دانلود رایگان


تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری بخشی از مقدمه:
رهبری انقلاب در پیام نوروزی سال ۹۳، این سال را به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تعبیر کرده اند. اقتصاد و فرهنگ هر یک از مقولات کلان جامعه هستند که در ابعاد بسیار وسیع بر زندگی و سرنوشت مردم یک جامعه تاثیرگذار هستند.
پیرامون اهمیت اقتصاد در بیانات رهبری ذکر همین نکته بس که در سخنرانی ۸۵۶ کلمه ای ایشان، پس از واژه مردم با ۱۴ بار تکرار، واژه اقتصاد به صورت مفرد و ترکیبی ۱۱ بار تکرار شده است. گره خوردن واژگان مردم با اقتصاد در سخنان ایشان و بازخوانی پیامهای سالهای اخیر نشان دهنده نگرانی عمیق رهبر معظم انقلاب نسبت به اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم کشورمان است که به خصوص با تحریمهای خصمانه غرب و عدم توجه مسئولین به اجرای ساز و کارهای دفاعی اقتصاد مقاومتی در شرایط دشواری به سر می برند.
وجه اشتراک پیام سال ۹۳ با پیام سال ۹۲ همین بخش اقتصاد است که بنابر سخنان رهبری انقلاب علیرغم تاکیدات و اهمیت زاید الوصف انتظارات را برآورده نساخته است. فرصت پیش آمده در سایه تنش زدایی چند ماهه اخیر ایران و غرب، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و شکاف بین قدرت های جهانی بلوک غرب و شرق به واسطه بحران اوکراین همگی روزنه های امیدی است که پیش روی ملت ایران برای غلبه بر مشکلات اقتصادی گشوده شده است.عزم ملی در باب اقتصاد با تلاش و همت مضاعف برای ایفای نقش مولد در اقتصاد و به حداقل رساندن نقش واسطه گری، مصرف کالای داخلی، بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود بهره وری نیروی کار و ارتقا شاخص ساعات مفید کار اداری و غیراداری، حمایت بی واسطه اغنیا از فقرا به عنوان موثرترین و زیباترین چتر حمایت اجتماعی ، سرمایه گذاری مناسب به دور از بخشهای ملتهب اقتصاد مانند طلا و ارز و … از جمله وظایفی است که مردم می بایست برای بهبود وضعیت اقتصادی همچون یک فرهنگ خود و دیگران را به اجرای آن ترغیب کنند. ...

