دانلود رایگان


پایان نامه بررسي تاثیر مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بررسي تاثیر مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان بخشی از مقدمه:
مولفه هايی بجز دستمزد وجود دارند كه نيروي كار برتر را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازل كالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را حفظ مي نمايند همچنين در توسعه و اقتصاد كشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پيشرفت را تضمين مي كند. چه بسا كشورهايي كه با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله كشور هاي با درآمد كم و اقتصاد ضعيف تك محصولي به شمار مي روند و كشورهاي كه با فقر منابع طبيعي داراي اقتصادي كار آمد و تاثير گذار مي باشند و البته فاكتور اصلي و مهم ديگري به نام مديريت نيز به كمك مي آيد.
مديريتي، يك مديريت صحيح محسوب مي شود كه يك مديريت موثر مي باشد. مديريت موثر جزء منابع اصلي توسعه ملتها شده است و مهمترين منابع لازم براي توسعه ملتها است. اعمال مديريت توسط مدير در موفقيعت يك سازمان نقش بسزايي دارد هر چه سازمان پيچيده تر باشد نقش مديريت دشوار تر خواهد شد. مديريت يعني تصميم گيري در زمان مناسب با افراد مناسب در جاي كه فعاليت در آن جريان دارد.
مديران موثر، رهبران موثري هستند كه با اعمال مديريت اصلي و كار آمد خود مي تواند نقش به سزايي در جامعه از طريق مشاركت در صنايع و ارائه خدمت مطلوب ايفاء نمايند و مديران موثر و موفق مديرانی هستند كه ملبس به جامعه علم و تجربه باشند ديگر زمان آن كه مدير در يك برج بلند و لوكس بنشيند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپري گرديده است حال زمان آن فرا رسيده است. ....

