دانلود رایگان


بودجه ریزی عملیاتی در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بودجه ریزی عملیاتی در ایران چكيده:
بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمامي فعاليتهاي مالي خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد. از سوي ديگر از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا از منابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. يکي از راه کارهاي مطرح جهت استفاده و مديريت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملياني به جاي بودجه ريزي سنتي است.
بکارگيري بودجه سنتي مستلزم رعايت قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي است. در اين مقاله با مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور, به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود. در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد.
واژگان كليدي: بودجه عميلاتي, قانون محاسبات عمومي، ايران، نظارت

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مروري بر مطالعات انجام شده
سير تطور قانون محاسبات عمومي كشور
سير تطور بودجه و بودجه ريزي
مسير وخاستگاه بودجه ريزي عملياتي
اهداف و مزاياي بودجه ريزي عملياتي
چالشهاي بودجه ريزي عملياتي
الزامات بودجه ريزي عملياتي در ايران
عناصر و مولفه هاي استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي
روش مناسب بودجه ريزي عملياتي
نظارت در قوانين ايران
ارائه مدل مفهومي
خلاصه بندی
منابع و ماخذبودجه عميلاتي


قانون محاسبات عمومي


مدیریت بودجه


پروژه مدیریت بودجه ریزی


بودجه ریزی


بودجه بندی عملیاتی


تحقیق پیرامون بودجه


دانلود پروژه اقتصاد


بودجه ریزی سنتی


بودجه بندی علمی


علم بودجه بندی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بودجه ریزی در ایران

قانون بودجه در ایران: ... تحول در بودجهریزی. ... رسد، حداکثر استفاده را بکنند و خواسته‌های منطقه خود را در سند بودجه که برنامه عملیاتی دولت است، منعکس کنند؛ لذا احتمالا با حساسیت بی‌مانندی ...

راهکارهای تغییر نظام بودجه ریزی در ایران( از هزینه ای به ...

بودجه ریزی عملیاتی در واقع همان بودجه ریزی برنامه ای است که به نحوه دقیق تر و روشن تر اجرای برنامه ها را از دیدگاه " فایده و هزینه" تجزیه و تحلیل می نماید و با روش اندازه گیری حجم کار، قیمت تمام ...

بودجه ریزی عملیاتی؛ راهکار عبور از کسری بودجه مزمن در ...

شکوه فر: اولین بار موضوع عملیاتی نمودن بودجه ریزی در سال81 و در بند (ب) تبصره 23 قانون بودجه سنواتی و سپس در سال 1383 و در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب و تاکید قرار ...

برنامه ریزی بودجه ریزی عملیاتی در سیاستهای پولی و بانکی ...

در دومین پیامد آچه را که اضای دانشگاه در مورد بودجه ریزی عملیاتی فکر میکنند دریافتیم، ارتباطات عملکردهای انفرادی در یادگیری و تحقیقات برای مواد اصلی و تجهیزات تامین میشد و شرایط لازم برای رویه قابل قبول وجود داشت.

بودجه ریزی عملیاتی؛ راهکار عبور از کسری بودجه مزمن در ...

دولت در ایران پاسخگوی مجلس است ظریف: دولت در ایران پاسخگوی مجلس است ظریف: دولت در ایران پاسخگوی مجلس است ظریف در سالروز انقلاب مشروطه: دولت در ایران پاسخگوی مجلس است

بودجه ریزی عملیاتی؛ راهکار عبور از کسری بودجه مزمن در ...

05/08/2020 · تسنیم: چرا برنامه ریزی عملیاتی در نظام بودجه ریزی ایران بعد از سالها مطالبه وعده مسئولان دولت های مختلف در ...

الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران

الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران: پژوهش حقوق عمومی: مقاله 3، دوره 18، شماره 51، تابستان 1395 ، صفحه 55-81 اصل مقاله (455.85 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2016.5418: نویسنده

بودجه بندي عملياتي

اما اینکه آغاز بودجه نویسی عملیاتی و تغییر نظام بودجه ریزی سنتی در ایران با توجه به مشکلات ساختار اقتصادی موجود، تا چه میزان می تواند به صورت دستوری و الزامی به صورتی جهشی و ایجابی قرین موفقیت باشد، موضوعی است که محل ...

بودجه ریزی عملیاتی؛ راهکار عبور از کسری بودجه مزمن در ...

شکوه فر: اولین بار موضوع عملیاتی نمودن بودجه ریزی در سال81 و در بند (ب) تبصره 23 قانون بودجه سنواتی و سپس در سال 1383 و در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب و تاکید قرار ...

بودجه بندي عملياتي

اما اینکه آغاز بودجه نویسی عملیاتی و تغییر نظام بودجه ریزی سنتی در ایران با توجه به مشکلات ساختار اقتصادی موجود، تا چه میزان می تواند به صورت دستوری و الزامی به صورتی جهشی و ایجابی قرین موفقیت باشد، موضوعی است که محل ...

دانلود مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی - مگ ایران ...

روش تحقیق : عیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز ...

بودجه ریزی عملیاتی در ایران

بودجه ریزی عملیاتی در ایران دانلود پاورپوینت بودجه ریزی عملیاتی ۱۸ اسلاید بخشی از متن پاورپوینت سیستمی که در آن منابع مصرف می شود تا نتیجه ای منطقی ، معقول و در راستای اهداف سازمان ها بدست دهد.

مباحث بودجه ریزی در ایران | بودجه ریزی عملیاتی

اما اكنون این بحث پیش می آید كه آیا تحقق بودجه ریزی عملیاتی برای سال آینده امكان پذیر است و آیا تغییر در شكل بودجه نویسی را می توان به عنوان تغییر در شیوه بودجه نویسی و یا حتی حركت به سوی بودجه نویسی عملیاتی تلقی كرد.

دانلود مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی - مگ ایران ...

روش تحقیق : عیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز ...

برنامه ریزی بودجه ریزی عملیاتی در سیاستهای پولی و بانکی ...

در دومین پیامد آچه را که اضای دانشگاه در مورد بودجه ریزی عملیاتی فکر میکنند دریافتیم، ارتباطات عملکردهای انفرادی در یادگیری و تحقیقات برای مواد اصلی و تجهیزات تامین میشد و شرایط لازم برای رویه قابل قبول وجود داشت.

برنامه ریزی بودجه ریزی عملیاتی در سیاستهای پولی و بانکی ...

در دومین پیامد آچه را که اضای دانشگاه در مورد بودجه ریزی عملیاتی فکر میکنند دریافتیم، ارتباطات عملکردهای انفرادی در یادگیری و تحقیقات برای مواد اصلی و تجهیزات تامین میشد و شرایط لازم برای رویه قابل قبول وجود داشت.

بودجه و بودجه ريزي عملياتي

بودجهریزی عملیاتی به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین بودجهریزی سنتی همیشه مد نظر تصمیم‌گیران عرصه مالی کشورها بوده است و در ایران نیز تأکید بر این موضوع از قانون بودجه 1382 شروع شد و در برنامه چهارم توسعه نیز الزاماتی ...

دانلود مقاله در مورد بودجه ریزی عملیاتی - مگ ایران ...

روش تحقیق : عیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز ...

نگاهی بر بودجه ریزی عملیاتی در كشور

از این نمونه ها در نهادهای مختلف كشور به وفور در سالیان اخیر مشاهده شده است.اما با حاكم شدن نظام بودجه ریزی عملیاتی می توان مدعی شد كه نظارت بر فعالیتها مسلماً افزایش خواهد یافت.جالب است در همین راستا به بخشی از مطالعات ...

بودجه ریزی در ایران

قانون بودجه در ایران: ... تحول در بودجهریزی. ... رسد، حداکثر استفاده را بکنند و خواسته‌های منطقه خود را در سند بودجه که برنامه عملیاتی دولت است، منعکس کنند؛ لذا احتمالا با حساسیت بی‌مانندی ...

بودجه ریزی عملیاتی؛ راهکار عبور از کسری بودجه مزمن در ...

شکوه فر: اولین بار موضوع عملیاتی نمودن بودجه ریزی در سال81 و در بند (ب) تبصره 23 قانون بودجه سنواتی و سپس در سال 1383 و در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب و تاکید قرار ...

بودجه ریزی عملیاتی؛ راهکار عبور از کسری بودجه مزمن در ...

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، عزم دولت و مجلس براس اصلاح ساختار بودجه جدی نبوده است، گفت: مهمترین نتیجه و اثر بودجه ریزی عملیاتی انضباط مالی است که حلقه مفقوده شرایط بحرانی موجود می باشد، با پیاده سازی این روش کسری ...

الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران

الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران: پژوهش حقوق عمومی: مقاله 3، دوره 18، شماره 51، تابستان 1395 ، صفحه 55-81 اصل مقاله (455.85 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjpl.2016.5418: نویسنده

بودجه ریزی عملیاتی؛ راهکار عبور از کسری بودجه مزمن در ...

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، عزم دولت و مجلس براس اصلاح ساختار بودجه جدی نبوده است، گفت: مهمترین نتیجه و اثر بودجه ریزی عملیاتی انضباط مالی است که حلقه مفقوده شرایط بحرانی موجود می باشد، با پیاده سازی این روش کسری ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

گزارش کارآموزی مونتاژ مانیتور

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی مهد كودك خجسته

گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد مازندارن

گزارش کارآموزی آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان

گزارش کارآموزی مکانیک، کارخانه اجاق گاز

پاورپوینت رنگ در معماری

پاورپوینت بررسی عوامل تجزیه پذیری، انحلال، ناهمگونی و ناهمسانی در زمین شناسی سطحی

پاورپوینت بررسی عوامل تجزیه پذیری، انحلال، ناهمگونی و ناهمسانی در زمین شناسی سطحی

پروژه بررسی رفتار سازه های مهاربندی شده در زلزله های حوزه نزدیک

پروپوزال بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی اساتید

پروپوزال تعيين تأثير سيستم آموزشي در ميزان تمايل به فراگيري معماري در دانشجويان مقاطع كارشناسي وكا

ابزار مديريت و نظارت بر شبکه هاي کامپيوتري از طريق يک کامپيوتر

تحقیق خورشید و انرژی خورشیدی

ريشه تاريخي ضرب المثل

تحقیق خورشید و انرژی خورشیدی