دانلود رایگان


پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه به NP-hard بودن مساله استفاده از الگوریتم - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه به NP-hard بودن مساله استفاده از الگوریتمچکیده:
مدل EPQ دارای فرضهای مختلفی است که بطور جداگانه بر روی آن تحقیقات و مطالعات صورت گرفته است. در این تحقیق به توسعه مدل سفارش اقتصادی دو هدفه با فرض چند محصولی و تک ماشینه با محدودیت های فضا و سرمایه در حالت کمبود مجاز و تخفیف کلی با محدودیت تصادفی و رویکرد برنامه ریزی تجدید پذیر پرداخته شده است. این مساله در سه مدل جداگانه ارائه شده است که مدل اول یک هدفه و کمبود مجاز و دارای محدودیت تصادفی میباشد، مدل دوم دو هدفه با رویکرد برنامه ریزی تجدید پذیر و کمبود مجاز می باشد و مدل سوم با رویکرد برنامه ریزی تجدید پذیر دو هدفه با حالت کمبود مجاز و تخفیف کلی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: مدل EPQ، چند محصولی، تک ماشینه، کمبود، تخفیف کلی، برنامه ریزی تجدیدپذیر

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله
1-3 پرسش اصلی تحقیق
1-4 اهداف تحقیق و ضرورت انجام آن
1-5 روش انجام تحقیق و حل مدل
1-6 تجزیه و تحلیل اطلاعات و اعتبارسنجی مدل
1-7 جنبه نوآوری تحقیق
1-8 شرح بخشهای مختلف تحقیق
فصل دوم: مرور ادبیات و کلیات مفاهیم تحقیق
2-1 مرور سوابق تحقیق
2-1-1 مقدار سفارش اقتصادی (EOQ)
2-1-2 مقدارتولید اقتصادی (EPQ)
2-1-3 برنامه ریزی تجذید پذیر
2-2 کلیات مفاهیم تحقیق
مقدمه
2-2-1 مفهوم موجودي
2-2-2 دسته بندي موجوديها
2-2-2-1 موجودي اطمينان 4
2-2-2-2 موجودي تفكيك6
2-2-2-3 موجودي در انتظار2
2-2-2-4 موجودي دوره
2-2-2-5 موجودي فصلي
2-2-3 دسته بندي موجودي براساس نوع تقاضا
2-2-4 دسته بندي موجودي براساس احتمالي يا قطعي بودن تقاضا
2-2-5 تقسيم موجودي به تك كالايي و چندكالايي
2-2-6 هزينه هاي موجودي
2-2-6-1 هزينه خريد و ساخت
2-2-6-2 هزينه سفارش دهي و راه اندازي
2-2-6-3 هزينه نگهداري
2-2-6-4-1 كمبود پس افت يا سفارشات معوقه3
2-2-6-4-2 كمبود در حالت فروش از دست رفته 4
2-2-8 طبقه بندي ارزشي اجناس
2-2-9 كاربردهاي طبقه بندي ABC
2-2-10 سيستمهاي مختلف سفارشات
2-2-10-1-1 سيستم موجودي دو ظرفی
2-2-10-1-2 سيستم موجودي سفارش تا سطح R
2-2-10-2 سيستم موجودي مرور دوره اي
2-2-11 مدل هاي كنترل موجودي
2-2-11-1 مدل تعيين اندازه سفارش اقتصادي (EOQ) بدون كمبود1
2-2-11-4 مدل توليد اقتصادي با كمبود (پس افت)
2-2-11-5 مدلهاي چند محصولي1
2-2-11-6 مدل هاي محدوديت دار
2-2-12 روش هاي حل
2-2-12-1 روشهاي دقيق
2-2-12-2 روشهاي تقريبي
2-2-12-3 روشهاي ابتكاري و فراابتكاري
2-2-13 انواع تخفیف ها
2-2-13-1 مدل تعیین مقدار سفارش اقتصادی در حالت وجود تخفیف کلی
2-2-13-1-1 هزینه های نگهداری هر واحد کالا در دوره مقدار ثابتی است
2-2-13-1-2 هزینه های نگهداری هر واحد کالا در دوره معادل درصدی از ارزش کالا است
فصل سوم: تعریف مساله، پارامترها، متغیرها و مدلسازی
3-1 مقدمه
3-2 مدل یک هدفه
3-2-1 : متغیرها و پارامترها
3-2-2 مدل
3-3 مدل دو هدفه
3-3-1 متغیرها و پارامترها
3-3 مدل تخفیف
فصل چهارم: الگوریتم های حل
4-1 مقدمه
4-2 حل مدل یک هدفه و مدل تخفیف
4-2-1 الگوريتم ژنتيك
4-2-1-1 مرحله اول
4-2-1-2 مرحله دوم
4-2-1-3 مرحله سوم
4-2-1-4 مرحله چهارم
4-2-1-5 مرحله پنجم
4-2-1-6 مرحله ششم
4-2-1-7 مراحل تكميلي
4-2-2 الگوریتم بهينه سازي ذرات
4-3 حل مدل دو هدفه
4-3-1-9 معيار توقف
4-3-2 الگوریتم MOPSO
فصل پنجم: تنظیم پارامترهای الگوریتم های حل و مقایسه الگوریتم ها
5-1 مقدمه
5-2 طراحي آزمايشات و متدولوژي سطح پاسخ
5-3 تنظیم پارامتر
5-3-1 تنظیم پارامتر الگوریتم های تک هدفه
1-1-4-5 مقایسه آماری عملکرد الگوریتم های GA و PSO برای مدل تک هدفه
5-4-1-2 مقایسه عملکرد الگوریتم GA و PSOبا استفاده از تکنیک های چندشاخصه
5-4-2-1مقایسه عملکرد الگوریتم های مدل دو هدفه بر اساس شاخص الگوریتم چند هدفه
5-4-2-2 مقایسه عملکرد الگوریتم های مدل دو هدفه بر اساس تحلیل آماری
5-4-2-3 مقایسه عملکرد الگوریتم های دو هدفه بر اساس تکنیک های چند شاخصه
5-4-3 تحلیل نتایج الگوریتم های مدل تخفیف NSGA-II و MOPSO
5-4-3-1 مقایسه عملکرد الگوریتم های مدل تخفیف بر اساس شاخص الگوریتم چند هدفه
فصل ششم: نتیجه گیری و تحقیقات آتی و پیشنهادات
6-1 مقدمه
6-2 نتیجه گیری
6-3 پیشنهادات جهت تحقیقات آتیاستفاده از الگوریتم متاهیوریستیک


