دانلود رایگان


پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها مقدمه:
در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان آینده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سردمداران بوده اند. در کشور عزیز اسلامی ایران نیز جوانان برمند اسلام چه در صحنه انقلاب و چه در صحنه های حماسه آفرین 8 سال دفاع مقدس نقش به سزائی را ایفاء نموده و همانند جوانان صدر اسلام، یاری کننده رسول مکرم اسلام بوده و بنای حکومت نبوی را با تلاش و توان جوانی خویش به ثمر رسانده و همواره در کنار حضرات معصومین ثمره وجودی اسلام را حفظ کرده اند و هم اکنون نیز با ندای لبیک خویش به مقام عظمای ولایت، سردمدار بر افراشتن پرچم اقتدار اسلام ناب محمدی در عرصه سیاست جهانی می باشند و اقتدار نظام اسلامی را حافظ بوده و خواهند بود.
در واقع، عملیات روانی که مفهوم اصلی این تحقیق است، از مفاهیمی است که تا به حال تعاریف متعدد و گوناگونی براساس شرایط استفاده از آن ارائه شده است. صلاح نصر از نویسندگان مصری در تعریف عملیات روانی می‌گوید: عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است، خواه به صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. اساساً سلاحی است که به انسان و عقل او توجه دارد و هرگاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته باشد می‌تواند به اعماق او نفوذ کند.
با قدری تامل در حجم برنامه‌های منتشر شده توسط رسانه های بیگانه که با توجه به محتوای برنامه‌ها، سابقه و دست‌اندرکاران آنها، هیچ کدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی‌شوند، می‌توان به ادراکی از علت این موضوع رسید. رسانه های بیگانه درتلاش مذبوحانه برای سیاه جلوه دادن ایران اسلامی و ناامید کردن جوانان از شرایط موجود و آینده روشن می‌باشند.
هر چند در عدم درستی این رسانه ها و سرمایه‌گذاران و هسته‌های اصلی آنها با ایران اسلامی شکی نیست اما به نظر می‌رسد که نمایاندن مطامع ومنافعی که این دستگاه‌ها خبر پراکنی در پی آن هستند و نیز اثبات اهداف مزدورانه آنها چندان سهل وآسان نیست.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینة تحقیق
سؤالات تحقیق
روش تحقیق
روش جمع‌آوری اطلاعات
جامعه آماری و نمونة تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود)
ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود)
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده
تعریف مفاهیم
شرح خدمات گزارش
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول: عملیات روانی و تهدیدات علیه جوانان در نگاه مقام معظم رهبری
نقش منافقان داخلی در خارج کردن جوانان از صحنه
ولنگاری، بی بند و باری و سرگرم شدن جوانان به مسائل جنسی
تاثیر پذیری جوانان از تبلیغات دشمن
تلاش برای منحرف کردن ذهن جوانان از آرمانهای انقلابی و اهداف نظام
بخش دوم: تعاریف و مفاهیم نظری
عملیات‌روانی
تقسیم بندی عملیات‌روانی
الف) عملیات‌روانی استراتژیک
ب) عملیات‌روانی تاکتیکی
تقسیم‌بندی دیگری از عملیات‌روانی
الف) عملیات‌روانی آشکار
ب) عملیات‌روانی پنهان
الف- تبلیغات سیاه
محدودیتها و معایب تبلیغات سیاه
نمونه‌های تبلیغات سیاه
ب- تبلیغات خاکستری
محدودیتهی تبلیغات خاکستری
بخش سوم : فشارهای عملی و روانی در عملیات روانی
فشارهای عملی در جنگ روانی
فشارهای عملی
فشارهای نظامی و تسلیحاتی
فشارهای اقتصادی
فشارهای سیاسی- دیپلماتیک
فشارهای فرهنگی و اجتماعی
فشارهای روانی ـ تبلیغی
امکانات و تجهیزات کشور مبدأ
بخش چهارم: عملیاتی‌سازی عملیات روانی
فصل سوم: ارائه و تحلیل داده های جمع آوری شده از رسانه های بیگانه
مقدمه
بخش اول: فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان ایرانی با تاکید بر تبلیغات رسانه های بیگانه
بخش دوم: محور یابی عملیات روانی
بخش سوم: اطلاعات کمی محوریابی عملیات روانی رسانه های بیگانه علیه جوانان
در این بخش از گزارش، هر یک این پنج مقوله اصلی و زیر مقوله های آنها، به تفکیک در قالب نمودار و جداول زیر نشان داده می شوند.
الف) موضوعات و مسائل اجتماعی
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه متغیرهای اجتماعی
متغیر مسائل سیاسی
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه موضوعات متفرقه غیر قابل جایگذاری در طبقات چهار گانه
محورهایی که بیشترین استفاده را در عملیات رسانه ای بیگانگان داشتند
محورهایی که کمترین استفاده را در عملیات رسانه ای بیگانگان داشتند
محورهایی که در عملیات رسانه ای همه کشورها بیگانه مورد استفاده قرار گرفته
بخش چهارم : شگردهای تبلیغی
فصل چهارم: تعیین فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت، نقاط ضعف و ارائه راهبردهای مقابله با عملیات روانی
مقدمه
بخش اول: فرصتها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف
فرصت ها و تهدیدات خارجی
نقاط قوت و ضعف داخلی
فرصتهای عمده برای نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
تهدیدات عمده برای نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
نقاط قوت عمده نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
نقاط ضعف عمده نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
بخش دوم: راهبردهای مقابله با عملیات روانی رسانه های بیگانه
راهبرد
راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن علیه جوانان
منابع
پیوستها
تهدیدها علیه جوانان


ارائه راهبردهای تهاجم فرهنگی


مقابله با عملیات روانی بیگانگان


تحلیل عملیات روانی تهاجم فرهنگی


پایان نامه تحلیل عملیات روانی علیه جوانان


پایان نامه عملیات روانی علیه جوانان


پایان نامه مقابله با تهاجم فرهنگی


تحقیق تهاجم فرهنگ

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در ...

روش تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها مقدمه در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان ...

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان ...

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها,دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه ,نگاران

عملیات روانی «منابع ناشناس» علیه روح و روان مردم/ چرا ...

بار روانی تجزیه و تحلیل این میزان اطلاع رسانی غلط درباره موضوعی به مهمی سلامتی، استرس غیرقابل کنترلی بر جامعه وارد می کند که نتیجه آن افزایش بیماری های مختلف است

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور (ارائه ...

جهانگردی,پایان نامه,گردشگری,تحقیق,فرسودگی شغلی,روانی,,بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور (ارائه راهبردهای مقابله),Latina

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها نوشته شده است.

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها نوشته شده است.

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ...

این صفحه مختص به پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها نوشته شده است.

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه ...

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها دشمن در برنامه ريزي ميان مدت و درازمدت خود با تكيه بر تخريب نسل جوان كشور سعي ...

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ...

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word دریافت فایل. سامانه همکاری ...

عملیات روانی «منابع ناشناس» علیه روح و روان مردم/ چرا ...

بار روانی تجزیه و تحلیل این میزان اطلاع رسانی غلط درباره موضوعی به مهمی سلامتی، استرس غیرقابل کنترلی بر جامعه وارد می کند که نتیجه آن افزایش بیماری های مختلف است

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ...

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word دریافت فایل. سامانه همکاری ...

پایان نامه بررسی عملیات روانی علیه جوانان و ارائه راهبرد ...

پایان نامه بررسی عملیات روانی علیه جوانان و ارائه راهبرد مقابله,پایان نامه,بررسی و تحلیل,عملیات روانی,جوانان,راهبردهای مقابله,پایان نامه بررسی عملیات روانی علیه جوانان,ارائه راهبرد مقابله,دانلود پایانامه,

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور,پایان نامه,بررسی و تحلیل ... روانی علیه جوانان,تهدیدها,نقاط قوت,نقاط ضعف,ارائه راهبردها,مقابله با عملیات روانی,تعیین فرصتها,,پایان ...

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ...

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word دریافت فایل. سامانه همکاری ...

تحلیل عملیات روانی - tabanafrooz1.rozblog.com

تحلیل عملیات روانی,عملیات روانی علیه جوانان,بررسی عملیات روانی,راهبردهای مقابله,

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ...

پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word دریافت فایل. سامانه همکاری ...

روش تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در ...

روش تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها مقدمه در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان ...

تحلیل عملیات روانی - tabanafrooz1.rozblog.com

تحلیل عملیات روانی,عملیات روانی علیه جوانان,بررسی عملیات روانی,راهبردهای مقابله,

جنگ نرم و راهکارهای مقابله ( مجموعه بیانات / تحلیل / اخبار ...

09/09/2009 · صفحه 2- جنگ نرم و راهکارهای مقابله ( مجموعه بیانات / تحلیل / اخبار ) اخبار و سياست

فیلتر money flow index بازار بورس

فیلتر money flow index بازار بورس

تحقیق نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

گزارش کارآموزی انبارداری شرکت سایپا

نقشه بخش های شهرستان کهنوج

سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری hp laserjet 5100

سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری hp laserjet 5100

بررسی شرکت تبلیغاتی طوس طیف

دزدگیر ماشین با PIR

پاورپوینت ویدئو کنفرانس