دانلود رایگان


بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzyپایان نامه بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری در بانک ملت یک استان بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy
چکیده:
در پژوهش های سازمانی و نظریه پردازی درباره سازمان، پدیده تحول نقش محوری پیدا کرده است. از آنجایی که آینده نامطمئن است و ممکن است بر قابلیت ها، ارزش ها و توانایی های افراد تاثیر منفی بگذارد، به طور کلی اعضای یک سازمان از انجام تغییر حمایت نمی کنند مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای مجاب کردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به همین منوال سازمان ها نیز گرایش شدیدی دارند که در وضعیت موجود سرمایه گذاری کنند و در مقابل تغییر برای منافع نامطمئن آینده مقاومت می کنند. (نصیری، 1382)
هدف اصلی پژوهش بررسی موانع درون سازمانی تحول اداری در بانک ملت استان مازندران براساس تکنیک AHP-Fuzzy می باشد. در این پژوهش ضریب اهمیت شاخص های ساختار سازمانی، منابع انسانی، فناوری های اداری و قوانین و مقررات با توجه به تکنیک AHP-Fuzzy مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و مدیران ارشد بانک های ملت استان مازندران که سابقه بالای 25 سال و دارای مدرک فوق لیسانس به بالا که تعداد آنها 40 نفر می باشند. در مورد اهمیت شاخص ها منابع انسانی در رتبه اول، ساختار سازمانی در رتبه دوم، قوانین و مقررات در رتبه سوم و فناوری های اداری در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله
1-1 اهداف تحقیق
1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-5 سوالات تحقیق
1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-6-1 تعریف نظری
1-6-2 تعریف عملیاتی
فصل دوم
2-1 مقدمه
2-2 ساختار سازمانی و ابعاد آن
2-1 نظریه های ساختار سازمانی
2-4 تعاریف سازمان
2-5 عوامل موثر در طراحی ساختار سازمانی
2-6 نگرش کلاسیک
2-1 نگرش مبتنی بر کار و تکنولوژی
2-8 نگرش مبتنی بر محیط سازمان
2-3 کاهش دادن نیروی کار
2-11 انواع ساختار سازمانی
2-11-1 ساختار سازمانی در سازمان های ادهوکراتیک
2-11-2 ساختار سازمان های بین المللی و جهانی
2-11 شکل ساختار سازمانی در حکومت امام علی (ع)
2-12 انواع نمودار سازمانی
2-11 انواع ساختارهای سازمانی
2-11-1 ساختارهای سیال
2-11-2 ساختارهای جهانی
2-11-1 بخش بندی تیمی
2-11-4 ساختارهای شبکه ای
2-11-5 سازمان شبدری
2-11-6 ساختار سه بعدی
2-14 فواید تهیه نمودار سازمانی
2-15 منابع انسانی
2-16 مدیریت منابع انسانی
2-17 ظهور مدیریت استراتژیک
2-18 مدل ها و چارچوب های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
2-18-1 مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی دانشگاه هاروارد
2-18-2 مدل سازگار یا جور شده مدیریت منابع انسانی میشیگان
2-18-1 مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی )مدل مقایسه ای( دیوید گاست
2-18-4 مدل مدیریت منتخب استراتژیک منابع انسانی
2-18-5 چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین
2-18-6 مدل عوامل موثر بر استراتژی ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی
2-18-6 مدل چرخه منابع انسانی ویلسون
IDRC 2-18-1 مدل آسیب شناسی عملکرد سازمانی مرکز پژوهش توسعه بین المللی
2-18-8 مدل عوامل موثر بر عملکرد سازمانی
2-18-3 مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی
2-18-11 مدل کنترل مدیریت منابع انسانی دفتر حسابرسی ایالت تگزاس
2-18-11 مدل راه حل های عملکرد دولت مرکزی کارولینای شمالی
2-18-12 مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی بانک بین المللی بارودا- هند
2-18-11 مدل پیشنهادی- مدل جامع مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکردی تلفیقی
2-13 فناوری اداری
2-21 بافت اجتماعی و تحول فناوری اطلاعات
2-21 قشربندی جامعه انسانی متکی بر اطلاعات
2-22 جایگاه فرد در جامعه متکی بر اطلاعات
2-21 تاثیر فناوری اطلاعات بر روندهای اقتصادی سازمان
2-24 فناوری اطلاعات و گسترش پدیده جامعه جهانی
2-25 اطلاعات و روابط متقابل اجتماعی
2-26 تاثیر انقلاب اطلاعات بر دولت ها و سیاست گذاران آنها و ظهور دولت الکترونیک
2-28 جامعه انسانی و دموکراسی اطلاعاتی
2-28 تحول اداری
2-29 تعریف تحول اداری
2-30 هدف تحول اداری
2-31 ضرورت تحول در نظام اداری
2-32 تاریخچه شکل گیری تحول در نظام اداری
2-33 اهداف تحول در نظام اداری
2-34 محورهای تحول در نظام اداری
2-35 نقش مدیریت در تحول اداری
2-36 نقش منابع انسانی در تحولات سازمانی
اسمیت، 2010
2-37 ارتقای تراز منابع انسانی
2-38 رابطه بین توانمند سازی و تحول سازمانی
2-39 آموزش
2-40 پیشینه پژوهش
الف) پیشینه پژوهش در داخل کشور
ب) پیشینه پژوهش در خارج از کشور
فصل سوم
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقیق
3-3 توصیف جامعهی آماری
4-3 متغییرهای تحقیق
4-3 ( جامعهی آماری
5-3 ( نمونه آماری
5-3 ابزار جمعآوری دادههای تحقیق
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
AHP-FUZZY-1-7-3
1-1-7-3 اعداد و مجموعه های فازی
AHP -2-1-7-3 تعریف
3-1-7-3 تکنیک AHP فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای
تحلیل عاملی تاییدی
شاخص برازندگی مناسب
فصل چهارم
1-4 مقدمه
2-4 تدوین معیارهای ارزیابی
تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق
تحلیل عاملی تاییدی متغیرها
3-4 محاسبه وزن گزینه های عوامل اصلی
4-4 محاسبه وزن ساختارها با AHP-FUZZY
فصل پنجم
1-5 مقدمه
2-5 مروری بر مساله پژوهش و بحث و مقایسه
3-5 جمع بندی نتایج حاصل از فرضیه ها یا سوالات در محاسبه امتیازها و اولویت بندی عوامل اصلی در این پژوهش نتایج زیر حاصل شد
5-5 محدودیت های تحقیق
6-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
فهرست جداول و نمودارها
پرسشنامه
چکیده انگلیسیپایان نامه رتبه بندی موانع سازمانی


