دانلود رایگان


تحقیق بررسي قاچاق زنان و کودکان در اسناد بين المللي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق بررسي قاچاق زنان و کودکان در اسناد بين الملليچكيده:
قاچاق انسان، به خصوص زنان و كودكان كه به بردگي عصر مدرن شهرت دارد، يكي از مصاديق جرايم سازمان يافته است كه از ابتداي دهه 1990 ميلادي شهرت يافته، و در اين سا ل هاي اخير به يك معضل جهاني تبديل شده است. قاچاق انسان را در قرن بيست ويكم ميتوان صورت جديدي از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از اين رو، لزوم جرم انگاري قاچاق انسان در تمامي كشورهاي جهان احساس می شود.مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً با هدف زنان و كودكان، يا قاچاق براي بهره كشي جنسي مورد بحث قرار ميگيرد. در حال حاضر قاچاق پديدهاي بسيار گسترده در سطح جهاني به شمار م يرود. به گونه اي كه بسياري از زنان كه در گريز از فقر و جستجوي يافتن يك زندگي بهتر به ترك خانه و ميهن خود دست ميزنند، نه تنها به آن دست پيدا نكرده، بلكه بيش از پيش در گردابي فرو مي روند كه هيچ راه گريزي برايشان فراهم نيست. قاچاق انسان به عنوان يك رفتار بزهكارانه مستوجب مجازات در ايران سابقه چندان طولاني قانوني ندارد، اما به دليل فقدان آمار جنايي دقيق نميتوان از نرخ ارز واقعي يا نزديك به واقع ازقاچاق زنان سخني راند. ولي آنچه در روزنامه ها يا ز بان همگاني است، نشانگر آمار نگرا ن كننده قاچاق انسان در ايران ميباشد. يكي از اين نشانه ها، تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است كه در عين حال كه قرينه اي بر وجود اين پديده است واكنش مناسب قانونگذار به آن نيز محسوب مي شو د. در راستاي اين مهم، مقاله حاضر تلاشي جهت تحليل ساختاري اين پديده در نظام حقوقي بين المللي و همچنين در فراسوي آن نگاهي به تدابير و سياستهاي كيفري ملي و فرا ملي در قبال اين پديده ميباشد.
كلمات كليدي: قاچاق زنان، بردگي نوين، روسپي گري، كنوانسـيون هـاي بـين المللـي، جـرايم سـازمان يافته، حقوق جزاي ايران

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
سؤالات
ادبيات نظري
الف) تعريف قاچاق
ب) تعريف قاچاق زنان
پ) تعریف قاچاق کودکان
ت) جرايم سازمان يافته
فصل اول
گفتار اول: قاچاق زنان و کودکان در اسناد بین المللی
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده
گفتار دوم: ركن شناسي پديده قاچاق زنان
بند اول: ركن قانوني پديده قاچاق زنان
عهدنامه های بین المللی
مقاوله نامه 18مه 1904
مقاوله نامه بين المللي 4 مه 1910
قرارداد بين المللي الغاء خريد و فروش زنان و كودكان 1921
بند دوم: پروتكل پيشگيري
گفتار دوم: ارکان
بند اول: ركن مادي
فعل مثبت
نحوه معاونت در جرم قاچاق زنان
وجود وحدت قصد يا تقدم يا تقارن زماني
بند دوم: ركن معنوي
1- سوءنيت عام
2- سوءنيت خاص
فصل دوم
گفتار اول: كنش هاي كيفري در قبال پديده قاچاق زنان
بند اول: ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسـان
بند دوم: سياست كيفري در قبال پديده قاچاق زنان در برخي دولتها
گفتار دوم: شرايط اجراي قانون مبارزه با قاچاق زنان
بند اول: تشديد مجازات مرتكبين
بند دوم: كسب نتيجه در جرم قاچاق زنان
فصل سوم
گفتار اول: قاچاق کودکان
بند اول: کودکان از دیدگاه اسناد بین‌المللی
بند دوم: متداول‌ترين اشكال قاچاق انسان به خصوص کودکان
بند سوم: مهم ترين علت قاچاق كودك
گفتار دوم: اقدامات در خصوص جلوگيري از قاچاق كودكان
بند اول: اقدامات صورت گرفته در خصوص جلوگيري از قاچاق كودكان در اسناد بين‌المللي
بند دوم: قوانین و مقررات کشور ایران برای مبارزه با قاچاق کودکان
فصل چهارم
نتيجه
راهكارها
منابعدانلود کار تحقیقی حقوق


بررسی حقوقی قاچاق زنان


بررسی حقوقی قاچاق کودکان


قاچاق زنان در اسناد بين المللي


قاچاق کودکان در اسناد بین المللی


قاچاق زنان


قاچاق کودکان


احکام بین المللی قاچاق انسان


احکام بین المللی قاچاق زنان


احکام بین المللی قاچاق کو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوق زنان: خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بين المللي

زنان قرباني خشونت بايد تحت توجهات ويژه و همه‏ جانبه قرار گيرند. مسئله خشونت نسبت به زنان يکي از موضوعاتي است که سالهاي متمادي توجه‏ جامعه حقوقدانان و ديگر جوامع انساني را به‏ خود جلب کرده است.اين موضوع علاوه بر جنبه ...

پايان نامه بررسی حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و بین الملل

ک-پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی در زمینهی پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان 41 گ- سایر اسناد بین المللی 42 فصل سوم تجزیه و تحلیل اطلاعات 44 ...

تحقیق بررسي قاچاق زنان و کودکان در اسناد بين المللي

چكيده: قاچاق انسان، به خصوص زنان و كودكان كه به بردگي عصر مدرن شهرت دارد، يكي از مصاديق جرايم سازمان يافته است كه از ابتداي دهه 1990 ميلادي شهرت يافته، و در اين سا ل هاي اخير به يك معضل جهاني تبديل شده است.

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بينالمللي - 15 برگ وورد ...

اسناد بينالمللي بسياري براي مقابله با قاچاق انسان از ابتداي قرن بيستم تدوين گرديد، ازجمله اين اسناد مي‌توان به قرارداد بينالمللي اسناد خريد و فروش نسوان و كودكان مصوب 30 سپتامبر 1921، قرارداد بينالمللي راجع به ...

فرارو | بررسي وضعيت قاچاق انسان در كشور

ايران از جمله كشورهايي است كه خيلي زود از اوايل سده بيستم با پيوستن به اسناد بينالمللي موجود عليه قاچاق زنان، قوانيني داخلي را براي مبارزه با آن به تصويب رساند، اما بررسي اينگونه قوانين و نيز پيوستن ايران به اسناد بين ...

SID.ir | بررسي قاچاق زنان در اسناد بين المللي و حقوق جزايي ...

قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان که به بردگي عصر مدرن شهرت دارد، يکي از مصاديق جرايم سازمان يافته است که از ابتداي دهه 1990 ميلادي شهرت يافته، و در اين سال هاي اخير به يک معضل جهاني تبديل شده است.

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل ...

2-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران 40. 2-1-2- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون 51. 2-1-3-حق اشتغال وتحصیل رایگان 52. 2-1-4- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى 53

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي - 15 برگ وورد ...

اسناد بينالمللي بسياري براي مقابله با قاچاق انسان از ابتداي قرن بيستم تدوين گرديد، ازجمله اين اسناد مي‌توان به قرارداد بينالمللي اسناد خريد و فروش نسوان و كودكان مصوب 30 سپتامبر 1921، قرارداد بينالمللي راجع به ...

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران,پولشويي,پولشويي در اسناد بين المللي وحقوق ايران,تحقیق بررسي جرم پولشويي,تحقیق پیرامون پولشويي,دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي,پایان نامه رشته حقوق,پایان نامه پیرامون ...

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بينالمللي - 15 برگ وورد ...

اسناد بينالمللي بسياري براي مقابله با قاچاق انسان از ابتداي قرن بيستم تدوين گرديد، ازجمله اين اسناد مي‌توان به قرارداد بينالمللي اسناد خريد و فروش نسوان و كودكان مصوب ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱، قرارداد بينالمللي راجع به ...

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي - 15 ص وورد ...

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بينالمللي - 15 ص وورد قابل ویرایش در مباحث آتي سعي بر اين است كه اين پروتكل از زواياي مختلف مورد بررسي قرار بگيرد و ارتباط آن با حقوق جزاي ملي و اقدامات ملي در اين خصوص بيان گردد.

بررسي جرم قاچاق انسان از ديدگاه نظام حقوقي ايران و حقوق ...

در اين مقاله به شناسايي قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان، تحليل و ارزيابي اسناد بين المللي، قوانين داخلي و ارائه راه کارها در جهت ريشه کن شدن قطعي جرم قاچاق انسان مي باشد.

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران,پولشويي,پولشويي در اسناد بين المللي وحقوق ايران,تحقیق بررسي جرم پولشويي,تحقیق پیرامون پولشويي,دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي,پایان نامه رشته حقوق,پایان نامه پیرامون ...

بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان ...

۲-شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل قاچاق انسان و نقش قوانین داخلی در پیشگیری ازآن. ۳-بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگاه قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان.

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بينالمللي - 15 برگ وورد ...

اسناد بينالمللي بسياري براي مقابله با قاچاق انسان از ابتداي قرن بيستم تدوين گرديد، ازجمله اين اسناد مي‌توان به قرارداد بينالمللي اسناد خريد و فروش نسوان و كودكان مصوب ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱، قرارداد بينالمللي راجع به ...

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بينالمللي - 15 برگ وورد ...

اسناد بينالمللي بسياري براي مقابله با قاچاق انسان از ابتداي قرن بيستم تدوين گرديد، ازجمله اين اسناد مي‌توان به قرارداد بينالمللي اسناد خريد و فروش نسوان و كودكان مصوب 30 سپتامبر 1921، قرارداد بينالمللي راجع به ...

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بينالمللي - 15 برگ وورد ...

اسناد بينالمللي بسياري براي مقابله با قاچاق انسان از ابتداي قرن بيستم تدوين گرديد، ازجمله اين اسناد مي‌توان به قرارداد بينالمللي اسناد خريد و فروش نسوان و كودكان مصوب ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱، قرارداد بينالمللي راجع به ...

تحقیق بررسي قاچاق زنان و کودکان در اسناد بين المللي

چكيده: قاچاق انسان، به خصوص زنان و كودكان كه به بردگي عصر مدرن شهرت دارد، يكي از مصاديق جرايم سازمان يافته است كه از ابتداي دهه 1990 ميلادي شهرت يافته، و در اين سا ل هاي اخير به يك معضل جهاني تبديل شده است.

بررسي جرم قاچاق انسان از ديدگاه نظام حقوقي ايران و حقوق ...

در اين مقاله به شناسايي قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان، تحليل و ارزيابي اسناد بين المللي، قوانين داخلي و ارائه راه کارها در جهت ريشه کن شدن قطعي جرم قاچاق انسان مي باشد.

پاورپوینت معماری تحلیل ترمینال کاوه اصفهان با محوریت انسان


نگرش مردم در مورد عقب ماندگان ذهنی


پروژه طراحی مکیروکنترلر AVR مدل ATINY10


آبهاي زير زميني و بررسی انواع آن


آموزش نرم افزار word


خلاصه برداري كتاب هاي انديشه سياسي اسلام و غرب


دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا


بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران


پروژه بتن


تحقیق درباره تفسیر واژه فارس