دانلود رایگان


بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب و كار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب و كارپایان نامه بررسي تاثیر شاخص هاي مدل بانک جهانی بر فضاي كسب و كار
مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های مدل بانک جهانی بر فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی است. جامعه آماري تحقيق حاضر،‌ شامل شرکت‌های منتخب دولتی، شبه دولتی و خصوصی پتروشیمی ایران است، نمونه ی پژوهش شامل 154 نفر بود که به روش صورت تصادفی طبقه ای و درون هر طبقه به شکل تصادفی ساده انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوا تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 75/0 می باشد. ابتدا با استفاده از روش AHP و استفاده از نظرات خبرگان به اولویت بندی شاخص های فضای کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی پرداخته شد و در ادامه با استفاده از آزمون دوجمله ای مناسب بودن فضای کسب و کار بررسی به طوری که شاخص مربوط به شروع کسب و کار در صنعت‌پتروشیمی،شاخصهای مربوط به استخدام و اخراج نیروي‌کار شاخصهای مربوط به ثبت مالکیت شاخصهای مربوط به تجارت فرامرزي شاخصهای مربوط به انحلال یک فعالیت و شاخصهای مربوط به الزام آور بودن قراردادها در صنعت‌پتروشیمی از سطح قابل قبولی برخوردار است.از طرف دیگر با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای می توان گفت شاخص مربوط به اخذ مجوزهای ساخت در صنعت‌پتروشیمی ، شاخصهای مربوط به اخذ اعتبار، شاخصهای مربوط به حمایت از سرمایه گذاران، شاخصهای مربوط به پرداخت مالیات ازسطح قابل قبولی برخوردار نیستند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسأله
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-4- اهداف تحقيق
1-5- سؤالات تحقیق
1-6- فرضیه های تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1-8 - تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات فني و تخصصی
1-9- روش شناسی
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مفاهیم
2-1-1- تعریف فضاي کسب‌ وکار
2-1-2- نظام حقوقی و قضایی
2-1-2-1- دولت
2-1-2-2- نهادهاي اقتصادي
2-1-2-3- نظام حقوقی
2-2- شاخص‌های سنجش فضای کسب‌ و‌کار
2-3- روند شکل‌گیري شاخص‌هاي فضاي کسب‌و‌کار
2-4- ضرورت شناخت و بررسی فضاي کسب‌وکار
2-4-1- مقايسه راهبرد خصوصي سازي و راهبرد بهبود محيط کسب‌ وکار
2-5- عوامل مؤثر بر فضاي کسب‌و‌کار
2-6- شاخص هاي فضاي کسب‌وکار از نظر بانک جهانی
2-6-1- شروع کسب وکار
2-6-2- اخذ مجوزهای ساخت
2-6-3- ثبت مالکیت
2-6-4- اخذ اعتبار
2-6-5- حمایت از سرمایه گذاران
2-6-6- پرداخت مالیات
2-6-7- تجارت فرامرزي
2-6-8- الزام آور بودن قراردادها
2-6-9- تعطیلی کسب‌وکار
2-7- چارچوب نظری تحقیق
2-8- پیشینه پژوهش
2-8-1- مطالعات‌داخلی
2-8-2- مطالعات خارجی
2-9- نتیجهگیری
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش‌شناسي تحقيق
3-3- جامعه آماري
3-4- نمونه آماري
3-5- روش نمونهگيري
3-6- روش جمعآوري دادهها
3-7- ابزار سنجش تحقيق
3-8- رواييو پايايي پرسشنامه
3-8-1- روايي
3-8-2-پايايي
3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1-توصيف متغيرها و تحلیل نتایج
4-1-1-میزان تحصیلات
4-1-2-شروع کسب‌وکار
4-1-3-اخذ مجوزهای ساخت
4-1-4-ثبت مالکیت
4-1-5-اخذ اعتبار
4-1-6-پرداخت مالیات
4-1-7-تجارت فرامرزی
4-2- نتایج حاصل از پرسشنامه به روش AHP
4 -3- آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2-بحث و نتیجه گیری
5-3- پیشنهادات کاربردی
5-4- پیشنهاد به محققان آینده
منابع
پیوست هاشاخص هاي كسب و كار


فضاي كسب و كار


بررسی شاخص های صنعت پتروشمي


پروژه AHP


دانلود پایان نامه مدیریت


پایان نامه شاخص های کسب و کار


سنجش فضای کسب‌ و‌کار


بررسی فضاي کسب‌وکار


راهبرد خصوصي سازي


تاثیر مدل بانک جهانی بر فضای کسب و کار


عوامل مؤثر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SID.ir | بررسي وضعيت فضاي کسب و کار در استان آذربايجان ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي وضعيت فضاي کسب و کار در استان آذربايجان شرقي ...

بهبود ۲پله‌ای ایران در کسب و کار جهانی - همشهری آنلاین

رتبه ایران در گزارش سالانه فضای کسب و کار جهانی ۲رتبه بهبود پیدا کرد. به گزارش همشهری، گزارش سالانه کسب وکار بانک جهانی موسوم به doing business دیروز منتشر شد.

پاورپوینت بررسی سیستم های کسب و کار الکترونیکی

مولفه های زمان، نرخ و تعداد پرداخت در طول سالهایی که بانک جهانی روند ... امروزه اكثر صاحبان كسب و كار هاي خانگي بر اين باورند كه ... بررسي مقايسه‌اي شاخصهاي فضاي کسب و کار در ايران و جهان ...

درباره بانک جهانی - investinfars.ir

بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت‌های خود نیز می‌پردازد و پروژه‌های مشترک را بر اساس ویژگی‌های خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند.

درباره بانک جهانی - investinfars.ir

بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت‌های خود نیز می‌پردازد و پروژه‌های مشترک را بر اساس ویژگی‌های خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند.

موضوعات قابل طرح و بررسي در رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري

موضوعات قابل طرح و بررسي در رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري - آشنايي با سير تطور كارآفريني از آغاز تا كنون(بررسي تاريخچه كارآفريني و نظريه هاي علمي

دانلود مقاله بررسی و تبیین عوامل موثر بر عملكرد كسب و ...

نتیجه خلاصه و گلهای بازی فرانسه ایرلند یکشنبه 6 تیر 95: 0: 1324: pnueb1394: نتیجه نهایی گل ها و خلاصه بازی اسپانیا کرواسی یورو 2016 سه شنبه 1 تیر 95: 0: 1281: pnueb1394: نام سوره هایی که با قل شروع می شوند؟+تعداد سوره ...

درباره بانک جهانی - investinfars.ir

بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت‌های خود نیز می‌پردازد و پروژه‌های مشترک را بر اساس ویژگی‌های خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند.

SID.ir | بررسي وضعيت فضاي کسب و کار در استان آذربايجان ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي وضعيت فضاي کسب و کار در استان آذربايجان شرقي ...

پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری ...

1-جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل كليه مشتریان بانک هاي پارسیان سال 1395 هستند 2-از آنجایی که دسترسی مستندی به آمار و ارقام دقیق تعداد مشتریان بانک ها وجود ندارد، از این رو جامعه نامحدود تلقی شد3- براساس جدول کرحسی و ...

تأثير منتخبي از شاخص هاي فضاي کسب و کار بر صادرات در ایران

تأثير منتخبي از شاخص هاي فضاي کسب و کار بر صادرات در ایران - علوم اقتصادی و اقتصاد بین الملل و اقتصاد سنجی - پرشین اکونومی persianeconomy

SID.ir | بررسي تاثير كسب و كار الكترونيكي بر توسعه صادرات ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير كسب و كار الكترونيكي بر توسعه صادرات: شناسايي اولويت هاي بخش صنعت در كشور

لیست جدیدترین پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت تا سال ...

بررسي اثر بخشي دوره هاي اموزشي كار افريني بر روي دانش كسب و كار ،انگيزش و رغبت شغلي ... ( مورد مطالعه وظايف ايجاد و نگهداري فضاي ... doc بررسي تاثیر سبك رهبري خدمتگزار بر ميل به تغيير در ...

بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين ...

امروزه عرصه ی رقابت جهانی، بر عناصر سرمایه فکری تأکید کرده و سازمانهای بین المللی به طرح چارچوب ... 2-2-9-3- مدل نتايج و تعيين كننده ... 2-2-9-6- فرايند كسب و كار (1996) 47. 2-2-9-10- تحليل ذي نفعان (2001) 48. 2-2-9-11 ...

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی(پايان نامه)

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: واحدهای ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استاد راهنما: دكتر علی عدل طباطبائي استاد مشاور:

درباره بانک جهانی - investinfars.ir

بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان داخلی به تعدیل رهیافت‌های خود نیز می‌پردازد و پروژه‌های مشترک را بر اساس ویژگی‌های خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند.

پاورپوينت بررسي سيستم هاي انگيزش و مشارکت در سازمان

پاورپوينت بررسي سيستم هاي انگيزش و مشارکت در سازمان,پاورپوينت,بررسي,سيستم,هاي,انگيزش,و,مشارکت,در,سازمان,,پاورپوينت بررسي سيستم هاي انگيزش و مشارکت در سازمان

SID.ir | نقش بازار سرمايه در بهبود فضاي كسب و كار ايران

در بين شاخص هاي ارزيابي فضاي کسب و کار، شاخص زمان و تسهيلات آغاز يک کسب و کار همچنين شاخص حمايت از سرمايه گذار، در ارتباط تنگاتنگي با نهاد ناظر بازار سرمايه قرار دارد.

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

پاورپوینت کنترل علف های هرز سیب زمینی

بهبود روشهای یادگیری و یاددهی در علم زمین شناسی

شرايط اساسي قراردادها

تحقیق 22 بهمن 1357

پایان نامه بررسی الگوریتم ژنتیک در TSP و NP-HARD

پرسشنامه احترام سازمانی (organizational respect scale)

برنامه گراف TSP

پاورپوینت تغذیه در فوتبال

پاورپوینت درس مقدمات بافندگی (آهار زنی)

نقشه بخش های شهرستان کازرون

بررسی رغبتهای شغل دانش‌ آموزان دختر ناشنوا و عادی

آمار مقايسه وضعيت تحصيلي دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني

شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه سفید رود

مدل WallE طراحی شده در سالیدورک و کتیا

پاورپوینت قالب های فورج گرم

تحقیق بررسی فقهی و حقوقی اتانازی

داستان بابا خاركن‌