پایان نامه تحول اداری


موانع سازمانی بانک ملت


پایان نامه تکنیک AHP FUZZY


پایان نامه روش AHP FUZZY


دانلود پایان نامه


پروزه بررسی موانع سازمانی


بررسی موانع سازمانی در تحول ادارای


بررسی موانع سازمانی با AHP


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس ...

بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy. ... هدف اصلی پژوهش بررسی موانع درون سازمانی تحول اداری در بانک ملت استان مازندران براساس تکنیک AHP-Fuzzy می باشد.

موانع تحول اداری - projenab.rozblog.com

موانع تحول اداری دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 پیام اكثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است كه تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلكه ...

موانع تحول اداری - projenab.rozblog.com

موانع تحول اداری دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 پیام اكثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است كه تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلكه ...

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس ...

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی دسته: مدیریت بازدید: 10 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 491 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 129 قیمت فایل فقط 9,200 تومان ...

موانع تحول اداری - projenab.rozblog.com

موانع تحول اداری دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 پیام اكثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است كه تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلكه ...

پایان نامه درباره رتبه بندی داخلی

کارشناسی ارشد (m.a ) گرایش : مدیریت دولتی عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی شهرستان دلیجان سال […] پایان نامه شناسایی ورتبه بندی میزان تاثیرگذاری اجزای ...

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دارای مجوز رسمی انتشار به شماره 312188/87 از کمیسیون بـررسی و تأییـد مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و بر اسـاس رای هفتـاد و دومیـن جلسه کمیسیـون بـررسی و تأییـد مجلات علمی دانشـگاه آزاد ...

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) مدیریت بازرگانی گرایش مالی عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری (مطالعه ...

موانع تحول اداری - projenab.rozblog.com

موانع تحول اداری دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 پیام اكثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است كه تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلكه ...

پایان نامه های (دانلود کامل) رشته مدیریت-ارشد

متن کامل این فایل ها در سایت 40y.ir موجود است پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره پایان نامه شناخت ...

مقاله بررسی موانع سلامت اداری در ارگان های دولتی

نظام اداری کشور باوجود همه ی تلاش های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخگویی لازم است. یکی از علل اصلی آن، بی توجه ی به ارزش های اسلام...

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، دی 96

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه مقدس اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه ...

تحول سازمانی

بر این اساس تحقیق حاضر، بدنبال طراحی مدلی است که چگونگی تأثیر طفره روی سازمانی را بر عملکرد سازمان نشان دهد، بدین منظور ابتدا، نظر 15 نفر از نخبگان حوزه منابع انسانی از طریق فن دلفی، در خصوص شاخص های تأثیرگذار بر طفره ...

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، دی 96

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه مقدس اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه ...

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی ...

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت از دیدگاه خیرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد.

تحول سازمانی

بر این اساس تحقیق حاضر، بدنبال طراحی مدلی است که چگونگی تأثیر طفره روی سازمانی را بر عملکرد سازمان نشان دهد، بدین منظور ابتدا، نظر 15 نفر از نخبگان حوزه منابع انسانی از طریق فن دلفی، در خصوص شاخص های تأثیرگذار بر طفره ...

تحول سازمانی

بر این اساس تحقیق حاضر، بدنبال طراحی مدلی است که چگونگی تأثیر طفره روی سازمانی را بر عملکرد سازمان نشان دهد، بدین منظور ابتدا، نظر 15 نفر از نخبگان حوزه منابع انسانی از طریق فن دلفی، در خصوص شاخص های تأثیرگذار بر طفره ...

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد (MA) رشته مدیریت بازرگانی عنوان: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت ...

پرسشنامه سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو


مجموعه کامل براش خطوط فر چرخش تاکها (Curls Swirls Vines)


گزارش کارآموزی ساختمان تجاري- مسكوني


پرسشنامه سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو


بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان


پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان


بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیکی در بانکهای خصوصی و دولتی و رضایت مشتریان


بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و عملكرد آنها در مدارس


پاورپوینت امداد و نجات در دفاع مقدس


بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و عملكرد آنها در مدارس