دانلود رایگان


ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتيمقدمه:
بسياري از سازمانهاي قرن بيست و يكم چند فرهنگي هستند. با بيشتر شدن گوناگوني در جمعيت نيروي كار و سازمان هايی كه به سمت ادغام در اقتصاد جهاني روي آورده‌اند، افراد نياز دارند تا به صورت منظم و قاعده‌مند با افرادي كه داراي فرهنگ‌هاي متفاوت و پيش زمينه‌هاي قومي و نژادي ديگري هستند، كار و تعامل كنند. اين چالش، يك مسئله جدي را پيش آورده كه چگونه مي¬توان مديران را براي چنين تعاملات و مأموريت هاي چالشي آماده ساخت؟
برای مواجهه با محیط های چندفرهنگی افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. هوش فرهنگي توانايي فرد براي تعامل مؤثر با فرهنگ هاي جديد است. در هر حال در دنيايي که عبور از مرزها کاري عادي شده است، پرورش هوش فرهنگي يک نياز حياتي براي همه مديران و کارکنان است. مديران موفق، رمز برخورد با فرهنگهاي گوناگون ملي، فراملي و سازماني را به خوبي مي آموزند و از آموزه هاي خود نهايت استفاده را مي برند (Tan, 2004). در محيط و بازار جهاني، پرورش هوش فرهنگي، اهرم مورد نياز رهبران و مديران تلقي مي شود. سازمانها و مديراني که ارزش استراتژيک هوش فرهنگي را درک کنند، مي توانند از تفاوتها و تنوع فرهنگي در جهت بهره وری بیشتر و ايجاد مزيت رقابتي در بازار جهاني استفاده کنند. بدین جهت ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء هوش فرهنگی به سازمانها و مديران کمک می کند تا بتوانند از تفاوتها و تنوع فرهنگي در جهت بهره¬وری بیشتر، ايجاد مزيت رقابتي و برتري در بازار جهاني استفاده کنند.
در اين فصل ازتحقيق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقيق، به بيان مساله اصلي پژوهش و تشريح و بيان موضوع، ضرورت انجام تحقيق، سؤالات تحقيق، اهداف اساسي از انجام تحقيق، روش تحقيق، روش هاي گردآوري اطلاعات، نمونه و جامعه آماري، روش نمونه گيري و روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته، و در پايان اصطلاحات و واژه هاي تخصصي مطرح مي گردند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
1-3) تشريح و بيان موضوع
1-4) ضرورت و اهميت انجام تحقيق
1-6) سؤالات تحقيق
1-7) اهداف انجام تحقيق
1-13) تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق
2-1) مقدمه
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-2) تعریف هوش و انواع آن
2-2-1) هوش چندگانه
2-2-2) هوش عاطفي
2-2-2-1) هوش عاطفي و بهره هوشي
2-2-2-2) هوش عاطفي در محيط كار
2-3) هوش فرهنگي
2-3-1) تئوری هوش فرهنگی
2-3-2) عناصر هوش فرهنگي
2-3-4) مدل موفقیت جهانی مدیران و نقش هوش فرهنگی در آن
2-3-5) ارتباط هوش فرهنگي و تجارب و مأموریتهای برون مرزی
2-3-8) رويكرد هوش فرهنگي در آموزش میان فرهنگی
2-3-8-4) یکپارچه کردن ابعاد هوش فرهنگی
3-1) روش تحقيق
فصل سوم: روش تحقیق
3-3) روشهاي جمع آوري اطلاعات
3-4) مصاحبه
3-5)پرسشنامه
3-6) روایی و پایایی ابزار پژوهش
3-6-1) پايايي (قابليت اعتماد) مصاحبه
3-6-2) پایایی در تحلیل محتوا
3-6-5-1) بررسي ميزان حجم نمونه در تحليل عاملي
3-7) جامعة آماري
3-10) نمونه آماري و روش نمونهگيري
3-10-1) حجم نمونه مصاحبه
3-10-2) روش نمونهگيري برای مصاحبه
3-10-3) حجم نمونه پرسشنامه
3-10-4) روش نمونهگیری پرسشنامه
3-11) روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات
3-11-1) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه
3-11-2) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه
3-11-2-3) ضريب همبستگي
فصل چهارم
4-1) مقدمه
تجزيه و تحليل اطلاعات
4-2) تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها
4-4) تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه
4-4-1)آمار توصیفی پرسشنامه
4-4-2) آمار استنباطي
5-1) مقدمه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-3) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونهاي همبستگی و مدل معادلات ساختاری
5-6) ارائه پیشنهادات
5-6-1) پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق
فهرست منابع و مأخذ
فهرست جدول هاپایان نامه هوش فرهنگی


پایان نامه ارتقا هوش فرهنگي


هوش فرهنگی مدیران دولتی


بررسی هوش فرهنگی در مدیران


عوامل هوش فرهنگی مدیران


مدیران دولتی و هوش فرهنگی


تاثیر هوش فرهنگی در مدیریت


نقش هوش فرهنگی در مدیران


راهکار ارتقاء هوش فرهنگی مديران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقيق بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان ونوجوانان

بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان

تحقيق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

تحقيق بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني

تحقيق اهداف و اهميت اجتماعي ورزش

تحقيق آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

تحقيق افراد چپ دست

تحقيق اعتیاد جرم یا بیماری

تحقيق آسيب شناسي

تحقيق استرس و بهداشت رواني

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نطنز (واقع در استان اصفهان)

گزارش کارآموزی در شرکت توزیع (شرکت نوروز پیمان)

امنیت شبکه های ابری

برنامه محاسبات ماتریسی تحت ++C

نقشه بخش های شهرستان کهنوج

رلیف زنجیر ساخته شده با ارتکم

تحقیق چگونگی و طرز برخورد با سالمندان

پاورپوینت طرح کارآفرینی توليد پوشك بچه

پارک های ملی و مناطق حفاظت شده

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خاتم (واقع در استان یزد)