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
فرضيه هاي تحقيق
هدف تحقيق
ضرورت تحقيق
محدوديت ها و مشكلات تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات:
فصل دوم: ادبيات موضوع
تاريخچه موضوع
مديريت در دوران باستان
تعريف مديريت
اهميت مديريت
مدير و مديريت موفق و موثر
سطوح مديريت
مهارتها ي مديريتي
نقش هاي مديريتي
مديريت مشاركتي
فلسفه مديريت مشاركتي
پيش نيازهاي نظام مشاركت
مزاياي حاصل از مديريت مشاركتي
محدوديت هاي مديريت مشاركتي
انواع برنامه هاي مديريت مشاركتي
1- نظام پيشنهادها
مراحل پياده سازي نظام پيشنهادها:
2- نظام مديريت كيفيت جامع
اركان مديريت كيفيت جامع
فلسفه ادوارد (دمينك)
3- گروه هاي كنترل كيفي
پيش فرض ها و فلسفه كنترل كيفي
چگونگي شكل گيري گروه كنترل كيفي تاثير اهداف آن
4- تيم هاي خودگردان
5- طراحي هاي مالكيت كاركنان
6- مديريت بر مبناي هدف
7- ديگر برنامه هاي مديريت مشاركتي
مديريت منابع انساني
وظايف مديريت منابع انساني
برنامه ريزي منابع انساني
برنامه ريزي نيروي انساني، كارمند يابي و گزينش
استخدام
2- آموزش و توسعه نيروي انساني
3- نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني
4- نظام جبران خدمات و انگيزه
اهداف
5- برنامه ريزي و پرورش مسير پيشرفت شغلي
6- بهبود ارتباطات منايع انساني
عناصر فراگرد ارتباطات
عناصر فرستنده يا منبع خبر
به رمز تبديل نمودن و خارج ساختن از رمز
دريافت كننده
بازخور
موانع ارتباطات موثر
اثرهاي دراكي
مفاهيم کلمات
تفاوت در سطح سازماني
موارد ديگر در مورد ارتباطات
7- نظام ايمني و سلامتي كاركنان
نظام حقوق و مزايا
شرح شغل
روش طبقه بندي
نظريه هاي متداول در زمينه حقوق و دستمزد
1- نظريه عرضه و تقاضا
2- نظريه هزينه زندگي
3- نظريه قدرت پرداخت
4- نظريه كارائي
الف- روش هاي تعيين مزد كاران انفرادي
1- روش كار مزدي تكه كاري
2-روش پرداخت بر مبناي استانداردها
ب: روش هاي مزد كارانه گروهي
ج: روش هاي تعيين مزد كارانه سازماني
د: طرح هاي تشويقی سرپرستان
رهبري اثر بخش
هر سربازي حق دارد يك فرمانده لايق داشته باشد
رهبري
منظور از رهبري و ويژگي هاي آن
فرق رهبري با مديريت
منابع قدرت رهبري
وظايف رهبري
ويژگي هاي يك رهبر موثر
سبك هاي عمده رهبري
سبك رهبري اثر بخش از ديدگاه فيدلر
نظريه سبك رهبري رينسيس ليكرت
مدل شبكه رهبري يا سبك سنجش رهبري
تلحيلي در زمينه اثر بخشي رهبري سازماني
انگيزش
تعريف انگيزش
تئوريهاي انگيزش
تئوري سلسله مواتب نيازهاي مازلو
تئوري دو عاملي هرزبرگ
تئوری های نيازهاي زيستي و تعلق و رشد
تئوري انتظار روم
تئوري برابري
تئوري تقويت انگيزش
مديريت و انگيزش
شكاف وابستگي
اندازه گيري ميزان بهره وري
پنج مرحله براي كاميابي
فصل سوم: روش تحقيق
فرضيات
تعريف فرضيه
فرضيه هاي اين تحقيق
جامعه آماري و نمونه گيري
تعريف جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق
تعريف نمونه گيري
انواع نمونه گيري
نمونه گيري اين تحقيق
روش هاي تحقيق
تعريف روش تحقيق
انواع روش هاي تحقيق
روش بكار گرفته شده در اين تحقيق
روش هاي جمع آوري اطلاعات
مشاهده
پرسشنامه
مصاحبه
روش آماري
سيستم كتابداري
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
تجزيه و تحليل فرضيه ها با جدول فراواني و رسم نمودار ستوني
تجزيه و تحليل فرضيه اول
تجزيه و تحليل فرضيه دوم
تجزيه و تحليل فرضيه سوم
تجزيه و تحليل فرضيه چهارم
تجزيه و تحليل و فرضيه پنجم
فصل پنجم: نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق
نتيجه فرضيه اول
نتيجه فرضيه دوم
نتيجه فرضيه سوم
نتيجه فرضيه چهارم
نتيجه فرضيه پنجم
ارائه پيشنهادات
منابع و مأخذ
ديگر منابع
پيوست
پرسشنامه تحقيق
پایان نامه چگونگی مدیریت


تاثیر مدیریت بر عملکرد کارکنان


پایان نامه نقش مدیریت


نقش مدیریت بر انگیزش


تاثیر مدیریت بر انگیزه کارکنان


نقش مدیر بر تعهد سازمانی


تاثیر مدیریت بر تعهد کارکنان


عوامل انگیزشی کارکنان


عوامل ایجاد تعهد در کارکنان


عوامل م

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان ...

پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهداف سازمانی به انجام وظیفه بپردازند.

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد ...

عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان93 عنوان: بررسی ...

بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

» :: بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان. مقدمه: مولفه هاي جز دستمزد وجود دارند كه نيروي كار اعلی را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازل كالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را صیانت مي نمايند همچنين باب توسعه ...

پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان ...

پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهداف سازمانی به انجام وظیفه بپردازند.

پايان نامه‌هاي دفاع شده

بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از تنوع نيروي انساني سازمان بر ادراك كاركنان از عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش متغير ميانجي نوآوري سازماني، مورد مطالعه شركت دنون منطقه اسپامه (آسيا، اقيانوسيه و خاورميانه)

پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان | بلاگ

پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان,پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان 1 . پايان نامه بررسي تاثير مديري را در سایت نیلو بلاگ بخوانید

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش :بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پایان نامه ...

پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي ...

دانلود پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,پروژه بررسي تأثیر ...

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد ...

عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان93 عنوان: بررسی ...

تحقیق:بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

کارکنان,بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان آپدیت شده,mo360,مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان,تحقیقبررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان,دانلود تحقیق بررسي چگونگي مديريت و تاثير ...

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي تأثیر مديريت دانش بر ...

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي تأثیر مديريت دانش بر عملكرد ... تأثیر مديريت دانش بر عملكرد كاركنان مديريت ... تحقیق تاریخ و فرهنگ ایران پایان نامه درباره رابطه بین اعتماد سازمانی با سکوت ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان ...

پایان,نامه بررسی,عوامل,مؤثر بر,رضایت,شغلی كاركنان,سازمان,مدیریتنامه ریزی,,پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی,فروشگاه مقالات

پایان نامه عوامل تاثیرگذار بر عملكرد كاركنان دوركار

پایان نامه عوامل تاثیرگذار بر عملكرد كاركنان دوركار,عوامل تاثیرگذار بر عملكرد كاركنان دوركار,تاثیرگذار بر عملكرد كاركنان دوركار,عملكرد كاركنان دوركار,كاركنان دوركار,دوركار,عوامل تاثیر بر دوركار ها,شاغلین دور از ...

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي تأثیر مديريت دانش بر ...

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي تأثیر مديريت دانش بر عملكرد ... تأثیر مديريت دانش بر عملكرد كاركنان مديريت ... تحقیق تاریخ و فرهنگ ایران پایان نامه درباره رابطه بین اعتماد سازمانی با سکوت ...

پایان نامه :بررسی تأثیر وجدان كاری بر عملكرد شغلی كاركنان ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش :بازرگانی داخلی عنوان : بررسی تأثیر وجدان كاری بر عملكرد شغلی كاركنان شركت ملی نفت ایران (مدیریت توسعه منابع انسانی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي ...

دانلود پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,پروژه بررسي تأثیر ...

بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان

دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله,پایان نامه بررسی نحوه مدیریت کلاس های درس چندپایه مدارس ,بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان (آپدیت شده),بررسی تأثیرات مدیریت موفق بر عملکرد کارکنان,پایان نامه بررسی چگو

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش :بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پایان نامه ...

پایان نامه عوامل تاثیرگذار بر عملكرد كاركنان دوركار

پایان نامه عوامل تاثیرگذار بر عملكرد كاركنان دوركار,عوامل تاثیرگذار بر عملكرد كاركنان دوركار,تاثیرگذار بر عملكرد كاركنان دوركار,عملكرد كاركنان دوركار,كاركنان دوركار,دوركار,عوامل تاثیر بر دوركار ها,شاغلین دور از ...

پایان نامه بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد ...

پایان نامه بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي تأثیر مديريت دانش ...

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسي تأثیر مديريت دانش بر عملكرد كاركنان - دانلود رایگان دانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش

بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

» :: بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان. مقدمه: مولفه هاي جز دستمزد وجود دارند كه نيروي كار اعلی را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازل كالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را صیانت مي نمايند همچنين باب توسعه ...

پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي ...

دانلود پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,پایان نامه بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,بررسي تأثیر رفتار اخلاقي كاركنان بر رضايت شغلي كاركنان,پروژه بررسي تأثیر ...

پروپوزال بررسي رابطه بین عوامل استرس شغلی و عملکرد شغلی با نقش تعدیل گری هوش هیجانی

لغات و اصطلاحات زبان تخصصی سال سوم کامپیوتر

خط موبایل مجازی برای ثبت نام در وایبر

مقاله نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونيكی در بازرگانی خارجی ايران

مدل سه بعدی ارتکم (ArtCAM)

چگونه توانستم دانش آموزانم را به رعایت بهداشت و نظافت ترغیب کنم ؟

پروژه طراحی و ایجاد کارخانه زیوپلاست

تحقیق آشنایی با جوشكاري مقاومتي

برنامه تايمر

پاورپوینت «قورباغه ها»