فهرست مطالب:
مقدمه
تحلیل پیام نوروزی مقام معظم رهبری
تفكر و تأملی بر شعار سال 1393
۱- فرهنگ
۲- اقتصاد
۳- عزم ملی
۴- مديريت جهادی
مؤلفه‌های نقش مردم در تحقق شعار سال 93
خود باوری
مطالبه گری
دین باوری
الگوسازی بومی
خلاقیت و نوآوری
همدلی و اتحاد
استفاده بهینه از منابع
اولویت به استفاده از کالای ایرانی
فرهنگ سازی
ولایت محوری
سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی
تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
بخش اول، مولفه‌های اقتصاد مقاومتی
بخش دوم، چرا اقتصاد مقاومتی را امروز یک ضرورت می‌دانیم؟
بخش سوم، الزامات و انتظارات است.
فرهنگ اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی در رهنمودهای امام خامنه‌ای
* اقتصاد مقاومتی
* سند چشم‌انداز
* حماسه اقتصادی
* الگوی اقتصاد بومی
* اقتصاد پیشرو
* اقتصاد مولد و درونزا
* اقتصاد عدالت‌بنیان
* اقتصاد دانش‌بنیان
* اقتصاد بدون نفت
* سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی
* توانمندسازی بخش خصوصی
* مصرف تولیدات داخلی
* اهداف تحریم اقتصادی
* جهاد اقتصادی
* فرهنگ و روحیه جهادی
* حمایت از تولید ملّی
* مدیریت مصرف
* مبارزه­ با مفساد اقتصادی
* شفاف‌سازی
* هدفمندی یارانه‌ها
* خودكفایی
* استقلال اقتصادی
* امنیت غذایی
* ارتباط صنعت و دانشگاه
* نقشه جامع علمی
* نظام ملی نوآوری
* تجارت جهانی و جهانی شدن
* مدیریت واردات
* سرمایه‌های انسانی
* توانمندسازی نیروی كار
* كیفیت كالای داخلی
* رقابت‌پذیری
* صندوق توسعه ملی
* اشتغالزایی
* كاهش تورم
* طرح‌های اقتصاد مقاومتی
* ایجاد ثبات در اقتصاد ملی
* تقویت همكاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی
* تقویت صادرات
* تحول نظام اداری
* گفتمان‌سازی
اقتدار اقتصادی شاه‌کلید اقتدار ملی
بررسی مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی و تحلیل وضعیت ایران
1. بودجه‌ی کشور
مشکل اول: تأمین منابع درآمد
مشکل دوم: هزینه‌های جاری
الف) حجم و اندازه‌ی زیاد دولت
ب) افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد
2. تدوین نقشه‌ی جامع اقتصادی کشور
الف) براساس اصل مزیت نسبی
ب) پایش سرزمینی
ج) ایجاد زنجیره‌های پسینی و پیشینی در اقتصاد
3- تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان
4- بهبود محیط کسب‌وکار
رهبری و راهبرد اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری
ارکان اقتصاد مقاومتی
الف: مقاوم بودن اقتصاد
ب: استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمى
ج: حمايت از توليد ملى
د: مديريت منابع ارزى
ه: مديريت مصرف
تبيين اقتصاد مقاومتى
اقتصاد مقاومتى شعار نيست
نقش شركتهاى دانش‌‌بنيان در اقتصاد مقاومتی
هدف دشمن از فشارهای اقتصادی
منظومه‌ى كامل اقتصادی
الزامات اقتصاد مقاومتى
اقتصاد مقاومتى و مديريت مصرف
استفاده‌ى حداكثرى از زمان، منابع و امكانات
اهمیت تحقيق در زمینه اقتصاد مقاومتى
اقتصاد مقاومتی، معنا و مفهومی از کارآفرینی
الزامات اقتصاد مقاومتی در کلام مقام معظم رهبری
۱- اصلاح الگوی مصرف
۲- حمایت از تولید ملی
۳- استفاده حداکثری از منابع و امکانات و افزایش بهره وری
۴- فرهنگ کار و تولید
۵- اقتصاد دانش بنیان
۶- اقتصاد بدون نفت
۷- حرکت براساس برنامه
۸- مردمی کردن اقتصاد
۹- مبارزه با مفاسد اقتصادی
اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت اقتصادی
1. ضرورت وجود
2. تعريف اقتصاد مقاومتي
3. محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي
1-3. حمايت ازتوليد ملي
