دانلود رایگان


بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة جانشين پروري و طراحي چارچوب كلي برنامه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة جانشين پروري و طراحي چارچوب كلي برنامهچکیده:
هدف این تحقیق بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا (توسعه 2) براي اجراي برنامة جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه است. جامعه آماری در نظر گرفته شده در اين تحقيق، كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مپنا (توسعه 2) مي‌باشند. تعداد نمونه 25 نفر می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بوده است. در تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده در مصاحبه‌ها، از روش تحليل تِم يا تحليل محتوا استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمام فرضیه های تحقیق مورد تائید است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مرور پيشينة تحقيق
2-1 جانشين پروري
2-1-1 معرفي
2-1-2 رويكردهاي مختلف به جانشين پروري
2-1-3 عوامل تأثير گذار بر موفقيت جانشين‌پروري
2-1-4 اجزاي تشكيل دهندة برنامة جانشين پروري
2-2 تغيير
2-2-1 مدل‌هاي تغيير برنامه‌ريزي شده
2-2-2 عوامل مؤثر در موفقيت تغيير سازماني
2-2-3 مقاومت در برابر تغيير
2-2-4 آمادگي براي تغيير
فصل سوم: چارچوب نظري
3-1 چارچوب سيستم جانشين پروري
3-2 مدل آمادگي براي تغيير
فصل چهارم: روش تحقيق
4-1 انتخاب نمونه
4-2 مصاحبه‌ها
4-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
4-4 جلسة تأييدي با كاركنان واحد منابع انساني شركت
فصل پنجم: تجزيه و تحليل اطلاعات
5-1 شناسايي مشاغل كليدي شركت
5-2 شناسايي قابليت‌هاي مورد نياز براي مشاغل كليدي
5-3 مراجع ارزيابي عملكرد
5-4 وضعيت فعلي ارزيابي عملكرد
5-5 مشخصات ارزيابي عملكرد مطلوب
5-6 آشكارا يا مخفي بودن برنامه
5-7 شناسايي كانديداهاي جانشيني در ستاد شركت
5-8 شناسايي كانديداهاي جانشيني در كارگاه
5-9 مسيرهاي ممكن براي ارتقا
5-10 علاقه به مدير شدن در شركت
5-11 وضعيت جانشينان در حالت فعلي
5-12 وضعيت برنامه‌هاي آموزشي شركت
5-13 برنامه‌هاي آموزشي مورد نياز براي جانشين‌پروري
5-14 امكان پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه‌اي در شركت
5-15 نقش عوامل خارجي در انتخاب مديران شركت
5-16 رويكرد به داخل يا خارج براي جذب نيروهاي كليدي
5-17 ضرورت برنامه جانشين‌پروري
5-18 لزوم پرورش مديران پروژه
5-19 مزاياي جانشين پروري
5-20 توانايي اجراي برنامه
5-21 مخالفت‌هاي احتمالي با برنامه
5-22 دلائل مخالفت با برنامه
5-23 حمايت مديران ارشد
5-24 شيوة اجراي برنامه
فصل ششم: نتيجه‌گيري، محدوديت‌ها و پيشنهادات
6-1 نتيجه‌گيري و پيشنهادات اجرايي
6-2 محدوديت‌هاي تحقيق
6-3 پيشنهادات براي تحقيقات آتي
فهرست مراجع
پيوست 1: معرفي شركت توسعه و احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مپنا
پيوست 2: فرم ارزيابي عملكرد مورد استفاده در شركت
پيوست 3: متن معرفي جانشين‌پروري براي مصاحبه شوندگان
پيوست 4: متن كامل سؤالات مصاحبه
فهرست جداول
فهرست شكل‌ها
جانشين پروري


برنامه ريزي نيروي انساني


منابع انساني


بررسی مدیریت شركت مپنا


دانلود پایان نامه منابع انسانی


پایان نامه جانشین پروری


مدیریت جانشین پروری


اصول جانشین پروری در مدیریت


برنامه ریزی جانشین پروری


آمادگی در اجرای جانشین پروری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه جانشین پروری

جانشين پروري,برنامه ريزي نيروي انساني,منابع انساني,بررسی مدیریت شركت مپنا,دانلود پایان نامه منابع انسانی,پایان نامه جانشین پروری,مدیریت جانشین پروری,اصول جانشین پروری در مدیریت,برنامه ریزی جانشین پروری,,پایان نامه ...

پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة ...

جانشين پروري,برنامه ريزي نيروي انساني,منابع انساني,بررسی مدیریت شركت مپنا,دانلود پایان نامه منابع انسانی,پایان نامه جانشین پروری,مدیریت جانشین پروری,اصول جانشین پروری در مدیریت,برنامه ریزی جانشین پروری,,پروژه بررسي ...

آمادگي شركت مپنا برای جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه

دانلود پایان نامه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا (توسعه 2) براي اجراي برنامة جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه - جامعه آماری در نظر گرفته شده در اين تحقيق، كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مپنا ...

ماهوت - MAHOOT

برپوش؛ نگاهی نو به زیبایی ومحافظت از گوشی هوشمند. قاب، کِیس، محافظ های گوشی هوشمند را می توان فراموش کرد. حال زمان آن رسیده تا ایده ای نوین و احساسی نو را تجربه کنیم...

پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة جانشين پروري و طراحي چارچوب كلي برنامه,هدف این تحقیق بررسي ميزان آمادگي شركت ...

دانلود مقاله بررسی میزان آمادگی شركت مپنا (توسعه 2) برای ...

فایل ورد مقاله بررسی میزان آمادگی شركت مپنا (توسعه 2) برای اجرای برنامة جانشین پروری، و طراحی چارچوب كلی برنامه) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة جانشين پروري و طراحي چارچوب كلي برنامه,چکیده: هدف این تحقیق بررسي ميزان آمادگي ...

بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا توسعه 2 براي اجراي برنامة ...

دانلود تخقیق,مدیریت,پایان نامه,,بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا توسعه 2 براي اجراي برنامة جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه,دی جی پروژه

دانلود مقاله بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا (توسعه 2) براي ...

معمولاً به دو دلیل اصلی برنامه‌های جانشین پروری به شکل مخفی دنبال می‌شوند: (۱) این برنامه‌ها ممکن است اطلاعات حساسی را در مورد برنامه‌های استراتژیک شرکت به رقبا نشان دهند، و (۲) افراد تصمیم گیر نگران این موضوع هستند که ...

بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا توسعه 2 براي اجراي برنامة ...

دانلود تخقیق,مدیریت,پایان نامه,,بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا توسعه 2 براي اجراي برنامة جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه,دی جی پروژه

دانلود مقاله بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا (توسعه 2) براي ...

معمولاً به دو دلیل اصلی برنامه‌های جانشین پروری به شکل مخفی دنبال می‌شوند: (۱) این برنامه‌ها ممکن است اطلاعات حساسی را در مورد برنامه‌های استراتژیک شرکت به رقبا نشان دهند، و (۲) افراد تصمیم گیر نگران این موضوع هستند که ...

پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة جانشين پروري و طراحي چارچوب كلي برنامه,هدف این تحقیق بررسي ميزان آمادگي شركت ...

دانلود مقاله بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا (توسعه 2) براي ...

معمولاً به دو دلیل اصلی برنامه‌های جانشین پروری به شکل مخفی دنبال می‌شوند: (۱) این برنامه‌ها ممکن است اطلاعات حساسی را در مورد برنامه‌های استراتژیک شرکت به رقبا نشان دهند، و (۲) افراد تصمیم گیر نگران این موضوع هستند که ...

بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا توسعه 2 براي اجراي برنامة ...

دانلود تخقیق,مدیریت,پایان نامه,,بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا توسعه 2 براي اجراي برنامة جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه,دی جی پروژه

پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة جانشين پروري و طراحي چارچوب كلي برنامه,هدف این تحقیق بررسي ميزان آمادگي شركت ...

دریافت فایل

تمامی فايل های آپادانا، توسط کاربران آپلود می شود. اگر در فايلی تخلفی مشاهده کرديد و يا مالک فایلی بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با 09399483278 تماس بگيريد.

پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة ...

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پروژه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا براي اجراي برنامة جانشين پروري و طراحي چارچوب كلي برنامه,چکیده: هدف این تحقیق بررسي ميزان آمادگي ...

آمادگي شركت مپنا برای جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه

دانلود پایان نامه بررسي ميزان آمادگي شركت مپنا (توسعه 2) براي اجراي برنامة جانشين پروري، و طراحي چارچوب كلي برنامه - جامعه آماری در نظر گرفته شده در اين تحقيق، كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي مپنا ...

پایان نامه جانشین پروری

جانشين پروري,برنامه ريزي نيروي انساني,منابع انساني,بررسی مدیریت شركت مپنا,دانلود پایان نامه منابع انسانی,پایان نامه جانشین پروری,مدیریت جانشین پروری,اصول جانشین پروری در مدیریت,برنامه ریزی جانشین پروری,,پایان نامه ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

پاورپوینت کنترل علف های هرز سیب زمینی

بهبود روشهای یادگیری و یاددهی در علم زمین شناسی

شرايط اساسي قراردادها

تحقیق 22 بهمن 1357

پایان نامه بررسی الگوریتم ژنتیک در TSP و NP-HARD

پرسشنامه احترام سازمانی (organizational respect scale)

تحقیق پیرامون BCAA و مصرف آن

طرح توجیهی بازیافت و فرآوری فولاد و آهن

مقاله بررسي اثرات سوء زيست محيطي ناشي از آلودگي نفتي در درياي خزر

چه کارهایی برای بهبود فضای معنوی و مذهبی مدرسه لازم است؟

فهرست بهای سد سازی تحت اکسل (سال 94)

طرح توجیهی بازیافت و فرآوری فولاد و آهن

مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی

تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

داستان بابا خاركن‌

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات (بررسي ارتعاشي پاندول مركب و مثبت و محاسبه دوره تناوب )

پاورپوینت آشنايي با ماشين آلات و تجهيزات استحصال مواد مؤثره