دانلود رایگان


بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیرانچکيده:
هدف اصلي اين پژوهش بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان مي باشد. در پژوهش حاضر جهت جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه سبك مديريت، بهداشت رواني و خلاقيت استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه دبيران دبيرستانهاي شهر بندر ترکمن مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق شامل 108 نفر از معلمين اين مقطع مي‌باشدكه به شيوه تصادفي طبقه اي وبراساس جدول مورگان انتخاب گرديده اند. ابزارگردآوري اطلاعات پرسشنامه هاي، سبك مديريت، بهداشت رواني و خلاقيت بود و روش تجزيه و تحليل داده ها با كمك نرم افزار SPSS بصورت توصيفي و استنباطي انجام شده است و نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در فرضيه اول رابطه معناداری بین سبک های مدیریت (رابطه مدار - ضابطه مدار) و بهداشت روانی به صورت چند گانه با خلاقیت وجود دارد و ترکیب این متغیر ها قادر به پیش بینی خلاقیت درسازمان می باشند در فرضيه دوم پژوهش سبک مدیریت ضابطه مدار پیش بینی کننده بهتری برای بهداشت روانی می باشد ولی سبک مدیریت رابطه مدار به تنهایی قادر به پیش بینی بهداشت روانی نمی باشد و در فرضيه سوم بین سبک مدیریت ضابطه مدار پیش بینی کننده بهتری نسبت به سبك مديريت رابطه مدار برای خلاقیت دبیران می باشد یعنی اینکه مدیران دارای سبک مدیریت ضابطه مدار دبیران خلاق تری را پرورش می دهند و در فرضيه چهارم از ابعاد بهداشت رواني (اختلالات جسمانی، اختلال اضطراب، اختلال اجتماعی و افسردگی) ابعاد اختلالات در کارکرد اجتماعی و افسردگی به تنهایی قادر به پیش بینی خلاقیت می باشند و در فرضيه پنجم مدل اوصاف ابعاد بهداشت روانی نمی توانند به عنوان متغیر میانجی بین سبک مدیریت ضابطه مدار و خلاقیت نقش ایفا کنند.

فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
1-4-2- اهداف جزیی
1-5- فرضیه ها ي تحقيق
1-6- حیطه تحقیق
1-7- تعاریف نظري و عملیاتی
1-7-1- تعاريف نظري
1-7-2- تعاريف عملياتي
فصل دوم: مباحث نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
2-2- مباني نظري
2-2-1- مباني نظري سبك مديريت
2-2-2- مباني نظری بهداشت رواني
2-2-3- مباني نظري خلاقيت
2-3- پيشينه تحقيقاتي
2-3-1- تحقیقات پیشین پیرامون موضوع در داخل کشور
2-3-2-تحقیقات پیشین پیرامون موضوع در خارج از کشور
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه
3-2- طرح کلی پژوهش
3-3- جامعه آماري، نمونه، روش نمونه گيري
3-3-1- جامعه آماری
3-3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات
الف :پرسشنامه توصیف رفتار رهبری LBDQ
ب : پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
ج : پرسشنامه خلاقیت
3-5- شیوه اجرای پژوهش
3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1- مقدمه
4-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه
5-2- نتايج فرضيه ها
5-3- خلاصه و نتیجه گیری كلي
5-4- پیشنهادات
5-4-1- پيشنهادات كاربردي
5-4-2- پيشنهادات پژوهشي
5-5- محدوديت ها
فهرست منابع
الف: منابع فارسي
ب: منابع انگلیسی
پرسشنامه

پایان نامه سبک مديريت


سبك مديريت


مدیریت ضابطه مدار


مدیریت رابطه مدار


بهداشت رواني مدیران


خلاقيت در مدیریت


پایان نامه سبک مدیریت


دانلود پایان نامه مدیریت


بهداشت روانی و خلاقیت دبیران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فیلم: پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه ...

http://ampf.ir/ap/19019     تلگرام: @ampf_ir     پایان نامه سبک مدیریت، سبک مدیریت، مدیریت ...

"بررسی رابطه سبک های مدیریت مراکز پیش دبستان با بهداشت ...

در نهایت در این پژوهش نتایج زیر بدست امد: 1- بین سبک های مدیریت (رابطه مدارضابطه مدار ) با بهداشت روانی و خلاقیت مربیان رابطه معنا دار وجود دارد.

تحقیق ضابطه مال مثلی و قیمی در حقوق مدنی و فقه امامیه ...

دانلود پایان نامه مدیریت، بهداشت روانی مدیران، پایان نامه سبک مدیریت، مدیریت ضابطه مدار، خلاقیت در مدیریت، سبک مدیریت، بهداشت روانی و خلاقیت دبیران، پایان نامه سبک مدیریت، مدیریت رابطه...

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار ...

بهداشت روانی و خلاقیت دبیران; چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان می باشد.

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت ...

بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان: رهبری تحول آفرین ابتدا توسط برنز (1978) به طور گسترده ای به کار برده شد و به منظور تمایز بین آن دسته از رهبران که روابط ...

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه مدار ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه مدار با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران نوشته شده است.

بررسی رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در ...

بررسی رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی. تعداد صفحات : ۷۸ | قابل ویرایش. پیدایش موضوع اداره کردن ومدیریت مربوط به عصر حاضر نیست ، بلکه بشر از ابتدا متوجه این نکته بود که با توجه به کمبود ...

عبادالله احمدی

رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389

تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان ...

۱٫ بین سبک مدیریت رابطه مدار و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. ۲٫ بین سبک مدیریت ضابطه مدار و ... با منابع محدود کار را مشکل تر ساخت و مدیران را مجبور کرد تا با تحقیق و بررسی و استفاده ...

بررسی رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در ...

بررسی رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی. تعداد صفحات : ۷۸ | قابل ویرایش. پیدایش موضوع اداره کردن ومدیریت مربوط به عصر حاضر نیست ، بلکه بشر از ابتدا متوجه این نکته بود که با توجه به کمبود ...

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش ...

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران شهرستان تاکستان را در 210 صفحه با گرایش مديريت آموزشی فرمت Word تقدیم مینماید.

تحقیق در رابطه با هاتف اصفهانی | رادونیس

دانلود پایان نامه مدیریت، بهداشت روانی مدیران، پایان نامه سبک مدیریت، مدیریت ضابطه مدار، خلاقیت در مدیریت، سبک مدیریت، بهداشت روانی و خلاقیت دبیران، پایان نامه سبک مدیریت، مدیریت رابطه...

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه مدار ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه مدار با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران نوشته شده است.

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش ...

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران شهرستان تاکستان را در 210 صفحه با گرایش مديريت آموزشی فرمت Word تقدیم مینماید.

بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش

پایان نامه رشته مدیریت، هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش می باشد. مقدمه: عزت نفس يك ارزيابي از خود است كه ميزان اعتقاد فرد به قابليت، اهميت، موفقيت و ارزش خويش را منعكس مي كند.

لغات و اصطلاحات زبان تخصصی سال سوم کامپیوتر

تحقیق در مورد همدلی و همیاری در حوادث

مقاله معماری پل

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت گاز اصفهان

پروژه طراحی سایت شرکت به سبا

بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی

پاورپوینت ورزش در دوران قاعدگی

بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی

طراحی موس

بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دختر با سابقه شکست تحصیلی