دانلود رایگان


بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی دختران کنکوری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی دختران کنکوریپایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی دختران کنکوری

چكيده:

پژوهش حاضر به منظور اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی مید به زندگی سلامت روان دختران کنکوری انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دختران مقطع پیش دانشگاهی آموزش و پرورش ناحیه 1و 2 شهر رشت در سال تحصیلی 91-92 بود. روش نمونه گیری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله­ای بود. چهار کلاس به طور تصادفی از یک مرکز پیش دانشگاهی درناحیه یک رشت انتخاب گردیدند. پس ازانتخاب گروه آزمایش وکنترل به طور تصادفی به مدت 9 جلسه 5/1 ساعته تحت آموزش واقعیت درمانی گروهی قرار گرفتند و پس از آن از گروه های آزمایش و کنترل، پس آزمون به عمل آمد. جهت ازمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد و نتایج پژوهش بیانگر اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی در دختران کنکوری بود.

فهرست مطالب:
تقدیر وتشکر
تقديم
فهرست مطالب
چکیده فارسي
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
متغیر های پژوهش
تعاریف نظري متغيرهای پژوهش
تعاریف عملیاتی متغيرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
مبانی نظری سلامت روان
الگوهای مرتبط با سلامت
الگوي جديدي از سلامت
روانشناسي و سلامت
ابعاد سلامت
تعریف سلامت روانی
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی
عوامل موثر درتامین سلامت روان
مفهوم سلامت رواني و نظريه هاي مربوط به آن
امید
نظریه امید
تعاریف امید به زندگی
اهمیت امید به زندگی
عوامل تهدید کننده امید به زندگی
واقعیت درمانی گلاسر
فرآیند درمان
مراحل درمان
اهداف درمان
فنون واقعیت درمانی
واقعیت درمانی نوین
خدمات واقعیت درمانی
محدویت واقعیت درمانی
درمان گروهی
روان درماني گروهی
اهداف گروهدرماني
تحقیقات انجام شده درداخل وخارج کشور
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری و اجرا
ابزارهای پژوهش
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
بررسیتوصیفی داده ها
بررسی استنباطی داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع فارسي
منابع انگلیسی
پیوست ها
پيوست 1- پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی
پیوست 2- پرسشنامه امید به زندگی میلر
فهرست جداول
فهرست نمودارها
چکیده انگلیسی
واقعیت درمانی گروهی


امید به زندگی


سلامت روان


دختران کنکوری


سلامت روانی دختران کنکوری


سلامت روان


پایان نامه در مورد سلامت روان


پایان نامه امید به زندگی


دانلود پایان نامه روانشناسی


پایان نامه درمان گروهی


درمان گروهی سلامت روانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش ...

تحقیق بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی دختران کنکوری با کیفیت عالی که در 131 صفحه برای شما تهیه شده.موید باشید.

بررسی امید به زندگی در بیماران بستری مزمن و بیماران سرپایی ...

دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان ...

واقعیت درمانی - فایل تحقیق ، مقاله ، پایان نامه

Facebook Twitter Pinterest متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگا ه آزاد اسلامی عنوان: تبیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کیفیت و امید به زندگی در بیماران سرطانی برای رعایت حریم خصوصی نام ...

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان ...

پژوهش حاضربا هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی در جهت افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام شد.طرح پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون و پیگیری است.بدین منظور30 آزمودنی با استفاده ...

مقاله اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان، پایان نامه ...

مقاله کنفرانس: اثربخشی واقعیت درمانی گروهی در کاهش میزان ...

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی در کاهش میزان عود و افزایش سلامت روان افراد معتاد نویسندگان: سمیه رستگار ، حسین صاحبدل ،

پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش ...

این صفحه مختص به پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی … نوشته شده است.

پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش ...

این صفحه مختص به پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی … نوشته شده است.

بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر خود کارآمدی و ...

سپس به منظور تشکیل جلسات مشاوره گروهی، 30 نفر از دانش آموزانی که نمره پایینی در خودکارآمدی و تاب آوری کسب کرده بودند، به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. 9 جلسه مشاوره واقعیت درمانی گروهی بر روی ...

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش

مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (227-239). عنوان : (بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندگان: فاطمه مرادی شهربابک, بهرامعلی ...

برآورد تاثیر مرگ ومیر‌های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی ...

دانلود مقاله اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران. فایل دانلودی به صورت word است.، امیدبه زندگی، اقتصاد ایران، این مقاله بصورت کامل و جامع است و رفرنس دهی و منابع ب روش apa میباشد.

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش

مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (227-239). عنوان : (بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندگان: فاطمه مرادی شهربابک, بهرامعلی ...

بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت ...

جهت ازمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد و نتایج پژوهش بیانگر اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان و امید به زندگی در دختران کنکوری بود.

پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر ...

دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان ...

بررسی امید به زندگی در بیماران بستری مزمن و بیماران سرپایی ...

دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان ...

مقاله اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی ایران | رادونیس

مقالات مرتبط. دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان، پایان نامه ...

بررسی امید به زندگی در بیماران بستری مزمن و بیماران سرپایی ...

دانلود پایان نامه اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش... درمان گروهی سلامت روانی، پایان نامه امید به زندگی، سلامت روانی دختران کنکوری، واقعیت درمانی گروهی، سلامت روان، سلامت روان ...

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش

مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (227-239). عنوان : (بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندگان: فاطمه مرادی شهربابک, بهرامعلی ...

مقاله اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان ...

هدف اساسی انجام این پژوهش تعیین اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان دانش اموزان دختر هنرستان فنی و حرفه ای الزهرای شهربافت در سال 1394 بود...

طرح لایه باز (PSD) لیبل سی دی


برنامه نقاشی (Paint) به زبان دلفی 7 (به همراه سورس برنامه)


بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه


گزارش کارآموزی جوشكاري الكتروفيوژن


گزارش کارآموزی کامپیوتر، برنامه نویسی جاوا


پاورپوینت معماری سبک اکپرسیونیسم


اصول تربیت


راهنمای قطعات یدکی خودروی رونیز


تز دکتری با عنوان: DESIGN AND STUDY OF A MODULAR SWITCHED RELUCTANCE MACHINE


پایان نامه تئوری های ضمنی هوش و مهارت خود تنظیمی در دانش آموزان