دانلود رایگان


بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان خلاصه:
اين تحقيق با هدف بررسي ميزان توانمندسازي و رضايت شغلي و ارتباط بين اين دو و اثرخودكارآمدي دربين كاركنان فرش غرب انجام گرفته است . روش تحقيق ازنوع توصيفي همبستگي مي باشد.جامعه آماري ، كليه كاركنان بخش توليد فرش غرب بوده كه تعداد 55 نفراز آنها به روشنمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند . براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي توانمندسازي اسپريتزر و رضايت شغلي مينه سوتا و مقياس خودكارآمدي عمومي استفاده شد . جهت تحليل داده ها نيز از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام و تحليل رگرسيون وتحليل كواريانس با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بين توانمندسازي روان شناختي ورضايت شغلي مي باشد . همچنين ارتباط رضايت شغلي با سه بعد توانمندسازي روان شناختي خود تعييني ، شايستگي و معناداري نيز معنادار بود. ارتباط معناداري بين رضايت شغلي و بعد مشاركت وموثربودن ديده نشد. ارتباط معناداري بين خودكارآمدي و توانمندسازي يافت شد و اثرخودكارآمدي بر افزايشرضايت شغلي نيزدراين رابطه معنادار بود.
نویسنده: فرهاد عبدی
كنفرانس بين المللي مديريت، چالشها و راهكارهادانلود مقاله


مقاله مدیریت


كنفرانس بين المللي مديريت


چالشها و راهكارها


مقاله توانمندسازی روانشناختی


مقاله خودکارآمدی


مقاله رضایت شغلی کارکنان


توانمندسازی کارکنان


رضایت کارکنان


خودکارآمدی کارکنان


خودکارآمدی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

دانلود بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان. خودکارآمدی، توانمندسازی کارکنان، مقاله توانمندسازی روانشناختی، دانلود مقاله، کنفرانس بین المللی مدیریت ...

مقاله نشریه: رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و اشتیاق ...

مقاله نشریه رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان و اشتیاق شغلی در پیش بینی کارآفرینی از ...

پایان نامه اثرحداقل دوسال تجربه درورزش والیبال برهوش ...

دانلود بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان. خودکارآمدی، توانمندسازی کارکنان، مقاله توانمندسازی روانشناختی، دانلود مقاله، کنفرانس بین المللی مدیریت ...

رابطه بین توانمندسازی با خلاقیت و فرسودگی شغلی در بین ...

رضایی،طاهره(۱۳۸۶)بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروند ی سازمانی در بین کارکنان کارخانه یلاستیک دنا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت. حسینی، ابوالقاسم (۱۳۸۷).

خودکارآمدی pdf

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان خودکارآمدی pdf دانلود مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان توانمندسازی روانشناختی کارکنان توانمندسازی ...

رابطه معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان | رادونیس

دانلود بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان. خودکارآمدی، توانمندسازی کارکنان، مقاله توانمندسازی روانشناختی، دانلود مقاله، کنفرانس بین المللی مدیریت ...

مقاله عنوان بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با مدیریت ...

عنوان بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با مدیریت دانش کارکنان چکیده: امروزه دانش به منزله منبعی ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و سازمان ها برای موفقیت نیاز دارند مدیریت دانش را به بهترین نحو، پیاده ...

تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

دانلود بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان. خودکارآمدی، توانمندسازی کارکنان، مقاله توانمندسازی روانشناختی، دانلود مقاله، کنفرانس بین المللی مدیریت ...

تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

دانلود بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان. خودکارآمدی، توانمندسازی کارکنان، مقاله توانمندسازی روانشناختی، دانلود مقاله، کنفرانس بین المللی مدیریت ...

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با عملکرد ...

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با عملکرد سازمانی در ستاد وزارت بهداشت و درمان پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی و مدیریت

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی ...

بررسی رابطه ... مدل ساختاری و تبیین روابط بین ابعاد سرمایه اجتماعی، توانمندسازی روانشناختی و رضایت ... رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر به سزایی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد و ...

مقاله عنوان بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با مدیریت ...

عنوان بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با مدیریت دانش کارکنان چکیده: امروزه دانش به منزله منبعی ارزشمند و استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و سازمان ها برای موفقیت نیاز دارند مدیریت دانش را به بهترین نحو، پیاده ...

فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی وچابکی ... بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمآباد و ارایه ... نقش رابطه مدیر و کارکنان با عملکرد سازمانی با میانجی گری ...

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی ...

بررسی رابطه ... مدل ساختاری و تبیین روابط بین ابعاد سرمایه اجتماعی، توانمندسازی روانشناختی و رضایت ... رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر به سزایی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد و ...

رابطه بین توانمندسازی با خلاقیت و فرسودگی شغلی در بین ...

رضایی،طاهره(۱۳۸۶)بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروند ی سازمانی در بین کارکنان کارخانه یلاستیک دنا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت. حسینی، ابوالقاسم (۱۳۸۷).

مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی ...

حمزه, معصومه و فرزانه مظلومی سوینی، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه ...

گزارش کارآموزی عمران در دانشگاه آزاد


پاورپوینت بررسی مبدل های حرارتی


طرح توجیهی کشت و صنعت گیاهان دارویی


تحقیق پیرامون روز عاشورا


پاورپوینت بررسی مجتمع های مسکونی


شیپ فایل آبراهه های استان یزد


پایان نامه حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی


بررسی فناوری OLED


شیپ فایل آبراهه های استان یزد


آموزش طراحی صفحات وب با برنامه نویسی HTML