دانلود رایگان


بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنانمقدمه:
ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های مختلف فرا گفته اند و قسمت اعظم ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود و هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگر آن را عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و ... نامیده شده، نقش مدیران در امور راهبردی سازمان ها آشکارتر می شود. این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازد.
مدیریت در دنیا پیچیده امروز نقش حیاتی و اساسی دارد. آلفرد مارشال اقتصاد دادن انگلیسی می گوید: «اگر تمام سرمایه ها و ابزار تولید درجهان به یکباره نابود شوند اما علم و هنر مدیریت باقی بماند تولید و توسعه و پیشرفت همچنان ادامه خواهدداشت.» فرآیند مدیریت متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی به منظور دست یابی به هدف های سازمان است و تحقیق این امر به عهده مدیران است ، امروزه سازمان های بزرگ که ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند بدون برخورداری از مدیران مؤثر و کارآمد قادر به ادامه حیات نمی باشند. سرعت ، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده ای انسانی و صنعتی نیاز به نیروهای هماهنگ کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر دارد.
مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی موفقیت سازمان را تخمین می زنند آنها باتعیین اهداف واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راههای دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست یابند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
1-4-2 هدف جزئی
1-5 فرضیات تحقیق
1-5-1 فرضیه اهم
1-5-2 فرضیات اخص
1- 6 مدل مفهومی تحقیق
1-7 قلمرو تحقیق
1-7-1 قلمرو موضوعی
1-7-2 قلمرو زمانی
1-7-3 قلمرو مکانی
1-8 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
1-8-1 مهارت فني
1-8-2 مهارت انساني
1-8-3 مهارت ادراكي
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: مهارت های (فنی، انسانی، ادراکی)مدیران
2-1 مدیریت
2-2 فراگرد مدیریت
2-3 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت
2-3-1 مهارت فنی
2-3-2 مهارت انسانی
2-3-2-1 مهارتهای انسانی مدیران
2-3-2-2مهارتهای انسانی چه هستند؟
2-3-2-3چرا بر رفتار تاکید می‏شود؟
2-3-2-3 آیا می‏توان مهارتهای انسانی را توسعه داد؟
2-3-2-4 مبانی مهارتهای انسانی کدامند؟
2-3-2-5 برای واکنشهای رودررو چگونه تعیین‏ هدف کنیم؟
2-3-2-6 رفتار مناسب چگونه انتخاب می‏شود؟
2-3-3 مهارت ادراکی
بخش دوم: اثربخشی
2-4 تعریف اثربخشی
2-5 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی
2-6 مدل‌های اثربخشی سازمانی
2-7 ادغام معیارهای اثربخشی
2-8 مفهوم اثربخشی در مدیریت
2-9 ارزيابي اثربخشي آموزش يعني
2-10 ارزشيابي
2-11 اثربخشي منابع انسانی
2-12 هدف و ضرورت اثربخشي
بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج
الف) تحقیقات انجام شده در داخل
ب)تحقیقات انجام شده در خارج
2-13 توانايي هاي مديريتي
2-14 تاریخچه آموزش و پرورش دهگلان
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه ی آماری تحقیق
3-4 نمونه و روش نمونه گیری
3-5 ابزار جمع آوری داده ها
3-6 روایی و پایایی
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 ویژگی های شخصیتی کارکنان
4-3 آزمون فرضیات
3-4-1 فرضیه اهم
3-4-2 فرضیه های اخص
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم
5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول
5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم
5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم
5-6 پیشنهادها
5-7-3 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامه
توانمندی های فنی


توانمندی های انسانی


توانمندی های ادراکی


اثربخشی کارکنان


دانلود پایان نامه مدیریت


مدیریت


اثر بخشی کارکنان


رابطه بین توانمندی‌های (فنی


انسانی


ادراکی) و اثر بخشی کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان,مدیریت در دنیا پیچیده امروز نقش حیاتی و اساسی دارد.

دانلود مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن ...

آموزش و پرورش از یک سو به عنوان یک نهاد اجتماعی جلب و از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه ۳ مایه انسانی و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش تعلیمات رسمی هر جامعه نوعی سرمایه گذاری تلقی می گردد، که بازدهی آن با نحوه آموزش و پرورش و ...

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی ...

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان مرند مدیریت و برنامه ریزی مقدمه اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به ...

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی ...

2- بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ابهر. 3- بررسی رابطه بین مهارت ادراکی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ابهر . 1-5 فرضیات تحقیق :

بررسی میزان برخورداری مدیران مدارس متوسطه شهر کامیاران از ...

بررسی میزان برخورداری مدیران مدارس متوسطه شهر کامیاران از مهارتهای ( فنی، انسانی و ادراکی ) و رابطه‌ی آن با اثر بخشی آنان از د بررسی رابطه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دانشگاه شهید بهشتی بررسی و مقایسه ...

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی و انسانی ...

بنابراین آیا مدیران آشنایی لازم و کافی با مهارت های انسانی ، ادراکی و فنی را دارند. و بین توانمندی های فنی ، انسانی ، ادراکی زن و مرد چه تفاوتی وجود دارد. مسئله کلی این است که

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی ...

توانمندی انسانی، پروژه بررسی رابطه بین توانمندی های (فنی، ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش، توانمندی ادراکی، انسانی، همراه با پرسشنامه، فصل بندی،، توانمندی فنی word 90 قابل...

دریافت پروژه بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثر بخشی ...

پروژه بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثر بخشی کارکنان (مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)ما در عصری زندگی می کنیم که اطرافمان را سازمان های بزرگ فرا گرفته اند و ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند. این ...

پروژه بررسی رابطه بین توانمندی‌های فنی- انسانی- ادراکی و ...

فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، دانلود پایان نامه مدیریت، توانمندی های فنی، توانمندی های ادراکی، مدیریت اثر بخشی کارکنان، توانمندی های انسانی، رابطه بین توانمندی های (فنی...

پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای مدیران با پیشرفت تحصیلی ...

2- بررسی رابطه بین مهارت انسانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ابهر. 3- بررسی رابطه بین مهارت ادراکی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ابهر . 1-5 فرضیات تحقیق :

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و نگرش ...

چکیده:این پژوهش با هدف آشکار نمودن رابطه بین مهارتهای مدیریتی(فنی ،انسانی وادراکی ) و نگرش سیستمی در کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی به بحث و بررسی پرداخته است.در این تحقیق که بصورت توصیفی- پیمایشی ...

لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)

5.بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی،انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش حاوی فایل های sav و spv تجزیه و تحلیل آماریspss

فرمول نویسی حرفه ای در ورد


پاورپوینت ساختار انواع سلول های بدن


پاورپوینت معماری بررسی روستای عبدل آباد


تحقیق بررسی اخذ به شفعه در فقه


گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان همدان (واقع در استان همدان)


مشکلات، جرایم و راهکارهای سایبری


تحقیق بررسی تاثیر عوامل آموزشگاهی بر رشد اخلاقی دانش آموزان


تحقيق راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت