دانلود رایگان


پروژه ابزارهاي شبيه سازي براي مدلسازي و شناسايي نروفازي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پروژه ابزارهاي شبيه سازي براي مدلسازي و شناسايي نروفازي مقدمه:
امروزه در طراحي سيستمهاي كنترل با نيازهاي زيادي مواجه هستيم كه بواسطه افزايش رقابت، ملزومات محيطي، هزينه‌هاي انرژي و مواد، و نياز به سيستمهاي مقاوم و fault-tolerant مطرح شدهاند. اين ملاحظات نيازهاي جديدي را براي تكنيكهاي مؤثر مدلسازي فرآيند معرفي ميكنند. در بسياري از سيستمها، بواسطه فقدان دانش دقيق و سازمند در رابطه با سيستم، كه ناشي از رفتار شديدا غيرخطي، درجه بالاي نامعيني يا مشخصات متغير با زمان آن است روشهاي متداول مدلسازي قابل استفاده نيست.
مدلسازي نروفازي به عنوان ابزاري قدرتمند شناخته ميشود كه ميتواند با تركيب اطلاعات از منابع مختلف نظير مدلهاي تجربي، مكاشفات و داده‌ها، توسعه مؤثر مدلها را تسهيل نمايد. مدلهاي نروفازي سيستم را به كمك قواعد اگر‐ آنگاه مثل (If x is small then y is large) توصيف ميكند كه اين قواعد در ساختاري شبكهاي پيادهسازي شده است تا بتوان الگوريتمهاي يادگيري مورد استفاده در شبكه‌هاي عصبي مصنوعي را به آنها اعمال نمود. به واسطه اين ساختار، مدلهاي نروفازي، براي تحليل و تفسير، تا حدودي از شفافيت برخوردارند بدين معني كه نسبت به مدلهاي كاملا جعبه‐ سياه نظير شبكه‌هاي عصبي، ميتوان از آنها براي توضيح پاسخ استفاده نمود.

فهرست مطالب:
1 مقدمه
۲ شناسايي و مدلسازي نروفازي
۱-2 ايجاد شبكه‌هاي نروفازي
۲-2 ساختار و پارامترها
۳-2 يادگيري مبتني بر گراديان
۴-2 روشهاي يادگيري هيبريد
۳ ابزارهاي نرم افزاري شناسايي و مدلسازي نروفازي
۱-3 جعبهابزار شناسايي و مدلسازي فازي
3‐۱-1 تابع fmclust
2-1-3 تابع fmsim
تهيه و نصب نرم افزار
۲-3 جعبه ابزار منطق فازي- تابع ANFIS
محدوديتهاي ANFIS
۴ مثالهاي شبيه سازي
مثال ۱ شناسايي سيستم ديناميك غيرخطي- سشوار
مثال ۲ تقريب يك تابع استاتيك
مثال ۳ مدلسازي سيستم ديناميك غيرخطي «فرآيند خنثي سازي PH»
جمع بندي
مراجع

پروژه ابزارهاي شبيه سازي


مدلسازي نرو فازی


پروژه شناسايي نروفازي


پروژه نروفازی


شبیه سازی نروفازي


مدلینگ نروفازي


نروفازي


تحقیق نروفازي


دانلود پروژه


پروژه مدلسازي نرو فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي ...

طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي ... 2- ابزارهاي مركزي 3- ابزارهاي توزيع كننده شبكه 4 ... اوت Request پيغام يا رخدادي است كه نشانگر اتمام زمان در نظر گرفته شده براي انجام يك درخواست مي باشد مثلا ...

تحقیق مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهايي زيربنايي با جلوه تر

اين مطالعات راه را بر اي نقاط مشخص شده با قبول اين تكنولوژي كه مثل كاتاليزوري در تحويل سريعتر پروژه است آسفالت مي كنند – گروه ncrst همچنين فوائد مهم علمي دريافتن خواص فيزيكي جاده از ماهواره ها و شبيه سازي هوايي براي ...

طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي ...

طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي ... 2- ابزارهاي مركزي 3- ابزارهاي توزيع كننده شبكه 4 ... اوت Request پيغام يا رخدادي است كه نشانگر اتمام زمان در نظر گرفته شده براي انجام يك درخواست مي باشد مثلا ...

Slide 1

مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي Transforming UML Specification of Software Architectures into Queuing Networks (QN) Performance Model and Feedback Provision from Performance Evaluation Results.

SID.ir | شبيه سازي

زمينه و هدف: شبيه سازي يک تکنيک آموزشي است که با فراهم کردن تمام يا بخشي از يک تجربه باليني در يک محيط ايمن، کمک مي کند که فرد بدون ترس از ضعف هاي شخصي يا ترس از آسيب رساندن به مددجو و به واسطه فعاليت هاي تعاملي به يادگيري ...

Slide 1

مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي Transforming UML Specification of Software Architectures into Queuing Networks (QN) Performance Model and Feedback Provision from Performance Evaluation Results.

تحقیق مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهايي زيربنايي با جلوه تر

اين مطالعات راه را بر اي نقاط مشخص شده با قبول اين تكنولوژي كه مثل كاتاليزوري در تحويل سريعتر پروژه است آسفالت مي كنند – گروه ncrst همچنين فوائد مهم علمي دريافتن خواص فيزيكي جاده از ماهواره ها و شبيه سازي هوايي براي ...

طراحي و پياده‌سازي شبيه‌ساز مجازي سامانه كنترل - دانلود رایگان

دانلود رایگان شبيهسازي يك سامانه، بيان فرآيند مدل‌سازي مجموعه كنش‌هاو واكنش‌هاي مرتبط با اجزا و ساختار آن سامانه است، به‌گونه‌اي كه به ازاي ورودي‌هاي يكسان و شرايط اولي

مقدمه

2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي 61. 2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي 63. 2-6-4 زمينه كاربرد 64. 2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم 66. 2-6-6 اجزاي سيستم 66. 2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته 67. 2-6-8 مدل سيستم 68. 2-6-9 هنر مدلسازي 68

فعالیت های موسسه | موسسه انرژی دانشگاه تهران

مدلسازي مصزف ماهانه برق با استفاده از شبكه هاي عصبي و شبيه سازي. ۱۹: طراحي و بكارگيري نرم افزار ارزيابي واحدهاي خودروسازي : ۲۰: طراحي يك نرم افزار شبيه سازي با توانايي بهينه سازي سيستم به صورت ...

همايش‌هاي دانشگاه

شناسايي و تعيين ميزان اهميت معيارهاي موثر بر سبز بودن شبكه هاي رايانه اي اينترپرايز با استفاده از تكنيك ahp [pdf] 1104 مروري بر روشها و ابزارهاي طراحي به منظور توسعه محصولات پايدار [pdf] 1108

دانلود پايان نامه و تحقيق

دانلود پايان نامه و تحقيق ... دانلود پايان نامه، مقاله ، پروژه. ... براي جبران اين ضعف اغلب از مسلح كننده هاي گوناگون در سازه هاي خاكي استفاده مي كنند.

تحقیق الگوريتم ژنتيك و بهينه سازی چندين مسأله به آن | shipfile

3-8 الگوريتم تركيبي شبيه سازي تبريد و ژنتيك (ga-sa) 28. 3-9 ... شرح مسئله تسطيح منابع در حالت چند پروژه‌اي 37. 4-3. مدلسازي ... توجه به كاربرد تكنيك‌هاي هوش مصنوعي و ابزارهاي مدل‌سازي در حوزه كسب و كار به ...

تحقیق مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهايي زيربنايي با جلوه تر

اين مطالعات راه را بر اي نقاط مشخص شده با قبول اين تكنولوژي كه مثل كاتاليزوري در تحويل سريعتر پروژه است آسفالت مي كنند – گروه ncrst همچنين فوائد مهم علمي دريافتن خواص فيزيكي جاده از ماهواره ها و شبيه سازي هوايي براي ...

همايش‌هاي دانشگاه

شناسايي و تعيين ميزان اهميت معيارهاي موثر بر سبز بودن شبكه هاي رايانه اي اينترپرايز با استفاده از تكنيك ahp [pdf] 1104 مروري بر روشها و ابزارهاي طراحي به منظور توسعه محصولات پايدار [pdf] 1108

دانلود تحقیق بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با ...

در دنياي امروز با توجه به پيشرفت تكنولوژي، سازمانها در تلاش هستند كه از رقبا پيشي بگيرند و اين جز با برنامه ريزي دقيق و به كارگيري صحيح منابع و امكانات امكان پذير نيست. بنابراين مديران با توجه به پيچيدگي سيستمها، بايد ...

دانلود پايان نامه و تحقيق

دانلود پايان نامه و تحقيق ... دانلود پايان نامه، مقاله ، پروژه. ... براي جبران اين ضعف اغلب از مسلح كننده هاي گوناگون در سازه هاي خاكي استفاده مي كنند.

طراحي و پياده‌سازي شبيه‌ساز مجازي سامانه كنترل - دانلود رایگان

دانلود رایگان شبيهسازي يك سامانه، بيان فرآيند مدل‌سازي مجموعه كنش‌هاو واكنش‌هاي مرتبط با اجزا و ساختار آن سامانه است، به‌گونه‌اي كه به ازاي ورودي‌هاي يكسان و شرايط اولي

دانلود پاورپوینت بررسی انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار و ...

دانلود پاورپوینت بررسی انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار و ارزیابی مدل كارايي در UML(و مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي ...

گزارش: پروژه های آمریکا در عرصه ارتباطات استراتژیک+جدول

علاوه بر مصاحبه با افراد، موسسه تحليل‌هاي دفاعي كارگاه آموزشي مدلسازي و شبيهسازي usg را براي شناسايي ابزارهاي موردنياز مدلها و شبيهسازي‌هاي موجود برگزار مي‌كند كه با هدف ارائه تحليل ...

ترویج و آموزش کشاورزی | آبان ۱۳۸۷

فناوري اطلاعات و استفاده در بخش تحقيقات كشاورزي. رايانه‌ها ابزارهاي شبيه سازي و مدلسازي هستند و به خوبي اين توانايي را دارند كه كاربران را در حل مسايلي كه با آن روبرو هستند ياري نمايند.

گزارش: پروژه های آمریکا در عرصه ارتباطات استراتژیک+جدول

علاوه بر مصاحبه با افراد، موسسه تحليل‌هاي دفاعي كارگاه آموزشي مدلسازي و شبيهسازي usg را براي شناسايي ابزارهاي موردنياز مدلها و شبيهسازي‌هاي موجود برگزار مي‌كند كه با هدف ارائه تحليل ...

BPM&EA - toseeh.medilam.ac.ir

با فرض 50 فرآيند، و 1000دلار براي هر ساعت مدل سازي و بهبود، هر فعاليت مدلسازي هزينه اي معادل 400000 دلار خواهد داشت. Traditional application development BPMN UML Traditional requirement gathering ISO Certificate Six Sigma Lean . . .

تحقیق الگوريتم ژنتيك و بهينه سازی چندين مسأله به آن | shipfile

3-8 الگوريتم تركيبي شبيه سازي تبريد و ژنتيك (ga-sa) 28. 3-9 ... شرح مسئله تسطيح منابع در حالت چند پروژه‌اي 37. 4-3. مدلسازي ... توجه به كاربرد تكنيك‌هاي هوش مصنوعي و ابزارهاي مدل‌سازي در حوزه كسب و كار به ...

دانلود پاورپوینت بررسی انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار و ...

دانلود پاورپوینت بررسی انگيزه‌هاي تحليل كارايي نرم افزار و ارزیابی مدل كارايي در UML(و مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي ...

پاورپوینت امکان سنجی افزایش ظرفیت باربری پی های نواری تحت بارهای لرزه ای با استفاده از میکروپایل ها


پروژه ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه


تحقیق نقش امامان شيعه در شكل گيري جريان تفسير عقلاني قرآن كريم


برنامه برج هانوی در سی شارپ (هوش مصنوعی)


مدل کسب ثروت واگنر- اشترونز


کولیس دیجیتال طراحی شده در سالیدورک و کتیا


پايان نامه محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد


سرویس منوال (بدون تشریح بردها) HP ProBook 450 G2؛


بررسی آثار اجتماعی گناهان کبیره


پایان نامه بررسی ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران