دانلود رایگان


پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایرانمقدمه:
اقتصاد روستايي شامل تمام فعاليتهاي اقتصاد کشاورزي و غير کشاورزي در مناطق روستايي است. از آنجايي که هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي کشاورزي در اقتصاد روستايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که در شرايط فعلي، کشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه هاي توسعه قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.
محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه آينده تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است. اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد، مديريت منابع توليد و از بين بردن فقر در نواحي روستايي از مهمترين وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است.
کتاب حاضر با جهت گيري در موارد فوق تدوين گرديده و اميد است بتواند با شناخت دقيق ابعاد و چالشها اقتصاد روستايي، راهکار هاي لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نمايد. جهت گيري اصلي کتاب آشنايي دانشجويان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادي نواحي روستايي است. مطالعه اي کتاب براي دانشجويان در دروس؛ اقتصاد روستايي، توسعه و برنامه ريزي روستايي توصيه مي گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مباني اقتصاد روستا
موضوع علم اقتصاد
رابطه اقتصاد و جغرافيا
موضوعات علم اقتصاد
اقتصاد توليد کشاورزي
بنيان اقتصادي
بنيان هاي اقتصادي اجتماعي جامعه
نظام اقتصادي
انواع نظامهاي اقتصادي
سازمان فعاليتهاي اقتصادي
عوامل توسعه اقتصادي روستا
جمعيت
سرمايه و سرمايه‌گذاري
ابداعات
مبادلات بين‌المللي
رشد جمعيت و توسعه اقتصادي
رشد جمعيت و توسعه اقتصاديدر روستا
موانع توسعه اقتصادي روستا
دورهاي باطل فقر
نرخ ناچيز تمركز سرمايه
موانع اجتماعي فرهنگي
تنگناههاي كشاورزي
كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر
مفاهيم و اصطلاحات پايه در اقتصاد روستايی
فصل دوم: كشاورزي واقتصاد روستايي
اقتصاد روستايي
كشاورزي و اقتصاد ملي
كشاورزي و توسعه روستايي
چالش‌هاي عمده توسعه روستايي
كشاورزي و توسعه اقتصادي روستا
فرايند توليد در بخش كشاورزي
مهاجرت و اقتصاد روستايي
سياستهاي تحول اقتصاد روستايي
نقش دولت در اقتصاد روستايي و كشاورزي
ضرورتهاي دخالت دولت در بخش كشاورزي
علل عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي
علل دروني
- بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت
- عدم دسترسي به امكانات عمومي
- غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي به عنوان مهمترين بخش اشتغال و توليد
- محدوديت منابع توليد‌
- عدم وجود قوه خلاقيت و ابتكار
- كمبود سرمايه‌ و كالاهاي سرمايه‌اي
- كوچكي، تعدد وپراكندگي قطعات زراعي
عوامل بيروني
- دو گانگي چند گانگي اقتصادي كشور
- عقب‌ ماندگي تكنولوژي
- نابرابري
- درآمد - هزينه خانوار شهري و روستايي
- الگوهاي توسعه
- قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي
نقش مسكن در اقتصاد روستايي
تاثير فعاليت اقتصادي بر روي اشكال مساكن
سازمانهاي مديريتي روستا
توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي
فصل سوم: بنيانهاي اقتصادي روستا
منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي
زمين
تقسيم بندي اقتصادي زمين
آب
پائين بودن راندمان آبياري
اقتصاد آب در مناطق روستايي
عرضه اقتصادي آب
تقاضاي آب
نيروي انساني
راهبردهاي بكارگيري نيروي كار مازاد
اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي
اشتغال در مناطق روستايي
وضعيت اشتغال و تحولات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي
ساخت آموزشي شاغلين بخش كشاورزي
سرمايه
نقش سرمايه در بخش كشاورزي
اهميت تمركز سرمايه در مناطق روستايي
منابع تامين سرمايه
- منابع مالي رسمي
منابع مالي غير رسمي
زمينه هاي سرمايه گذاري در روستا
نقش سرمايه به عنوان يك عامل توليد
سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين
سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي نيروي انساني و تحقيقات
نقش بازاريابي در اقتصاد روستايي
بازاريابي محصولات كشاورزي
عمليات بازاريابي
عوامل بازار
شيوه بررسي اقتصاد روستا
فصل چهارم: صنايع روستايي
صنايع روستايي، تعاريف و ويژگيها
خصوصيات‌ و ويژگيهاي صنايع روستايي
صنايع روستايي در ايران
توسعه‌ صنايع‌ روستايي با هدف توسعه روستايي
توسعه‌ صنايع روستايي با هدف توسعه بخش كشاورزي
تعريف صنايع روستايي در ايران
نواحي صنعتي روستايي
مزاياي ايجاد نواحي روستايي
موانع توسعه صنعتي روستاها
منابع و ماخذنگرشی بر اقتصاد روستایی ایران


پایان نامه اقتصاد روستایی ایران


دانلود پایان نامه اقتصاد روستایی در ایران


بررسی اقتصاد روستاها در ایران


تحقیق نگرشی بر اقتصاد روستا در ایران


پایان نامه تحلیل اقتصاد روستایی ایران


دانلود پایان نامه رشته اقتصاد


پ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود ارزان انواع پایان نامه | پایان نامه اقتصاد

پایان نامه بانکداری الکترونیک پایان نامه بانکداری الکترونیک با منابع کاملا تخصصی و جدید . چکیده: رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است.

پایان نامه رشته اقتصاد و تجارت با موضوع نگرشی بر اقتصاد ...

پایان نامه رشته اقتصاد و تجارت با موضوع نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران چکیده: اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع كمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در ...

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت ...

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (wto) بر صنعت بیمه کشور چکیده تحقیق: در نظام نوین اقتصاد جهانی، که بسیاری از قیود تحمیل شده بر اقتصاد جهانی برچیده شده و در نتیجه ‌ فرایندهایی نظیر جهانی ...

دانلود پروژه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

دانلود پروژه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران. فهرست مطالب * فصل اول – مبانی اقتصاد روستا * موضوع علم اقتصاد ۹ * رابطه اقتصاد و جغرافیا ۱۲ * موضوعات علم اقتصاد ۱۷ * اقتصاد تولید کشاورزی ۲۰

دانستنیها،دانلود پروژه | اقتصاد روستایی ایران

دانلود پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران فهرست م ط الب فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

دانلود پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران,پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران,Siban

پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی

پایان,نامه بررسی,مبانی,اقتصاد,روستایی,,پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی,فروشگاه فایل 2017. ... سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران .

تحقیق نگرشی بر اقتصاد روستایی - خرید فایل خرید فایل

تحقیق نگرشی بر اقتصاد روستایی. ... تعریف صنایع روستایی در ایران ... بهینه کشت، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد در حوزه ...

اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد در حوزه روستایی - 1393 نویسنده / نویسندگان: کوروش جوادی پاشاکی وضعیت اجرا: پایان یافته

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت ...

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (wto) بر صنعت بیمه کشور چکیده تحقیق: در نظام نوین اقتصاد جهانی، که بسیاری از قیود تحمیل شده بر اقتصاد جهانی برچیده شده و در نتیجه ‌ فرایندهایی نظیر جهانی ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد -دانلود پایان نامه رشته اقتصاد - اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می ...

پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

اقتصاد روستایی ایران,نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران,,پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران,پروژه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد -دانلود پایان نامه رشته اقتصاد - اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می ...

یادگاری | اقتصاد روستایی ایران

دانلود پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران فهرست م ط الب فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

پایان نامه رشته اقتصاد و تجارت با موضوع نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران. چکیده: اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع كمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در ...

اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد در حوزه ...

اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد در حوزه روستایی - 1393 نویسنده / نویسندگان: کوروش جوادی پاشاکی وضعیت اجرا: پایان یافته

دانلود انواع پایان نامه و پروزه های علمی | پایان نامه اقتصاد

پایان نامه رشته اقتصاد و تجارت با موضوع نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران. چکیده: اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع كمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در ...

پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر ...

مقالات و پایان نامه های رشته روانشناسی,مقالات و پایان نامه های رشته علوم اجتماعی پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان ۴۹-۱۵ ساله

اقتصاد روستایی ایران

نگرشی بر اقتصاد روستایی,نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران,اقتصاد روستایی ایران,نگرشی بر اقتصاد,

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد -دانلود پایان نامه رشته اقتصاد - اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می ...

نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

پایان نامه رشته اقتصاد و تجارت با موضوع نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران. چکیده: اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع كمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در ...

اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد در حوزه ...

اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد در حوزه روستایی - 1393 نویسنده / نویسندگان: کوروش جوادی پاشاکی وضعیت اجرا: پایان یافته

پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر ...

مقالات و پایان نامه های رشته روانشناسی,مقالات و پایان نامه های رشته علوم اجتماعی پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان ۴۹-۱۵ ساله

یادگاری | اقتصاد روستایی ایران

دانلود پایان نامه نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران فهرست م ط الب فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

گزارش کارآموزی مونتاژ مانیتور

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی مهد كودك خجسته

گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد مازندارن

گزارش کارآموزی آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان

گزارش کارآموزی مکانیک، کارخانه اجاق گاز

پاورپوینت رنگ در معماری

مقاله شناسایی هورمون های رشد در گیاهان

ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

تحقيق افراد چپ دست

بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان

پروژه طراحی مجموعه فرهنگی تفريحي بانوان

ايران و جامعه اطلاعاتي در سال ۱۴۰۰ هجري شمسي

پاورپوینت ازدواج ومسایل آن

قالب نارنجي HTML5

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردبیل (واقع در استان اردبیل)

تحقیق اطلاعات حسابداری