2-3. سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
3-3. توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين
4. اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي
1-4 . مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار
2-4. مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريمها
3-4. خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي
4-4. اولويت بندي شركاي تجاري ايران
5-4. فرهنگ‌سازي اولويت توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي
5. اقتصاد مقاومتي و تحريم‌ها
6. نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتي
1-6. نقش دولت
1-1-6. تثبيت نرخ ارز
2-1-6. اشتغال زائي
3-1-6. ثبات قيمت ها
4-1-6. اصلاح ساختار دولتي
2-6. نقش مردم
1-2-6. مديريت مصرف
2-2-6. قناعت (ساده زيستي ودوري ازتجملات)
3-2-6. توليد ثروت حلال
4-2-6. ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي
7. موانع وچالشهاي پيش روي اقتصاد مقاومتي
8. راهکارهای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی
شركت‌های دانش‌بنیان، نوک پیكان اقتصاد مقاومتی
۲۲ بهمن سال ۱۴۳۵ (سال مرجعیت علمی ایران)
۱. نقش ارزش‌های انقلابی در شركت‌های دانش‌بنیان
۲. اعتماد به نفس و آرمان‌خواهی، كلید توسعه شركت‌های دانش‌بنیان
۳. لزوم حفظ و توسعه نوآوری در مرزهای دانش بشری
۴. شركت‌های دانش‌بنیان نوك پیكان اقتصاد مقاومتی
۵. لزوم همراهی فضای كلان كشور برای توسعه این شركت‌ها
۵-۱. لزوم سیاست‌گذاری و مدیریت جامع
۵-۲. لزوم تأمین مالی متناسب با فعالیت‌های نوآورانه
۵-۳. بازار داخلی، مهم‌ترین دارایی شركت‌های دانش‌بنیان
۵-۴. لزوم حمایت دستگاه دیپلماسی برای بازاریابی بین‌المللی
شرط لازم برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی ضد اقتصاد ریاضتی است
اقتصاد مقاومتی؛ از شعار تا ضرورت راهبردی
تفاوتهای «اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مرسوم» در بخش کشاورزی
۱. هدف «خودکفایی» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر هدف «خوداتکایی» ذیل رویکرد اقتصاد آزاد؛
۲. «خرید تضمینی محصولات اساسی» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «قیمت تضمینی» ذیل رویکرد بازار آزاد؛
۳. گفتمان «امنیت غذایی پایدار» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «کشاورزی پایدار» ذیل رویکرد پیشنهادی غرب؛
۴. گفتمان «غذای سالم» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «محصول ارگانیک» ذیل رویکرد پیشنهادی غرب؛
۵. اولویت دهی به «شاخص بهره‌وری آب» متناظر با محدودیت‌های بومی در برابر «شاخص بهره‌وری زمین» متناظر با محدودیت دیگر کشورها؛
۶. اولویت دهی در تخصیص تسهیلات دولتی به تولید صادرات محور «نهاده‌های فناورانه» در برابر تولید صادرات محور «محصولات نهایی کشاورزی»؛
نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی
گفتمان سازی
اصلاح الگوی مصرف
توجه به مصرف تولیدات ملی
اهتمام به مقوله مالیات
مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری
بهره وری در کار
بهره وری در کارکمک به محرومان
مطالبه گری
ویژگی‌های فرهنگ و مدیریت جهادی و آفات آن
نگاهی به ویژگی های فرهنگ و مدیریت جهادی
ایثارگری
مردمی بودن
انعطاف پذیری
دین مداری و ولایت محوری
اعتماد متقابل و در تمامی سطوح سازمانی
«آفات و تهدیدات فرهنگ و مدیریت جهادی»
مقابله نظام اداری و سازمانی عمومی کشور با فرهنگ و مدیریت جهادی
