دانلود رایگان


پایان نامه بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري كودكان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري كودكانچكيده:
هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اوّل دبستان شهرستان نیشابور است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تأثير رنگها بر روي يادگيري در دختران و پسران داراي تفاوت است و همين طور رنگ زمينه در يادگيري تأثير دارد كه ما بعد آماري عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است كه با آمار بدست آمده 540 نفر است كه 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گر گردنياف رنگي بر روي آنها اجرا گرديده است كه نتايج بدست آمده از طريق آمار استنباطي و واريانس دو عاملي جهت فرضيه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همين طور جهت سنجش فرضيه دوّم و تأثير رنگ متن و زمينه بر روي يادگيري از روش آمار توصيفي وبدست آوردن فراواني و درصد آن كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين تأثير رنگها بر روي يادگيري دختران و پسران تفاوت وجود ندارد و در حدود 42 درصد از دانش آموزان معتقدند كه رنگ زمينه مي تواند در يادگيري تأثير گذار باشد.
واژگان کلیدی: رنگها، دبستان، یادگیری

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
سئوالات تحقیق
اهداف تحقيق
اهميت وضرورت تحقيق
فرضيه تحقيق
متغيير هاي تحقيق
تعاريف عملياتی واژه ها ومفاهيم
فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه
اهمیت نقاشی کودکان و تفسیر رنگ ها
روانشناسی رنگ در نقاشی کودکان
نقاشی کودکان از حیوانات
روانشناسی نقاشی کودکان- تفسیر نقاشی کودکان
يادگيري براساس آزمايش وخطا
يادگيري وبهداشت رواني
روشهاي يادگيري
قانون تأثير وتقويت رفتار
تعميم يا انتقال يادگيري
مراحل سازگاري
تاثیرات رنگ‌ها از نظر روان‌شناسی
روان‌شناسی رنگ‌ها به عنوان روش درمان
روان‌شناسی رنگ‌های مختلف
آمیزش جمعی رنگ‌ها
صفات رنگ
روانشناسی رنگ
رنگ در تلویزیون
دیدن رنگ‌ها
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر
روش آماري مربوط به فرضيه ها
روش تحقيق
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
نمرات خام براي دو گروه دختران وپسران
فصل پنجم: بحث ونتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
منابع و مآخذ
پیوست ها
تست هوش (سن اجرا: از ۳ تا ۱۳ سال)
روش نمره گذاری
روش محاسبه
جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلیپایان نامه تاثیر نقاشی بر کودکان


پایان نامه تاثیر رنگ در کودکان


تاثیر رنگها بر یادگیری


تاثیر رنگ در یادگیری کودک


نقش رنگها در دانش آموزان


تاثیر نقاشی بر یادگیری کودک


دانلود پایان نامه روانشناسی رنگ


پایان نامه روانشناسی رنگ در کودک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان ...

چكيده. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تاثير رنگها بر يادگيري در دختران و پسران داراي تفاوت است و همين طور رنگ زمينه در ...

بررسی|حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع ...

بررسی,همان طور كه اكثر روان شناسان يادآوري كرده اند اولين سالهاي زندگي در رشد رواني- عاطفي كودك نقش بسيار مهم دارد

پایان نامه بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع ...

پایان نامه بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان |jtb|414876 — 2020-06-04 — Mrchalipa

مقطع|حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول ...

مقطع,همان طور كه اكثر روان شناسان يادآوري كرده اند اولين سالهاي زندگي در رشد رواني- عاطفي كودك نقش بسيار مهم دارد

مقطع|حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول ...

مقطع,همان طور كه اكثر روان شناسان يادآوري كرده اند اولين سالهاي زندگي در رشد رواني- عاطفي كودك نقش بسيار مهم دارد

پایان نامه بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان

چكيده. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تاثير رنگها بر يادگيري در دختران و پسران داراي تفاوت است و همين طور رنگ زمينه در ...

بررسی فناوری PLC


پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها


پاورپوینت طرح توجیهی کرم ابریشم


طرح توجیهی برگذاری دوره های آموزشی كوتاه مدت تخصصی رشته های مديريت


گزارش کامل طرح درس پژوهی و الگوهای تدریس


گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان


پاورپوینت معماری سبک اکپرسیونیسم


اصول تربیت


پایان نامه تئوری های ضمنی هوش و مهارت خود تنظیمی در دانش آموزان


سوکت طراحی شده در سالیدورک و کتیا