دانلود رایگان


بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیرانچکيده:
هدف اصلي اين پژوهش بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان مي باشد. در پژوهش حاضر جهت جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه سبك مديريت، بهداشت رواني و خلاقيت استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه دبيران دبيرستانهاي شهر بندر ترکمن مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق شامل 108 نفر از معلمين اين مقطع مي‌باشدكه به شيوه تصادفي طبقه اي وبراساس جدول مورگان انتخاب گرديده اند. ابزارگردآوري اطلاعات پرسشنامه هاي، سبك مديريت، بهداشت رواني و خلاقيت بود و روش تجزيه و تحليل داده ها با كمك نرم افزار SPSS بصورت توصيفي و استنباطي انجام شده است و نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در فرضيه اول رابطه معناداری بین سبک های مدیریت (رابطه مدار - ضابطه مدار) و بهداشت روانی به صورت چند گانه با خلاقیت وجود دارد و ترکیب این متغیر ها قادر به پیش بینی خلاقیت درسازمان می باشند در فرضيه دوم پژوهش سبک مدیریت ضابطه مدار پیش بینی کننده بهتری برای بهداشت روانی می باشد ولی سبک مدیریت رابطه مدار به تنهایی قادر به پیش بینی بهداشت روانی نمی باشد و در فرضيه سوم بین سبک مدیریت ضابطه مدار پیش بینی کننده بهتری نسبت به سبك مديريت رابطه مدار برای خلاقیت دبیران می باشد یعنی اینکه مدیران دارای سبک مدیریت ضابطه مدار دبیران خلاق تری را پرورش می دهند و در فرضيه چهارم از ابعاد بهداشت رواني (اختلالات جسمانی، اختلال اضطراب، اختلال اجتماعی و افسردگی) ابعاد اختلالات در کارکرد اجتماعی و افسردگی به تنهایی قادر به پیش بینی خلاقیت می باشند و در فرضيه پنجم مدل اوصاف ابعاد بهداشت روانی نمی توانند به عنوان متغیر میانجی بین سبک مدیریت ضابطه مدار و خلاقیت نقش ایفا کنند.

فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
1-4-2- اهداف جزیی
1-5- فرضیه ها ي تحقيق
1-6- حیطه تحقیق
1-7- تعاریف نظري و عملیاتی
1-7-1- تعاريف نظري
1-7-2- تعاريف عملياتي
فصل دوم: مباحث نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
2-2- مباني نظري
2-2-1- مباني نظري سبك مديريت
2-2-2- مباني نظری بهداشت رواني
2-2-3- مباني نظري خلاقيت
2-3- پيشينه تحقيقاتي
2-3-1- تحقیقات پیشین پیرامون موضوع در داخل کشور
2-3-2-تحقیقات پیشین پیرامون موضوع در خارج از کشور
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه
3-2- طرح کلی پژوهش
3-3- جامعه آماري، نمونه، روش نمونه گيري
3-3-1- جامعه آماری
3-3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات
الف :پرسشنامه توصیف رفتار رهبری LBDQ
ب : پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
ج : پرسشنامه خلاقیت
3-5- شیوه اجرای پژوهش
3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1- مقدمه
4-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه
5-2- نتايج فرضيه ها
5-3- خلاصه و نتیجه گیری كلي
5-4- پیشنهادات
5-4-1- پيشنهادات كاربردي
5-4-2- پيشنهادات پژوهشي
5-5- محدوديت ها
فهرست منابع
الف: منابع فارسي
ب: منابع انگلیسی
پرسشنامه

پایان نامه سبک مديريت


سبك مديريت


مدیریت ضابطه مدار


مدیریت رابطه مدار


بهداشت رواني مدیران


خلاقيت در مدیریت


پایان نامه سبک مدیریت


دانلود پایان نامه مدیریت


بهداشت روانی و خلاقیت دبیران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین ...

بررسی رابطه اختلالات ... ، بزهکاری، اضطراب و نظایر آن جلوه هایی از عدم آموزش و عدم برقراری رابطه درست با کودکان و ... مطالعات گوناگون نشان داده اند مشکلات بهداشت روانی در کودکان و نوجوانان ...

بهداشت روانی - دانلودپایان نامه.مقاله.گزارش کارآموزی.

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان می باشد.

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین ...

بررسی رابطه اختلالات ... ، بزهکاری، اضطراب و نظایر آن جلوه هایی از عدم آموزش و عدم برقراری رابطه درست با کودکان و ... مطالعات گوناگون نشان داده اند مشکلات بهداشت روانی در کودکان و نوجوانان ...

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه مدار ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه مدار با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران نوشته شده است.

عبادالله احمدی

رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین ...

بررسی رابطه اختلالات ... ، بزهکاری، اضطراب و نظایر آن جلوه هایی از عدم آموزش و عدم برقراری رابطه درست با کودکان و ... مطالعات گوناگون نشان داده اند مشکلات بهداشت روانی در کودکان و نوجوانان ...

پایان نامه:رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت

تعداد صفحات: 135 نوع : word:2007 فهرست مطالب فصل اول: ( كليات تحقيق ) 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- اهمیت ...

مقاله بررسی رابطه سبک های مدیریت با بهداشت روان و خلاقیت

به منظور بررسی رابطه سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت تحقیقی به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان خواف...

"بررسی رابطه سبک های مدیریت مراکز پیش دبستان با بهداشت ...

در نهایت در این پژوهش نتایج زیر بدست امد: 1- بین سبک های مدیریت (رابطه مدارضابطه مدار ) با بهداشت روانی و خلاقیت مربیان رابطه معنا دار وجود دارد.

فیلم: پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت رابطه مدار- ضابطه ...

http://ampf.ir/ap/19019     تلگرام: @ampf_ir     پایان نامه سبک مدیریت، سبک مدیریت، مدیریت ...

لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)

163.بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران 164.کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت ...

بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان: رهبری تحول آفرین ابتدا توسط برنز (1978) به طور گسترده ای به کار برده شد و به منظور تمایز بین آن دسته از رهبران که روابط ...

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش ...

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران شهرستان تاکستان را در 210 صفحه با گرایش مديريت آموزشی فرمت Word تقدیم مینماید.

پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار ...

بهداشت روانی و خلاقیت دبیران; چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان می باشد.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران,بهداشت روانی و خلاقیت دبیران,بهداشت روانی,خلاقیت دبیران,رابطه مدار,ضابطه مدار,بررسی رابطه سبک مدیریت,دانلود پایان نامه ...

لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)

163.بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران 164.کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری

طرح توجیهی تولید، بسته بندی و صادرات سفال


گزارش كارآموزي مکانیک، تعمير خودرو


نقشه بخش های شهرستان کلیبر


پاورپوینت روغن کنجد


تجربیات مدون ارتقای شغلی دبیر ادبیات


تحقیق بررسی مديريت اجراء کار


تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)


تحقیق در مورد تاریخ علم نجوم


تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)


بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان