دانلود رایگان


مقاله بررسي ارتباط متقابل مديريت دانش و يادگيري سازماني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مقاله بررسي ارتباط متقابل مديريت دانش و يادگيري سازمانيچکیده:
امروزه دانش، عامل تعيين كننده اي در موفقيت سازمان هاست؛ چرا كه دانش، سازمان ها را در راستاي خلق ايده ها و راه حل هاي نوين و مفيد هدايت مي كند. البته بديهي است تا وقتي كه دانش سازماندهي نگردد و به كار گرفته نشود، باعث ايجاد مزيت نمي شود و منجر به موفقيت نمي گردد؛ لذا بايستي نظامي تدارك ديد تا دانش كليه ذينفعان اعم از كاركنان، مشتريان، تامين كنندگان و ... شناسايي و سازماندهي گردد و در راستاي بهبود عملكرد كلي سازمان، بكار گرفته شود. اين نظام، مديريت دانش نام دارد كه پيتر دراكر از آن به عنوان راز موفقيت سازمان ها در قرن 21 نام برده است. مديريت دانش را آگاهي از دانش موجود در سازمان، خلق، تسهيم و انتقال دانش، استفاده از دانش موجود، كسب دانش جديد و ذخيره و انباشت آن تعريف مي كنند كه اين اقدامات در فرآيند يادگيري سازماني و با توجه به فرهنگ و استراتژي سازمان ها صورت مي گيرد. از ديگر سوي يادگيري سازماني زماني اتفاق مي افتد كه اطلاعات، جمع آوري و به منظور توليد و گسترش حقايق جديد تجزيه و تحليل شوند، ديدگاه جديدي خلق شود و از طريق ارتباط، تدريس و گتفگو و تعامل به تمام سطوح سازمان منتقل شود. به عبارتي، يادگيري سازماني به چگونگي وقوع يادگيري يا عنصر دانش دريك سازمان مي پردازد. نگاهي دقيق به مديريت دانش و اهداف آن، اين مساله را روشن مي نمايد كه مديريت دانش و يادگيري سازماني با يكديگرارتباطي تنگاتنگ دارند؛ به طوري كه توسعه و بهبود هر يك منجر به پيشرفت ديگري مي گردد. پيوند بين مديريت دانش و يادگيري سازماني آن چناناست كه برخي از صاحب نظران هدف نهايي مديريت دانش را يادگيري سازماني عنوان نموده اند. در اين مقاله ضمن تشريح مديريت دانش و يادگيري سازماني، به بررسي ارتباط اين دو، خواهيم پرداخت.

نويسنده: محسن دانشمند، مسئول آموزش الكترونيكي شركت فولاد مباركه اصفهان

ارتباط مديريت دانش و يادگيري سازماني


رابطه مدیریت دانش و یادگیری


عوامل مدیریت دانش


تاثیر مدیریت دانش در یادگیری سازمانی


مدیریت دانش


یادگیری سازمانی


عوامل موثر بر یادگیری سازمانی


عوامل موثر بر مدیریت دانش


مدیریت دانش در سازمان


عوامل یادگیری د


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارتباط مديريت دانش با نوآوري و فناوري اطلاعات و نقش آنها ...

در اين مقاله مفهوم مديريت دانش و ارتباط آن با فن آوري اطلاعات و نوآوري سازماني كه ماحصل آن كسب ،حفظ و ارتقاء مزيت رقابتي پايدار مي باشد، مورد بحث قرار گرفت .

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون و انسان نوشته: گانب دي.بات ترجمه: محمد ايرانشاهي چكيده مقالهء حاضر حاوي مباحثي دربارهء اين است كه

SID.ir | بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و نوآوري ...

مديريت فرهنگ سازماني: پاييز و زمستان 1390, دوره 9, شماره 2 (پياپي 24); از صفحه 131 تا صفحه 154. عنوان مقاله: بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و نوآوري سازماني در مراکز آموزش عالي يزد

مقاله بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني بر ...

مقاله بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني بر عملکرد نوآوري (مورد مطالعه:پتروشيمي جم) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

SID.ir | بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و مديريت دانش در ...

نقش واسطه اي مديريت دانش در ارتباط ميان رهبري تحول آفرين و نوآوري سازماني رهبري تحول آفرين و ابزار سنجش آن افزايش يادگيري در سازمان ها در پرتو نقش آفريني رهبران تحول آفرين در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 1392-1391

عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش و نقش آن در يادگيري سازماني ...

معلوم شد که به هنگام بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با يکديگر، همه هفت عامل کليدي موفقيت مديريت دانش تاثير مثبتي بر يادگيري سازماني دارند؛ اما هنگامي که تعامل و ارتباط ...

ارتباط مديريت دانش با نوآوري و فناوري اطلاعات و نقش آنها ...

در اين مقاله مفهوم مديريت دانش و ارتباط آن با فن آوري اطلاعات و نوآوري سازماني كه ماحصل آن كسب ،حفظ و ارتقاء مزيت رقابتي پايدار مي باشد، مورد بحث قرار گرفت .

مقاله بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني بر ...

مقاله بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني بر عملکرد نوآوري (مورد مطالعه:پتروشيمي جم) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

در اين مقاله مفهوم مديريت دانش بيان شده و نشان داده مي‌شود كه چرا سيستم‌هاي اجتماعي و فناوري در ارتباط با مديريت دانش از نقشي حياتي برخوردار هستند.

عنوان مقاله: تلفيق مديريت دانايي و يادگيري سازماني

مولف/مترجم: ايازالله بابايي موضوع: مديريت دانش / يادگيري سازماني سال انتشار(ميلادي): 2004 وضعيت: تمام متن منبع: ORGANIZATIONS & PEOPLE www.mahboub.ir تهیه وتنظیم :. مقدمه: هدف مقاله بررسي اين موضوع است که چرا مديريت دانايي و يادگيري سازماني ...

SID.ir | بررسي رابطه‌ رهبري تحول آفرين با يادگيري سازماني ...

به دليل توجه فزاينده به عامل رهبري در ايجاد تحولات سازماني در سطح دنيا و نقش آن در يادگيري سازماني، در اين تحقيق سعي بر آن شده رابطه متقابل رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني از طريق روش تحقيق همبستگي مورد بررسي قرار گيرد.

SID.ir | بررسي رابطه بين مديريت دانش با عملکرد سازماني در ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي بررسي رابطه بين مديريت دانش با عملکرد سازماني در کارکنان شهرداري منطقه 4صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصيفي-پيمايشي بود.

SID.ir | بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و نوآوري ...

مديريت فرهنگ سازماني: پاييز و زمستان 1390, دوره 9, شماره 2 (پياپي 24); از صفحه 131 تا صفحه 154. عنوان مقاله: بررسي رابطه رکود دانش، يادگيري سازماني و نوآوري سازماني در مراکز آموزش عالي يزد

مقاله بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني بر ...

مقاله بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني بر عملکرد نوآوري (مورد مطالعه:پتروشيمي جم) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مدیریت دانش سازمانی

" مديريت دانش و خدمات مرجع در كتابخانه ها" ترجمه مريم صراف زاده ، مجله الكترونيكي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران. 17) ( برداشت متن مقاله ) محمدلو، مسلم علي (1383). "مديريت دانش و استعدادها" تدبير.15 (147) .

بررسي ارتباط بين عدم قطعيت محيطي، قابليت مديريت دانش و ...

مديريت بهره وري (فراسوي مديريت): زمستان 1391, دوره 6, شماره 23; از صفحه 55 تا صفحه 71. عنوان مقاله: بررسي ارتباط بين عدم قطعيت محيطي، قابليت مديريت دانش و ساختار سازماني

مقاله بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني بر ...

مقاله بررسي تاثير مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني بر عملکرد نوآوري (مورد مطالعه:پتروشيمي جم) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون و انسان نوشته: گانب دي.بات ترجمه: محمد ايرانشاهي چكيده مقالهء حاضر حاوي مباحثي دربارهء اين است كه

پاورپوینت روش تحقیق


تحقیق بررسي قاچاق زنان و کودکان در اسناد بين المللي


پاورپوینت اپیدمیولوژی سرطان معده


پاورپوینت برنامه توسعه فردی (PDP)


تحقیق بررسي قاچاق زنان و کودکان در اسناد بين المللي


شیپ فایل آبراهه های استان کرمانشاه


پروپوزال تاثیر تعهد و هزینه بر مدیریت دانش سازمانی


پروسه هاي تعمير قطعات بزرگ صنعتي تعمير يا تخريب، چگالش هميشگي صنعت


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائنات (واقع در استان خراسان جنوبی)


شیپ فایل شهرهای استان لرستان به صورت نقطه ای