (سرما)، باعث تغییرات بنیادین در سلول ها شده و مرسیتم ها به ناحیه سلول های مریستم رویشی ساقه انتقال می بایند و موجب ظهور ساقه گل دهنده می گردند (11). کاول و همکاران (2001)، بیان کردند که بحرانی ترین مرحله زندگی هرمحصول زمان جوانه زنی و سبز شدن است، زیرا در این مرحله بذر در معرض شرایط نامساعد محیطی قرار می گیرد و استقرار بوته در مزرعه دچار مشکل می شود (10).
در این بررسی تأثیرات محیطی مختلف بر خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی ارقام مختلف داخلی و خارجی چغندرقند انجام خواهد شد تا بتوان ارقامی را که دارای پتانسیل بالای تولید و از نظر آلودگی به بیماری هایی از جمله ریزومینا و ریزوکتونیا مقاوم و نیز سازگار به شرایط محیطی و اکولوژیکی شهرستان هستند انتخاب و معرفی گردند تا شاهد افزایش تولید چغندرقند در این شهرستان باشیم.
پروپوزال کشاورزی


دانلود پروپوزال


پروزپوزال آماده


پروپوزال چغندرقند


ارقام داخلی و خارجی چغندرقند


خصوصیات زراعی داخلی و خارجی چغندر


عملکرد چغندرقند


پروپوزال زراعت چندر قند


بررسی سازگاری ارقام چغندرقند


دانلود پایان نامه


پایان نامه کشاورز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد ...

گل‌هاي گلرنگ منبع قابل توجهي از رنگ‌هاي طبيعي و فرآوري شده يا نشده است كه بهاي زيادي دارد و منافع جنبي را در كنار مزيت‌هاي اصلي آن ايجاد مي‌كند.گلرنگ به عنوان دانه روغني در طول 40 سال گذشته دوبار وارد صحنه زراعت ايران ...

پروپوزال بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های ...

پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی، گرایش اگرواکولوژیک، بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما تحت شرایط تنش خشکی، بیان مساله: گندم با نام علمی Triticum aestivum.

iau-saveh.ac.ir

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری داخلی و خارجی مولتی ژرم چغندر قند در شرایط آب و هوایی مشکین شهر تعداد 9 رقم مولتی ژرم داخلی و خارجی چغندر قند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 89 مورد ...

پروپوزال مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی ...

پروپوزال آماده کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش آگرواکولوژی، در مورد مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح شده چغندرقند، بیان مساله: چغندرقند یکی از مهمترین گیاهان خانواده اسفناجیان می باشد و از نظر اقتصادی ...

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای بذرمال شده با ...

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای بذرمال شده ... خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح... پایان نامه کشاورز، پروپوزال زراعت چندر قند، ارقام داخلی و خارجی چغندرقند ...

بررسی برخی خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای ...

این پژوهش با هدف مقایسه برخی خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی هیبرید های امید بخش مقاوم به بیماری ریزومانیا با ارقام تجارتی ایرانی و خارجی و معرفی ...

مقاله ارزیابی ارقام تجاری مولتی ژرم چغندرقند در شرایط آب و ...

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری داخلی و خارجی مولتی ژرم چغندرقنددرشرایط آب و هوایی مشکین شهر تعداد 9 رقم مولتی ژرم داخلی و خارجی چغندرقند ...

شناسایی ارقام محلی انگور با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و ...

دانلود پروپوزال مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح... پایان نامه کشاورز، پروپوزال زراعت چندر قند، ارقام داخلی و خارجی چغندرقند، پروپوزال کشاورزی، پروزپوزال آماده، خصوصیات ...

پایان نامه :: پایگاه مقاله و پایان نامه و پروژه های دانشجویی

۴۹ مطلب با موضوع «پایان نامه» ثبت شده است - پایگاه مقاله و پایان نامه و پروژه های دانشجویی. پایگاه مقاله و پایان نامه و پروژه های دانشجویی. خانه ... سیاست خارجی

تحقیق میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند | رادونیس

این صفحه مختص به تحقیق میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند نوشته شده است. ... دانلود پروپوزال مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح...

iau-saveh.ac.ir

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری داخلی و خارجی مولتی ژرم چغندر قند در شرایط آب و هوایی مشکین شهر تعداد 9 رقم مولتی ژرم داخلی و خارجی چغندر قند در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 89 مورد ...

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

آزمایش پایلوت مقایسه ارقام تجاری چغندرقند در حوزه عمل کارخانه قند مرکز و جنوب کشور محسن سعید. بذرافشان دارابی. چغندر قند 37. ارزیابی تحمل ارقام داخلی و خارجی چغندر قند به بیماری ریزومانیا. سعید

پایان نامه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای ...

پایان نامه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای بذرمال شده ... خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح... پایان نامه کشاورز، پروپوزال زراعت چندر قند، ارقام داخلی و خارجی چغندرقند ...

پروپوزال مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی ...

پروپوزال مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح شده چغندرقند...لینک دریافت فایل... فایل در قالب word است. در 25 صفحه وجود دارد.

بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای ...

بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 626 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86 در حال حاضر در کشور ما به دلیل عدم آشنایی کامل با ارزش غذایی و نحوه ...

مقاله ارزیابی ارقام تجاری مولتی ژرم چغندرقند در شرایط آب و ...

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری داخلی و خارجی مولتی ژرم چغندرقنددرشرایط آب و هوایی مشکین شهر تعداد 9 رقم مولتی ژرم داخلی و خارجی چغندرقند ...

بایگانی‌های باغ چای - دانلود فایل های پایان نامه ها

در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته کشاورزی – دامپروری. سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید . و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها ...

پروپوزال بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های ...

پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی، گرایش اگرواکولوژیک، بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما تحت شرایط تنش خشکی، بیان مساله: گندم با نام علمی Triticum aestivum.

بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای ...

بررسی ارزش غذایی برگ، ریشه و بوته کامل چغندر علوفه‌ای وسیلاژ آن دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 626 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 86 در حال حاضر در کشور ما به دلیل عدم آشنایی کامل با ارزش غذایی و نحوه ...

اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و ...

اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی,به منظور این هدف آزمایشی در سال 88-1387 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و با...

آبان 95 - دانشجو یار

مقاله مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجارتی چغندرقند در آب و هو. 95/8/20:: 4:32 صبح علی م دیدگاه. مقاله مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجارتی چغندرقند در آب و هوای منطقه مغان pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word ...

پروپوزال بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های ...

پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی، گرایش اگرواکولوژیک، بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما تحت شرایط تنش خشکی، بیان مساله: گندم با نام علمی Triticum aestivum.

بررسی برخی خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای ...

این پژوهش با هدف مقایسه برخی خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی هیبرید های امید بخش مقاوم به بیماری ریزومانیا با ارقام تجارتی ایرانی و خارجی و معرفی ...

پرسشنامه عوامل و شاخص های مؤثر بر انگیزش شغلی


مقاله معماری پل


گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس


پاورپوینت نوشیدنی ورزشی


پرسشنامه نگرش به خدمات مشاوره


پروژه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر


پاورپوینت کاربرد لیزر در اندازه گیری


جزوه فوق العاده درس کریستالوگرافی ( بلور شناسی )


تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی


بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت