دانلود رایگان


پایان نامه معماری مجموعه گردشگری سوران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه معماری مجموعه گردشگری سورانبخشی از متن:نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به عوامل مختلف و گوناگونی بستگی دارد که باعث رهنمون ساختن پیشرفت هر چه بیشتر آن می‌گردد. حرکت در جهت فرهنگ‌سازی و برآورد کردن نیازهای مرتبط با آن یکی از اهداف کلان شهرهای ماست که این اهداف را نیز می‌توان اکنون جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت. این فرهنگ‌سازی‌ها در ابعادی خاص و به منظور پیشبرد اهداف خاصی در شهرها صورت می‌گیرد. بحث توریسم و اقامتگاه‌های موردنیاز آنها با توجه به موقعیت مناطق جدید شهری امری مهم و غیر قابل انکار است. خلق فضاهای توریستی- اقامتی در قالب گردشگاه با تمام امکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع به خودی خود می‌تواند کششی قابل توجه برای مخاطبانی باشد که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند زمانی را در چنین محیط‌هایی بگذرانند.
پس چه خوب است بدین منظور بستری مناسب در فضایی پاک و عاری از آلودگی‌های صوتی و محیطی یک کلان شهر ایجاد کرد که بتوان ضمن پاسخگویی به نیازهای مسافرن از پتانسیل‌های خاص این فضاها نیز بهترین استفاده را برد. منطقه سوران یکی از مناطق اطراف شهر مشهد است که به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای در کنار شهر مشهد و در حد فاصل (مشهد- شاندیز) بنیان نهاده شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح مسئله
1-1 ضرورت طرح پروژه
1-2 روش مطالعه و تحقیق
1-3 تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه
1-4 تعریف پروژه
فصل دوم: شناخت
1-2 مقدمه
1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر
2-1-2 نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر
2-2 اقامت
1-2-2 بررسي تاريخ اقامت
2-2-2 تعریف اماکن اقامتی (موقت)
3-2-2 بررسی در سطح ایران
3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی
1-3-2 ساباط
2-3-2کاربات
3-3-2 کاروانسرا
2-3-4 دسکره یا مهمانخانه
5-3-2 نتیجه گیری
4-2 فضاي باز
1-4-2 تعریف فضای باز
2-4-2 تقسیم بندی فضاهای باز شهری
5-2 فضای سبز
1-5-2 تعاریف فضای سبز شهری
2-5-2 تقسیم بندی فضای سبز شهری
3-5-2 نتیجه گیری
6-2 انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری
7-2 طبقه بندی منابع تفرجگاهی
1-7-2 طبقه بندی کلاوسون
1-1-7-2 مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند
2-1-7-2 مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند
3-1-7-2 خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون
8-2 تعریف پارک
1-8-2 انواع پارکها
2-8-2 طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها
3-8-2 طبقه بندی پارکهای شهری
1-3-8-2 پارکهای شهر در مقیاس همسایگی
2-3-8-2 پارک شهری در مقیاس محله
3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه
4-3-8-2 پارک شهری در مقیاس منطقه
4-8-2 طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور
1-4-8-2 پارک محله ای
2-4-8-2 پارک های منطقه ای شهری
3-4-8-2 پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر)
4-4-8-2 باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل
5-4-8-2 کمربندهای سبز
9-2 سیر تحول معماری منظر
1-9-2 باغ‌های دوران باستان
2-9-2 باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15)
3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17)
4-9-2 باغ و پارک در قرن 18
5-9-2 پارک در قرن 19
6-9-2 پارک در قرن 20
7-9-2 نتیجه‌گیری
10-2 باغسازي
1-10-2 تعريف باغ
2-10-2 انواع باغ و ويژگيهاي آن
3-10-2 باغ ايراني تاثير آن بر ديگر هنرها
4-10-2 معرفی باغهایی با ارزش معماری
11-2 خاور دور
12-2 معرفی باغسازي در ايران
1-12-2 باغسازي دوره صفويه
2-12-2 نمونه های باغهای ایران
13-2 خصوصيات باغ ايراني
1-13-2 هندسه باغ ايراني
2-13-2 ابعاد تمثيلي گردش آب و تقسيم هندسي باغ ايراني
3-13-2 ساير خصوصيات باغ ايراني
4-13-2 آب در باغ
5-13-2 گياهان در باغ ايراني
6-13-2 پوشش گياهي باغهاي ايراني
14-2 مباحث نظري
1-14-2 اوقات فراغت
2-14-2 تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت
3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر
4-14-2 نقش و كاركرد اوقات فراغت
5-14-2 آثار و نتايج اوقات فراغت
15-2 تفريح و تفرج
1-15-2 تعریف واژه تفریح
2-15-2 تعریف تفرج
3-15-2 منابع تفرجگاهی
4-15-2 پیش بینی تقاضای تفرجگاهی
5-15-2 رابطه جمعیت و تفرج
6-15-2 الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی
16-2 توریسم و جهانگرد
1-16-2 تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری)
2-16-2 توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت
1-2-16-2 تئوریهای جهانگردی
4-16-2 اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان
5-16-2 ارزشهای فرهنگی و جهانگردی
6-16-2 ارزشهای اقتصادی و جهانگردی
7-16-2 بررسي تاثير جهانگردی بر عوامل مختلف
8-16-2 اهداف توسعه جهانگردی
9-16-2 موانع توسعه جهانگردی
10-16-2 جهانگردی پایداری و توسعه آن
11-16-2 نتایج
فصل سوم: مطالعات پايه
1-3 بررسی استان خراسان
1-1-3پيشينه تاريخي
2-3 جغرافياي طبيعي خراسان
1-2-3 موقعیت
2-2-3 پستي وبلنديها
3-3 آب و هوای استان خراسان
1-3-3 بادها
2-3-3 تنوع آب و هوايي استان خراسان
4-3 تقسيمات كشوري
5-3 جمعيت استان
1-5-3 جمعيت و اهميت آن
2-5-3 رشد جمعيت
3-5-3 تراكم جمعيت
4-5-3 سواد
5-5-3 زمينه هاي اشتغال
6-5-3 مسكن
7-5-3 صنایع دستی
6-3 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی
7-3 بناهای یادبود تاریخی
8-3 بناهای یادبود مذهبی
9-3 فرهنگ و هنر
10-3 معرفی چند بنای تاریخی مشهد
11-3 بررسی کلان شهر مشهد
1-11-3 تاريخچه شکل گيري شهر
12-3 موقعيت جغرافيايي
1-12-3 جهت و نوع توسعه شهر
2-12-3 عوامل موثر در تعيين جهات گسترش
13-3 مطالعات زمين‌شناسي و زلزله‌شناسي
14-3 اقليم
1-14-3 دماي هوا
2-14-3 تابش آفتاب
3-14-3 ميزان بارندگي
4-14-3 رطوبت نسبي
5-14-3 وزش باد
6-14-3 توصيه هاي اقليمي
15-3 نقش شهر مشهد در استان خراسان
16-3 وضعيت فرهنگي
17-3 پوشش گياهي
18-3 بررسی‌های جمعیت شهر مشهد
1-18-3 تعداد جمعیت و میزات رشدآن
2-18-3 ترکیب جنسی و سنی جمعیت
19-3 توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن
1-19-3 تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن
2-19-3 عوامل افزایش زائر و مسافر
20-3 بررسی روند توریسم در مشهد
1-20-3 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن
2-20-3 بررسی خصوصیات توریسم در مشهد
3-20-3 نوسان تعداد مسافران و زائران
4-20-3 پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395
5-20-3 پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری
21-3 بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد
22-3 کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد
23-3 معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد
24-3 جاذبه های توریستی شهر مشهد
25-3 نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد
26-3 نگاهی به تاریخ شاندیز
1-26-3 ساختار شهری شهر شاندیز
2-26-3 منظر و ارتباط فضایی
3-26-3 ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار
4-26-3 سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار
5-26-3 تنگناها و محدودیت‌ها
6-26-3 فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی
7-26-3 فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری
8-26-3 فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج
9-26-3 امکانات و قابلیت‌ها
10-26-3 تهیه طرح‌های ویژه گردشگری
11-26-3 مشکلات و محدودیت‌ها
12-26-3 توان‌ها و قابلیت‌‌ها
27-3 الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران منابع و جاذبه‌های گردشگری
28-3 ترکیب گردشگران
29-3 الگوها و رفتارهای گردشگری
30-3 طرح‌های توسعه
فصل چهارم: مطالعات تکمیلی
1-4 گردشگري به عنوان يک سيستم
2-4 عناصر اصلی سيستم گردشگري
3-4 اصول بین المللی گردشگری
4-4 بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران
5-4 طرح توسعه ملي گردشگري ايران
6-4 انواع گردشگری
7-4 گردشگری روستايی
8-4 گردشگري شهري
9-4 گردشگري درطبيعت (طبيعت گردي)
10-4 گردشگری پايدار
11-4 اصول گردشگری پايدار
1-11-4 گردشگري فرهنگي
12-4 اکوتوريسم
13-4 گردشگري و تكنولوژي
14-4 انواع جاذبه ها گردشگري
15-4 شاخصهای کیفی طراحی منظر
1-15-4 طراحی محیط و منظر
2-15-4 برنامه‌ریزی تفرجی
3-15-4 بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها
4-15-4 پوشش گیاهی
5-15-4 پوشش گیاهی منطقه
6-15-4 انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی (الف)
7-15-4 انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)
8-15-4 بافت
9-15-4 معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت
10-15-4 ترکیب عملکردی درختان
16-4 گذرها در طراحی سایت
17-4 آب در طراحی سایت
18-4 «آب» در طراحی فضای سبز
19-4 اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی
20-4 نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب
21-4 ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی
22-4 تکنیک‌‌های استفاده از آب
23-4 مبلمان و المان‌های سایت
24-4 نتیجه‌گیری
فصل پنجم: ضوابط طراحی منظر
1-5 ضوابط طراحی پارک و فضای سبز
1-1-5 ضوابط شهرسازی
2-1-5 ضوابط اجرایی
3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی
2-5 تعیین ابعاد و اندازه فضاها
3-5 ضوابط گذرها
4-5 ضوابط کف سازی
5-5 ضوابط تجهیزات
6-5 بخش خدماتي
1-6-5 رستوران مجموعه
2-6-5 اغذيه
3-6-5 تريا
4-6-5 چايخانه
5-6-5 فضاهاي لازم چايخانه‌ سنتي
6-6-5 رستوران سنتي
7-6-5 كيوسكهاي فروش تنقلات
8-6-5 نگهباني و اطلاعات
9-6-5 سرويسها
10-6-5 پاركينگ
11-6-5 اداري
7-5 بخش فرهنگي
1-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي رفاهي خدماتي
2-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي تجاري
3-7-5 حداقل مساحت مورد نياز فضاهاي اداري
8-5 درك ارزشهاي بصري مناظر
1-8-5پوشش گياهي مجموعه
2-8-5 ارزيابي پوشش گياهي
3-8-5 طراحي مبلمان در فضاي سبز
4-8-5 سكوهاي نشيمن در فضاي سبز
5-8-5 تدوین برنامه فیزیکی
فصل ششم: مطالعات تطببقی
6 نمونه‌ پارک‌های داخلی
1-6 باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران)
2-6 طراحی فضاهای عمومی و بناها
3-6 حرکت آب
4-6 مصالح
5-6 پارک گلدن گیت
6-6 باغ‌ها
7-6 یادبودها
8-6- مجسمه ها و المانها
فصل هفتم: مطالعات کالبدی
7-1- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن
7-1-1مشخصات سایت
7-1-2- محل قرار گیری سایت
7-1-3- آنالیز سایت انتخابی
7-1-4- آنالیز سایت سوران (بررسی ساختاری)
فصل هشتم: فرآیند طراحی پروژه
1-8چگونگی شکل گیری ساختار (مبانی برنامه ریزی طرح)
2-8 اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح
1-1-2-8 تعریف فضا و درک فضایی
2-2-8 زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی)
3-8 شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران
4-8 شکل گیری ساختار و ایده
1-4-8 نقش ایده در طراحی
2-4-8 نقش ایده در طراحی تفرجگاه
3-4-8 در جستجوی ایده
5-8 شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران
6-8 نتیجه گیری
1-6-8 اصول و مباني نظري پروژه
2-6-8 آناليز ايده اصلي
منابع و ماخذ
فصل نهم: معرفی طرحپایان نامه معماری مجموعه گردشگری


معماری مجموعه تفریحی سوران


طراحی مجموعه گردشگری سوران


گردشگری سوران


مجموعه گردشگری تفریحی سوران


دانلود پروژه طراحی معماری


طراحی مجموعه گردشگری


طراحی مجموعه تفریحی


معماری مجموعه تفریحی


معماری مجموعه گردشگری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله مجموعه گردشگری - مطالعات معماری طراحی مجموعه گردشگری

مطالعات معماری طراحی مجموعه گردشگری. در این پست از سایت مرجع دانلود معماری رساله مجموعه گردشگری ، مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه گردشگری را برای همراهان عزیز ...

پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی )

پایان,نامه بررسی,مجموعه,گردشگری,سوران,(شهر سازی ),,پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی ),فروشگاه فایل پارس دانش

پایان‌نامه: طراحی مجموعه گردشگری، اقامتی اسفراین با رویکرد ...

پایاننامه طراحی مجموعه اقامتی، تفریحی و گردشگری سقالکسار با رویکرد معماری سنتی و بومی گیلان استاد راهنما: جلیل میرباذل ، کیامرز جوانمردی ، پدیدآور: اولدوز فرجی ،

دانلود پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

دانلود پایان نامه مجموعه گردشگری سوران اکتبر 17, 2013 رشته جغرافیا , رشته مهندسی معماری ارسال دیدگاه 442 بازدید چکیده

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران – دانلود پروژه|پایان نامه ...

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران. فصل اول : طرح مسئله ۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه۱ ۱-۲- روش مطالعه و تحقیق۲ ۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه۲ ۱-۴- تعریف پروژه۲ فصل دوم : شناخت-۱-۲مقدمه۴

پایان نامه رایگان مجموعه گردشگری سوران 240 صفحه| دانلود ...

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران (شهرسازی شمادر اینجا هستید صفحه اصلی » دانلود ها » مهندسی معماری » رشته های گروه فنی » پایان نامه رایگان مجموعه گردشگری سوران

پایان نامه معماری مجموعه گردشگری سوران 250 صفحه ای

دانلود پایان نامه معماری مجموعه گردشگری سوران 250 صفحه ای لینک دانلود: https://goo.gl/cpLHfo

انجام پروپوزال معماری - نگارش پروپوزال معماری

انجام پروپوزال معماری - نگارش پروپوزال معماری - انتخاب موضوع برای پایان نامه - پروپوزال معماری- شماره تماس: 4771-135-0990 - پایان نامه معماری

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران گروه معماری و شهرسازی مشهد فصل اول: طرح مسأله 1-1-‌ ضرورت طرح ...

رساله مجموعه گردشگری - مطالعات معماری طراحی مجموعه گردشگری

مطالعات معماری طراحی مجموعه گردشگری. در این پست از سایت مرجع دانلود معماری رساله مجموعه گردشگری ، مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه گردشگری را برای همراهان عزیز ...

دانلود پایان نامه معماری - مرجع دانلود پایان نامه و پروژه ...

مطالعات معماری طراحی مجموعه گردشگری در این پست از سایت مرجع دانلود معماری رساله مجموعه گردشگری ، مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه گردشگری را برای همراهان عزیز آماده ...

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

حسین سلامیان (مدیر وب سایت)سلام حسین سلامیان هستم! کارشناس رشته عمران از دانشگاه بناب . حدود ۶ سال است که در عرصه گرافیک و معماری فعالیت دارم. علاقه مند به کارهای گرافیکی و طراحی هستم. این سایت را با عنوان مرجع تخصصی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد معماریمجموعه گردشگری سوران ...

پایان نامه کارشناسی ارشد معماریمجموعه گردشگری سوران پرداخت — محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد. طرح مسئله

رساله و مطالعات معماری ،مجموعه های تفریحی توریستی و ...

رساله و مطالعات معماری ،مجموعه های تفریحی توریستی و گردشگری، طرح مجموعه های تفریحی توریستی و گردشگری، نقشه آبدرمانی ،فروش پایان نامه آبدرمانی ، انجام پروژه ساختمان آبدرمانی ، مبانی نظری ساختمان توریستی و گردشگری ...

رساله و مطالعات معماری ،مجموعه های تفریحی توریستی و ...

رساله و مطالعات معماری ،مجموعه های تفریحی توریستی و گردشگری، طرح مجموعه های تفریحی توریستی و گردشگری، نقشه آبدرمانی ،فروش پایان نامه آبدرمانی ، انجام پروژه ساختمان آبدرمانی ، مبانی نظری ساختمان توریستی و گردشگری ...

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران گروه معماری و شهرسازی مشهد فصل اول: طرح مسأله 1-1-‌ ضرورت طرح ...

مجموعه گردشگری سوران پایان نامه ارشد معماری

مجموعه گردشگری سوران پایان نامه ارشد معماری فصل اول: طرح مسأله 1-1-‌ ضرورت طرح پروژه 1-2- روش ...

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

موضوع پروژه : مجموعه گردشگری سوران کارشناسی ارشد معماری پروژه و پایان نامه ای کامل برای دانشجویان کادرانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد 8 فصل قالب فایل : doc

رساله مجموعه گردشگری - مطالعات معماری طراحی مجموعه گردشگری

مطالعات معماری طراحی مجموعه گردشگری. در این پست از سایت مرجع دانلود معماری رساله مجموعه گردشگری ، مطالعات و رساله معماری ویژه پروژه طرح نهایی و پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجموعه گردشگری را برای همراهان عزیز ...

مطالعات و پایان نامه مجموعه گردشگری + نقشه های اتوکدی

۵ (۱) مجموعه گردشگری سوران خراسان رضوی این پایان نامه شامل : نقشه های اتوکدی رندر حجم و همچنین رساله و یا مطالعات در قالب فایل Word 270 صفحه هنر معنویتی است جاری در مقاطع زمان که منشاء ابداع و خلق آثار هنری است .

مجموعه گردشگری سوران | داک کده - جایی برای به اشتراک گذاری ...

معماری وهنر; مهندسی برق; پایان نامه . پروژه پایانی; تغذیه; رشته آمار; رشته آموزش هنرهای تجسمی; رشته ادبیات; رشته اقتصاد; رشته الهیات و معارف اسلامی; رشته پزشکی; رشته تاریخ; رشته تربیت بدنی; رشته ...

پایان نامه معماری مجموعه گردشگری سوران

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، بخشی از متن: نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به عوامل مختلف و گوناگونی بستگی دارد که باعث رهنمون ساختن پیشرفت هر چه بیشتر آن می‌گردد.

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران گروه معماری و شهرسازی مشهد فصل اول: طرح مسأله 1-1-‌ ضرورت طرح ...

مطالعات و پایان نامه مجموعه گردشگری + نقشه های اتوکدی

۵ (۱) مجموعه گردشگری سوران خراسان رضوی این پایان نامه شامل : نقشه های اتوکدی رندر حجم و همچنین رساله و یا مطالعات در قالب فایل Word 270 صفحه هنر معنویتی است جاری در مقاطع زمان که منشاء ابداع و خلق آثار هنری است .

پیاده سازی و شبیه سازی سیستم ‏‎14 باس با استاندارد ‏IEEE با متلب

پروژه بازاریابی و بازاریابی الکترونیک

گزارش كارآموزي پالایشگاه گاز منطقه ويژه پارس جنوبی

بررسی اثر مبادلات اطلاعاتی در بهبود فرآیند سازمانی

پروژه بررسي انواع تجهيزات FACTS

برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

تحقيق تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي

بررسی توسعه تكنولوژي هوشمند براي منسوجات و پوشاك

طراحی آچار آلن ضامن دار در سالیدورک

تحقیق الگوریتم های درخت پوشای کمینه