دانلود رایگان


بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنانمقدمه:
ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های مختلف فرا گفته اند و قسمت اعظم ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود و هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگر آن را عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و ... نامیده شده، نقش مدیران در امور راهبردی سازمان ها آشکارتر می شود. این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازد.
مدیریت در دنیا پیچیده امروز نقش حیاتی و اساسی دارد. آلفرد مارشال اقتصاد دادن انگلیسی می گوید: «اگر تمام سرمایه ها و ابزار تولید درجهان به یکباره نابود شوند اما علم و هنر مدیریت باقی بماند تولید و توسعه و پیشرفت همچنان ادامه خواهدداشت.» فرآیند مدیریت متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی به منظور دست یابی به هدف های سازمان است و تحقیق این امر به عهده مدیران است ، امروزه سازمان های بزرگ که ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند بدون برخورداری از مدیران مؤثر و کارآمد قادر به ادامه حیات نمی باشند. سرعت ، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده ای انسانی و صنعتی نیاز به نیروهای هماهنگ کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر دارد.
مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی موفقیت سازمان را تخمین می زنند آنها باتعیین اهداف واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راههای دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست یابند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
1-4-2 هدف جزئی
1-5 فرضیات تحقیق
1-5-1 فرضیه اهم
1-5-2 فرضیات اخص
1- 6 مدل مفهومی تحقیق
1-7 قلمرو تحقیق
1-7-1 قلمرو موضوعی
1-7-2 قلمرو زمانی
1-7-3 قلمرو مکانی
1-8 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
1-8-1 مهارت فني
1-8-2 مهارت انساني
1-8-3 مهارت ادراكي
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: مهارت های (فنی، انسانی، ادراکی)مدیران
2-1 مدیریت
2-2 فراگرد مدیریت
2-3 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت
2-3-1 مهارت فنی
2-3-2 مهارت انسانی
2-3-2-1 مهارتهای انسانی مدیران
2-3-2-2مهارتهای انسانی چه هستند؟
2-3-2-3چرا بر رفتار تاکید می‏شود؟
2-3-2-3 آیا می‏توان مهارتهای انسانی را توسعه داد؟
2-3-2-4 مبانی مهارتهای انسانی کدامند؟
2-3-2-5 برای واکنشهای رودررو چگونه تعیین‏ هدف کنیم؟
2-3-2-6 رفتار مناسب چگونه انتخاب می‏شود؟
2-3-3 مهارت ادراکی
بخش دوم: اثربخشی
2-4 تعریف اثربخشی
2-5 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی
2-6 مدل‌های اثربخشی سازمانی
2-7 ادغام معیارهای اثربخشی
2-8 مفهوم اثربخشی در مدیریت
2-9 ارزيابي اثربخشي آموزش يعني
2-10 ارزشيابي
2-11 اثربخشي منابع انسانی
2-12 هدف و ضرورت اثربخشي
بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج
الف) تحقیقات انجام شده در داخل
ب)تحقیقات انجام شده در خارج
2-13 توانايي هاي مديريتي
2-14 تاریخچه آموزش و پرورش دهگلان
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه ی آماری تحقیق
3-4 نمونه و روش نمونه گیری
3-5 ابزار جمع آوری داده ها
3-6 روایی و پایایی
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 ویژگی های شخصیتی کارکنان
4-3 آزمون فرضیات
3-4-1 فرضیه اهم
3-4-2 فرضیه های اخص
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم
5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول
5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم
5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم
5-6 پیشنهادها
5-7-3 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامه
توانمندی های فنی


توانمندی های انسانی


توانمندی های ادراکی


اثربخشی کارکنان


دانلود پایان نامه مدیریت


مدیریت


اثر بخشی کارکنان


رابطه بین توانمندی‌های (فنی


انسانی


ادراکی) و اثر بخشی کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌های پایان نامه اثر بخشی مدیران - صفحه 2 از 2 ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی با عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را ...

پروژه بررسی رابطه بین توانمندی‌های فنی- انسانی- ادراکی و ...

فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، دانلود پایان نامه مدیریت، توانمندی های فنی، توانمندی های ادراکی، مدیریت اثر بخشی کارکنان، توانمندی های انسانی، رابطه بین توانمندی های (فنی...

بررسی رابطه مهارت های سه گانه (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران ...

بررسی رابطه مهارت های سه گانه ... ضریب تعیین محاسبه شده نیز نشان می دهد که 43/10 درصد اثر بخشی مدیران در جامعه آماری ناشی از مهارت های سه گانه است. ... (فنی، انسانی و ادراکی ) ...

پایان نامه ارزیابی رابطه بین توانمندی‌های اثربخشی کارکنان

پیشینه و نظریه های تحقیق مورد استفاده در پایان نامه های رشته مدیریت -رایگان بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی،انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان – پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در دانشگاه پیام نور ...

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی و انسانی ...

بنابراین آیا مدیران آشنایی لازم و کافی با مهارت های انسانی ، ادراکی و فنی را دارند. و بین توانمندی های فنی ، انسانی ، ادراکی زن و مرد چه تفاوتی وجود دارد. مسئله کلی این است که

پروژه بررسی رابطه بین توانمندی‌های فنی- انسانی- ادراکی و ...

فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد، دانلود پایان نامه مدیریت، توانمندی های فنی، توانمندی های ادراکی، مدیریت اثر بخشی کارکنان، توانمندی های انسانی، رابطه بین توانمندی های (فنی...

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی ...

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان مرند مدیریت و برنامه ریزی مقدمه اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به ...

تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن ...

تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد,میزان توانمندی فنی,مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی،,نسانی مدیران زن و مرد,, تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد ,sellfile ...

بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنیانسانی - ادراکی و ...

بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنیانسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی 50 صفحه - 12000 تومان پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی ...

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرستان مرند مدیریت و برنامه ریزی مقدمه اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به ...

دانلود تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی, ادراکی, انسانی ...

بخشی از تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی, ادراکی, انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه را در ادامه مشاهده خواهید نمود. الف) ادبیات تحقیق . تعریف مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و نگرش ...

چکیده:این پژوهش با هدف آشکار نمودن رابطه بین مهارتهای مدیریتی(فنی ،انسانی وادراکی ) و نگرش سیستمی در کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی به بحث و بررسی پرداخته است.در این تحقیق که بصورت توصیفی- پیمایشی ...

دانلود مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن ...

آموزش و پرورش از یک سو به عنوان یک نهاد اجتماعی جلب و از سوی دیگر با مطرح شدن نظریه ۳ مایه انسانی و ارزش اقتصادی آموزش و پرورش تعلیمات رسمی هر جامعه نوعی سرمایه گذاری تلقی می گردد، که بازدهی آن با نحوه آموزش و پرورش و ...

پایان نامه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

نقشه بخش های شهرستان هشترود

پاورپوینت گذر از جهان در 4 دقیقه (عکس از نقاط زیبای جهان)

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت گاز اصفهان

پروپوزال بررسي رابطه بین عوامل استرس شغلی و عملکرد شغلی با نقش تعدیل گری هوش هیجانی

تاثیر اینترنت در آموزش و پرورش

تحقیق دولت الکترونیک و نانوتکنولوژی

راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد نهم)

تاثیر اینترنت در آموزش و پرورش

چگونه توانستم دانش آموزانم را به رعایت بهداشت و نظافت ترغیب کنم ؟