احساس خطر سازمان های سنتی از حضور سازمان جهادی و در نتیجه تقابل آنها با سازمان هادی
1- رسوخ اصل بی اعتمادی در فرهنگ سازمانی جهادی
برون رفت سرمایه اصلی
2- کمک به اشاعه فرهنگ و مدیریت جهادی در سایر سازمان ها و بخش ها
داشتن ظرفیت پذیرش مسئولیتهای بالاتر در سایر سازمان ها و دستگاه‌ها
3- حذف و اجبار به خروج از سازمان جهادی بنابه دلایل سیاسی و دیدگاه های مدیریتی
4- بی توجهی سازمان و مدیریت جهادی به نیازهای اساسی و مشروع نیروهای جهادی
5- رسوخ و نفوذ مقررات اداری سنتی در ساختار سازمان جهادی
6- غیر ضروری دانستن ادامه فعالیت سازمان جهادی توسط مراجع تصمیم گیرنده اصلی کشور
عدم توجه لازم مدیریت به ضرورت ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی جهادسازندگی
پیشنهادات جهت احیا مدیریت جهادی
شاخص های مدیریت جهادی در اقتصاد و فرهنگ
مدیریت جهادی؛ مدیریتی برخاسته از فرهنگ جهادی
فرهنگ جهادی
مدیریت جهادی
ویژگی‌های مدیریت جهادی
الف) حوزه‌ی تمایلات و گرایش‌ها
ب) حوزه‌ی افکار و ذهنیات
ج) حوزه‌ی رفتار و عینیات
روحیه جهادی، ویژگی ها و شاخصه ‌ها
شاخصه های روحیه جهادی
1) اخلاص
2) ایثار
3) توکل
4) خستگی ناپذیری
5) استمرار
6) عدم دلبستگی به دنیا
7) وحدت در گفتار و رفتار
تجلی بینش الهی در عرضه مدیریت جهادی
الف : کمال معنوی و نزدیک شدن به خدا (تقرب الی الله)
ب : تلاش برای استقرار نظام ارزشی و اقامه دین
ج: وحدت هویت مدیران اجرایی با بر پادارندگان دین
د. اجراء‌ صحیح موضوع و متعلق مدیریت
ه : بهره مندی مجموعه انسان هایی که در مسیر هدف آرمانی قرا دارند نه منافع شخصی فقط
و: مهرورزی و تکریم مردم
ز : نفی وابستگی اجتماعی به بیگانه
فرهنگ جهادی در اندیشه امام خمینی (ره)
کلام اول
فرهنگ جهادی طریقتی نوین
عناصر اساسی فرهنگ جهادی
جهت گیری های بنیادی فرهنگ جهادی
1- جهت گیری اعتقادی
2- استقلال واقعی
بایسته های فرهنگ جهاد
فرهنگ جهادی از دید اساتید حوزه و دانشگاه
تفاوت های مدیریت جهادی زمان جنگ با شرایط کنونی
مقدمات آمادگی این نرم‌افزار چیست؟
حال سؤال این است که بدنه‌ی فکری کشور چقدر بحث جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را قبول دارد؟
آیا بعد از انقلاب نهاد موفقی داشتیم که بتواند الگو باشد؟
ما چه کارهایی را باید فوری و چه کارهایی را باید در طولانی‌مدت انجام دهیم؟
معیاری که تعیین کند در چه زمینه‌هایی باید حرکت کنیم چیست؟
ظرفیت های خلق تحول اقتصادی
چگونگی پیشرفت اقتصادی
مباني ذهني و فكري در پيشرفت اقتصادي
ذهنيت توسعه‌گرا
ذهنيت در مورد نقش دولت
قوه قضائيه توسعه‌گر
ذهنيت مثبت مردم نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان
نمودهاي مباني ذهني و فكري در عرصه پيشرفت اقتصادي
اقتصاد شفاف و رقابتي مبتني بر بازار
جداسازي كارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسي
روابط بين‌الملل
نتايج عملي
تحول اقتصادی و چالش‌های فرارو
چالش اول: تورم
چالش دوم: بیکاری
چالش سوم: نرخ ارز
چالش چهارم: کاهش درآمدهای نفتی
چالش پنجم: هدفمندی یارانه‌ها
چالش ششم: تحریم‌های اقتصادی
ایجاد تحول اقتصادی از بستر محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
الف) پشتیبانی قاطع از تولید ملی
ب) اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
ج) نخبه‌پروری و استفاده از تکنولوژی جدید
تحول اقتصادی در دولت یازدهم
تحول اقتصادی از دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی
الف) تشریح برنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی
ب) تحلیل مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور
مبانی تدوین اهداف و اولویت‌های راهبردی
ج) اهداف راهبردی برنامه
د) محورهای برنامه امور اقتصادی و دارایی
تحول اقتصادی از دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت
اهداف برنامه
الف) اهداف کلی
ب) اهداف کمی
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت‌ها
تهدیدها
سیاست‌ها
افزایش تولید و ارزش افزوده
توانمندسازی بخش خصوصی
بهبود فضای کسب و کار
کیفیت و رقابت‌پذیری
سرمایه‌گذاری
امور مالی و بانکی
توسعه و مدیریت منابع انسانی
امور بین‌الملل
سازماندهی قوانین و مقررات
الزامات تحقق برنامه
تحول اقتصادی از دیدگاه وزارت راه و شهرسازی
اصول حاکم بر برنامه
ـ عدالت‌محوری
ـ حقوق شهروندی
ـ یک‌پارچگی و سازگاری درونی
ـ تولید ثروت
ـ مقابله با فساد مالی
ـ دوره‌های زمانی برنامه
تحول اقتصادی از دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی
رویکردهای اصلی برنامه
وضع موجود بخش کشاورزی و اهمیت راهبردی آن
ـ وضعیت منابع اصلی تولید
ـ وضعیت منابع آب
ـ اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی
سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور
ـ افزایش چشمگیر واردات
ـ سرمایه‌گذاری
مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی و منابع‏ طبیعی
1. عدم اطمینان کافی در تامین امنیت غذایی کشور
2. منابع اصلی تولید
3. فناوری های نوین
4. ناهماهنگی های فرابخشی و سیاستهای اقتصادی
5. توسعه اجتماعی اقتصادی جوامع روستایی و عشایری
6. مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش کشاورزی
اهداف برنامه
راهبردها
انتظارات مدیریت وزارت جهاد کشاورزی
تحول اقتصادی از دیدگاه وزارت نیرو
تنگناهای صنعت آب و برق
مهم‌ترین راهبردها و رویکردهای بخش آب و آبفا
مهم‌ترین راهبردها و رویکردهای بخش برق
بخش مدیریت، منابع انسانی و علم و فناوری صنعت آب و برق
الف) چالش‌های عمده
ب)مهمترین راهبردها و رویکردها
ج)مهمترین برنامه‌ها و اقدامات
تحول اقتصادی از دیدگاه وزارت نفت
فصل اول: اسناد بالادستی حاکم بر برنامه
فصل دوم: برنامه کوتاه مدت
فصل سوم: برنامه درازمدت
٣-1- چشم انداز و اهداف کلان صنعت نفت در افق بیست ساله
2-3- ارزش های سازمانی برای صنعت نفت
٣-٣- راهبردها
تحول اقتصادی از دیدگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اهداف راهبردی برنامه
رویکردها و مأموریت‌های اساسی
بخش تعاون در قوانین و مقررات
سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور
ساختار بخش تعاونی در ایران
چالشهای بخش تعاون
قوتها
اهداف
برنامه های عملیاتی
رفاه اجتماعی
اهداف کلان ناشی از الزامات قانونی
راهبردها و برنامه‌های پیشنهادی
چالشهای روابط کار
سیاستهای کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب
چالشهای اقتصاد معیشتی
راهکارها
تحول اقتصادی از دیدگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شاخص‌های اقتصادی
چالش‌ها
1. ضرورت تقویت نقش حاکمیتی وزارت ICT
2. ضرورت سیاستگذاری در ارائه خدمات
3. بومی‌سازی و حمایت از تولید داخلی
4. سرمایه‌گذاری در بخش
اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
الف) توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان
ب) ارتقای‌ تحقیق و توسعه
ج) حضور موثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی
سیاست‌های کلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
راهبردهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
سخن پایانی
منابع و مآخذتحقیق مشارکت مردم و دولت


مشارکت دولت در تحقیق شعار نوروزی 93


تحقیق شعار نوروزی مقام معظم رهبری


دانلود تحقیق شعار سال 1393


تحقیق مدیریت جهادی


تحقیق اقتصاد و فرهنگ


تحقیق عزم ملی در اقتصاد


تحقیق عزم ملی در فرهنگ


تحقیق عزم ملی


تحقیق عزم ملی در

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق نظارت و بازرسی از منظر حکیمانه مقام معظم رهبری | رادونیس

دانلود تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری. تحقیق عزم ملی در فرهنگ، تحقیق مدیریت جهادی، تحقیق مشارکت مردم و دولت، تحقیق شعار نوروزی مقام معظم رهبری، تحقیق اقتصاد و ...

تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم ...

این صفحه مختص به تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

راهکارها و اقدامات پیشنهادی برای تحقق شعار سال 1393

موضوعات استراتژیک (اقتصاد و فرهنگ) و راهبردهای اساسی ( عزم ملی و مدیریت جهادی ) به عنوان نقشه راه برای سال 1393 توسط مقام معظم رهبری تعیین و اعلام شد. برای همه آحاد

آخرین اخبار «تحقق شعار تولید» - خبربان

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز ۲۸ مرداد در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تلاش برای تقویت بنیه واحدهای تولیدی در راستای اشتغالزایی و بهبود فضای ...

همدلی و همزبانی اولیا در راستای عملیاتی نمودن شعار دین ...

دانلود تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری. تحقیق عزم ملی در فرهنگ، تحقیق مدیریت جهادی، تحقیق مشارکت مردم و دولت، تحقیق شعار نوروزی مقام معظم رهبری، تحقیق اقتصاد و ...

برای تحقق «رونق تولید ملی» چه کار‌هایی را باید انجام دهیم؟

حمایت از تولید ملی در مرحله عمل. مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز رونق تولید را نیازمند همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی دانست و یادآور شد: فرمایشات مقام معظم رهبری برای همگان فصلالخطاب بوده و برای عملیاتی ...

فصل دوم تحقیق بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت مردم ...

دانلود پروژه تاثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانک ها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد، ورد WORD 195 قابل ویرایش Link. دانلود تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری

متن آماده شعار برای تبلیغات شورای دانش آموزی | رادونیس

دانلود تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری. تحقیق عزم ملی در فرهنگ، تحقیق مدیریت جهادی، تحقیق مشارکت مردم و دولت، تحقیق شعار نوروزی مقام معظم رهبری، تحقیق اقتصاد و ...

همدلی و همزبانی اولیا در راستای عملیاتی نمودن شعار دین ...

دانلود تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری. تحقیق عزم ملی در فرهنگ، تحقیق مدیریت جهادی، تحقیق مشارکت مردم و دولت، تحقیق شعار نوروزی مقام معظم رهبری، تحقیق اقتصاد و ...

مشارکت همه مدیران 3 قوه برای تحقق شعار سال ضروری است ...

خبرگزاری تسنیم: رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: باید برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری ...

راهکارها و اقدامات پیشنهادی برای تحقق شعار سال 1393

موضوعات استراتژیک (اقتصاد و فرهنگ) و راهبردهای اساسی ( عزم ملی و مدیریت جهادی ) به عنوان نقشه راه برای سال 1393 توسط مقام معظم رهبری تعیین و اعلام شد. برای همه آحاد

تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم ...

این صفحه مختص به تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری نوشته شده است. پیش از دریافت فایل |تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری| حتماً مشخصات فوق را به دقت مطالعه کنید.

تحقیق نظارت و بازرسی از منظر حکیمانه مقام معظم رهبری | رادونیس

دانلود تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری. تحقیق عزم ملی در فرهنگ، تحقیق مدیریت جهادی، تحقیق مشارکت مردم و دولت، تحقیق شعار نوروزی مقام معظم رهبری، تحقیق اقتصاد و ...

دولت به مثابه بستر (اهمیت مشارکت مردم) | اندیشکده «شفافیت ...

یکی از ارکان اصلی دولت به مثابه بستر، استفاده از منابع، توانمندی‌ها و قابلیت‌های مردم در اداره امور عمومی کشور است. این تعامل و مشارکت مردم و دولت، با توسعه فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، بیش از پیش میسر شده است.

پایان نامه بررسی اثرات تغییر در عملکرد CNFET مدارهای دیجیتال


پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها در سازمان


بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني، اقتصادي جهاد كشاورزي بر روند مهاجرت روستائیان


تعیین اثربخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر یادگیری شنا


جزوه تحلیل دینامیکی غیرخطی گام به گام با نرم افزار Seismo struct


امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی و هنری پیش دانشگاهی به همراه پاسخنامه (خرداد 93)


پاورپوینت نظام کیفیت


پاورپوینت معماری دوره پهلوی دوم


بررسی انواع مبدل های حرارتی


بررسی انواع سنسور