دانلود رایگان


سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان سنجش پارامترهای تاثیر گذار بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشدچکیده:
هدف از آموزش در هر کشوری بخصوص در مقاطع بالاتر از لیسانس ایجاد ارزش افزوده در افراد آن جامعه به منظور تربیت افراد متخصص جهت عهده دار شدن وظایف کلیدی است و در مسیر رسیدن به این ارزش افزوده عوامل بسیاری دخیلند، که شناسایی این عوامل و تلاش در راستای تقویت آنها باعث تسریع این هدف خواهد شد. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعات مشابه در زمینه ارزش افزوده آموزش و نیز اطلاعات حاصل از پرسشنامه های ارائه شده، سعی شده است تا پارامترهای مؤثر بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد شناسایی و تأثیر هر کدام مورد آزمون قرار گیرد. اطلاعات بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده اینست که از جمله مهمترین عومل مؤثر بر ارزش افزوده آموزش در این مقطع عبارتند از : دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی، نوع دانشگاه (دولتی، آزاد، پیام نور ...) اعضای هیأت علمی (سوابق تدریس، تعداد مقالات علمی-پژوهشی، سوابق تجربه حرفه ای) و امکانات آموزشی، بنابر این نتایج حاصل از تحقیقاتی از این دست می‌تواند راه گشای مشکلات موجود در نظام آموزشی و شناختن نقاط ضعف و قوت نظام آموزشی باشد، که با قوت و رفع ضعفهای موجود هر چه بیشتر ارزش افزوده آموزش را افزایش داد. در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از آزمون کولمو گروف اسمیرنوف نرمال بودن داده ها تأیید گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. و 9 فرضیه عنوان گردید که به کمک آزمون t.test فرضیه های تحقیق مورد سنجش قرار گرفت و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی - از طریق پرسشنامه ای که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده- می باشد.
واژگان کلیدی: ارزش افزوده، آموزش عالی حسابداری، کارشناسی ارشد

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: کلیات تحـقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 اهمیت موضوع
1-4 فرضیه های تحقیق
1-5 هدف تحقیق
1-6 قلمرو تحقیق (مکانی - موضوعی - زمانی)
1-7 تعاریف عملیاتی
1-8 ساختار تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 ارزش افزوده در اقتصاد 13
2-3 ارزش افزوده در نظام های اطلاعاتی
2-4 ارزش افزوده در آموزش
2-4-1 خروجی قابل اندازه گیری در آموزش
2-4-2 جنبه های کاربردی ارزش افزوده
2-4-3 ارزیابی ارزش افزوده آموزشی
2-4-3-1 ارزیابی مستقیم ارزش افزوده
2-4-3-2 ارزیابی غیر مستقیم ارزش افزوده
2-4-3-3 مدل علمی یا کاربردی ارزش افزوده
2- 5 ارزش افزوده در آموزش حسابداری
2-6 پیشینه تحقیق و منابع علمی
فصـل سوم: روش های تحـقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 تهیه و تنظیم فرضیه ها
3-4 گردآوری اطلاعات
3-4-1 جامعه آماری
3-4-2 دوره زمانی مورد آزمون
3-4-3 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
3-4-4 روش جمع آوری و منابع اطلاعات
3-4-4-1 روش مطالعات نظري (كتابخانه اي)
3-4-4-2 روش مطالعات ميداني
3-4-4-2-1 روایی پرسشنامه
3-4-4-2-2 پایایی پرسشنامه
3-5 ابزار اندازه گیری اطلاعات
3-5-1 معایب پرسشنامه
3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
3-7 طبقه بندی اطلاعات
3-8 چگونگی بررسی فرضیه ها
3-8-1 آزمون تی، (T- test)
3-8-2 آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف (K-S )
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه
4-2 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
4-3 بررسي فرض نرمال بودن داده ها
4-4 تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود
4-4-1 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اول
4-4-2 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه دوم
4-4-3 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه سوم
4-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه چهارم
4-4-5 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه پنجم
4-4-6 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه ششم
4-4-7 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه هفتم
4-4-8 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه هشتم
4-4-9 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه نهم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2 ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد
5-3 عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد
5-4 خلاصه نتایج
5-5- محدودیت های تحقیق
5-6 پیشنهادها
5-6-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
5-6-2- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی
فهرست منابع و مأخذ
پیوست (پرسشنامه)
چکیده انگلیسی
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
فهرست شکل‌هاپایان نامه سنجش پارامترهای آموزش حسابداری


پارامترهای تاثیر گذار بر آموزش حسابداری


پایان نامه ارزش افزوده آموزش حسابداری


پایان نامه آموزش مقطع کارشناسی ارشد


سنجش پارامترها در آموزش حسابداری


ارزش افزوده در آموزش


آموزش عالی حسابداری


ارزش افزوده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقيق بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان ونوجوانان

بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان

تحقيق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

تحقيق بازنمايي از مهاجرت بين‌المللي سرمايه‌هاي انساني

تحقيق اهداف و اهميت اجتماعي ورزش

تحقيق آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

تحقيق افراد چپ دست

تحقيق اعتیاد جرم یا بیماری

تحقيق آسيب شناسي

تحقيق استرس و بهداشت رواني

طرح توجیهی تولید محصولات فرفورژه

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان

طرح توجیهی تولید محصولات فرفورژه

پایان نامه بررسی همزمان سازی دو ژیروسکوپ آشوبی با عدم قطعیت و ورودی ناشناخته

پرسشنامه سنجش موفقیت اتوماسیون اداری

پاورپوینت فیزیولوژی عضله اسکلتی

پاورپوینت چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم

شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت 1.64 اینچ

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات(پاندول ساده-پاندول فیزیکی-پاندول با طول کاهش یافته)

پروژه تاثیر دی اكسید كربن در افزایش مدت زمان ماندگاری محصولات لبنی