پایان نامه ترکیب مدل EPQ


پایان نامه برنامه ریزی تجدیدپذیر


پایان نامه NP hard بودن


استفاده از الگوریتم در مدل EPQ


مدل EPQ


چند محصولی


تک ماشینه


تخفیف کلی


برنامه ریزی تجدیدپذیر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه دزدگیر ماشین با PIR

پروژه دزدگیر ماشین,پروژه pir,دزدگیر ماشین,,پروژه دزدگیر ماشین با pir,هر آنچه که می خواهید

پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه ...

پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه به NP-hard بودن مساله استفاده از الگوریتم چکیده: مدل EPQ دارای فرضهای مختلفی است که بطور جداگانه بر روی آن تحقیقات و مطالعات صورت ...

مسعود ربانی

به علت np-hard بودن این مسئله، بدست آوردن جواب های موثر در این مسئله با استفاده از روشهای مرسوم بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. در این پایان نامه الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری برای حل این ...

مقاله - articlenetwork.rozblog.com

شده جهت کاهش پاسخ لرزه¬ای سازه با استفاده از الگوریتم ... سابقه انجام بیش از 10 پایان نامه و مقاله در ... -1391.pdf مشابه تر بین معاونت پژوهشی دانشگاه و امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و برنامه ریزی و ...

پروژه :: دی جی پروژه(دیجی پروژه)

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پروژه» ثبت شده است - دانلود .. پروژه.. تحقیقات .. کارآموزی...پایان نامه ... مقالات انگلیسی همراه با ترجمه.. کارآفرینی ...پروپوزال دی جی پروژه

پایان نامه حسابرسی صورت های مالی و نقش آن در پیشگیری تقلب ...

پایان نامه حسابرسی صورت های مالی و نقش آن در پیشگیری تقلب و فساد,دانلود پایان نامه حسابرسی صورت های مالی و نقش آن در پیشگیری تقلب و فساد,پایان نامه,دانلود پایان نامه,پایان نامه حسابداری,پایان نامه حسابرسی,حسابرسی و ...

مقاله - articlenetwork.rozblog.com

شده جهت کاهش پاسخ لرزه¬ای سازه با استفاده از الگوریتم ... سابقه انجام بیش از 10 پایان نامه و مقاله در ... -1391.pdf مشابه تر بین معاونت پژوهشی دانشگاه و امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و برنامه ریزی و ...

پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه ...

دانلود پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه به NP hard بودن مساله استفاده از الگوریتم,پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه به NP hard بودن مساله استفاده از الگوریتم,دانلود پروژه ترکیب مدل ...

فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور - 5

ارائه دهنده انواع فایل ها ،پروژه،پایان نامه، سوالات درسی و کنکور ,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور - 5,فروشگاه فایل،پروژه،پایان نامه ،سوالات درسی و کنکور

بهینه سازی چندهدفه زمان بندی پروژه با فعالیت های چندحالته ...

در مسأله برنامهریزی پروژه با محدودیت منابع تک­حالت اجرا، فرض بر این است که هریک از فعالیت‌ها دارای زمان اجرای مشخص و مصرف منابع معلوم هستند و تنها به یک روش انجام می‌شوند؛ اما در عمل موارد بسیاری وجود دارد که در آن ...

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی ارزش فعلی

جامعه روستائی ایران بدلیل وسعت، پراکندگی ، تنوع اقلیمی ،فرهنگی و ساختارهای اجتماعی و با داشتن بیش از4\5 میلیون خانوار سهم قابل توجهی از مصارف انرژی بویژه فرآوردههای نفتی را بخود اختصاص داده است .

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 92

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به ...

پروژه دزدگیر ماشین با PIR

پروژه دزدگیر ماشین,پروژه pir,دزدگیر ماشین,,پروژه دزدگیر ماشین با pir,هر آنچه که می خواهید

پاورپوینت ساختمان های موقت

پاورپوینت ساختمان های موقت . پاورپوینت بررسی فناوری و معماری ساختمان های پیش ساخته و موقت در قالب 13 اسلاید، بخشی از مقدمه: سازه همواره در طول تاريخ از اجزاء جدايي ناپذير معماري بوده است؛ و اين مطلب از سرپناه هاي موقت در ...

پایان نامه بررسی تأثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم

پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه به NP-hard بودن مساله استفاده از الگوریتم بازديد : 51; مبانی نظری و پیشینه مدیریت مشارکتی بازديد : 49

تحقیق علل بزهکاری در تهران

پایان نامه و ... رابطه میان استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه ای بر ابراز پرخاشگری در رفتار نوجوانان . تحقیق برنامه های فرهنگ و ارشاد اسلامی از دهه هفتاد تا کنون .

eq - projefile.rozblog.com

دانلود پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه به NP hard بودن مساله استفاده از الگوریتم,پایان نامه ترکیب مدل EPQ و برنامه ریزی تجدیدپذیر با توجه به NP hard بودن مساله استفاده از الگوریتم,دانلود پروژه ترکیب مدل ...

مقالات ISI ترجمه شده - 3

حامل دوم که دارای فرکانس بالاتر و دامنه کوچکتر است، بوسیله کلیدزنی تغییر بار برای تلمتری اطلاعات معکوس پیش بینی شده است.در این فرایند، لینک بیسیم(وایرلس) بوسیله ی دو فرکانس تشدید با استفاده از پیچک های مارپیج چاپی با ...

گزارش کارآموزی طرح های توسعه شهری


برنامه تعیین ميانگين، ماكزيمم، مينيمم اعداد


برنامه تعیین ميانگين، ماكزيمم، مينيمم اعداد


تحقیق ایمنی شناسی


پروژه آزمون نتایج در گاوهای شیری


مبانی نظری تاثیر «هم ردیفی» استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی (رقابتی) بر عملکرد سازمان


طرح توجیهی اكتشاف گرافيت


طرح صنعتي پرواربندي گوساله به ظرفيت 50 رأس در هر دوره


طرح صنعتي پرواربندي گوساله به ظرفيت 50 رأس در هر دوره


گزارش كار آزمايشگاه مدار منطقي