دانلود رایگان


بررسي تاثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف سازماني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي تاثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف سازمانيچكيده:
فرهنگ سازماني از اساسي‌ترين زمينه‌هاي تغيير و تحول در سازمان است نظر به اينكه برنامه‌هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازماني نگاه مي‌كند از اين‌رو هدف اين برنامه‌ها تغيير و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زيربنا به بستر تحول است. قدرت فرهنگ با ميزان تأثير و نفوذ آن بر رفتار سازماني تعيين مي‌گردد. ميزان قدرت و اقتدار فرهنگهاي سازماني را مي‌توان بر حسب دو معيار بسيار مهم الف) تعداد اعضاي متعهد به ارزشهاي غالب و ب) ميزان تعهد اعضاء به ارزشهاي غالب سازماني تعيين كرد. عوامل متعددي در درون سازمان و بيرون سازمان وجود دارد كه بر قدرت سازمان تأثير مي‌گذارند و ميزان قدرت و ضعف آن را تعيين مي‌كنند. افزايش تلاطم محيطي، فضاي آکنده از تغيير، تحول، دگرگوني و عدم اطمينان را به وجود آورده است. در گذشته، شايستگي مديران و اثربخشي آنها در گرو توانايي ها و مهارتهايي خاص بود، اما اکنون عوامل بيش از اينها وجود دارد که مي توانند بر اثربخشي سازمان مؤثر باشند.
اين تحقيق كه با هدف بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر پيشيرد اهداف سازماني به روش كتابخانه اي و اسناد تهيه شده است مي كوشد تا با بررسي ادبيان و مباني موجود در اين خصوص بتواند راهكارهاي لازم در جهت پيشبرد اهداف سازماني بواسطه فرهنگ سازماني قوي را تبيين نمايد.

فهرست مطالب:
چكيده
فصــل اول:
1-1-مقدمه
1-2-طرح و بيان مسئله
1-3-ضرورت و اهميت تحقيق
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1- هدف اصلي
2-4-1- اهداف فرعي
1-5- سئوالات تحقيق
1-6-1- سئوال اصلي
1-6-2- سئوال فرعي
1-7- متغير تحقيق
1-8- ساماندهي تحقيق
فصـل دوم:
2-1- پيشينه تحقيق
2-2- ادبيات تحقيق
2-2-1- مقدمه
2-2-2- تغيير فرهنگ سازمان
2-3- مفهوم فرهنگ سازماني
2-3-1- اهميت فرهنگ سازماني
2-3-2- تفاوت فرهنگ سازماني و جو سازماني
2-3-3-مؤلفه هاي فرهنگ سازماني
2-3-5-فرهنگ غالب و خرده فرهنگ‌هاي سازمان
2-3-6-حفظ و نگه‌داري فرهنگ سازماني
2-3-7-شيوه‌ي فراگيري فرهنگ
2-3-8- فرهنگهاي قوي
2-3-9-مديريت و تغيير فرهنگ سازماني
2-3-10-قدرت فرهنگ
2-4-نقش فرهنگ سازماني در تبادل دانش سازماني
2-4-1-نقش فرهنگ سازماني در تبادل دانش
2-4-2-موانع فرهنگ سازماني تبادل دانش
2-4-3-عوامل تسهيل کننده تبادل دانش و چگونگي تغيير فرهنگ سازماني در راستاي تبادل دانش
2-5-نقش فرهنگ سازماني در تدوين استراتژي سازمان
2-5-1-تعريف‌ استراتژي
2-5-2-انواع‌ چهارگانه‌ سازمانهاي‌ استراتژيك
2-5-3- استراتژي و فرهنگ
2-6-بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر اثر بخشي منابع انساني
2-6-1-فرهنگ سازماني
2-6-2-اثربخشي
2-7- تحليل رابطه توانمندي و خلاقيت نيروي انساني با فرهنگ سازماني
2-7-1- توانمندسازي کارکنان
2-7-2-فرهنگ سازماني
2-7-3-خلاقيت
2-8-تأثير فرهنگ سازماني بر بهره وري
2-8-1-نقش فرهنگ
2-8-3-چگونه فرهنگ بر بهره وري تأثير مي گذارد؟
فصـل سـوم:
3-1- روش پژوهش
3-2- ابزارپژوهش
فصـل چـهارم:
4-1- بحث
4-2- نتيجه گيري
4-3-پيشنهادات
4-3-1- پيشنهادات برگرفته از تحقيق
4-3-2-پيشنهاد براي تحقيقات آتي
4-4- محدوديت هاي تحقيق
منابع و ماخذ
فرهنگ سازماني


اثر بخشي سازمانی


بهره وري در سازمان


اهداف سازماني


دانلود پایان نامه


دانلود پروژه


پروژه مدیریت بازرگانی


پایان نامه مدیریت بازرگانی


تاثير فرهنگ سازماني


پيشبرد اهداف سازماني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

02/03/2007 · بنابراين فرهنگ كاري بايد براساس استراتژيها و اهداف كار ايجاد شود و پيشرفتهاي مستمر، آموزش سازماني مستمر، به اشتراك گذاشتن دانش، باز بودن فرهنگ به مقدار زياد، همكاري مفيد ميان كارمندان و اشخاص خارجي و هماهنگي كه در ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

02/03/2007 · بنابراين فرهنگ كاري بايد براساس استراتژيها و اهداف كار ايجاد شود و پيشرفتهاي مستمر، آموزش سازماني مستمر، به اشتراك گذاشتن دانش، باز بودن فرهنگ به مقدار زياد، همكاري مفيد ميان كارمندان و اشخاص خارجي و هماهنگي كه در ...

نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمان ها

در اين پژوهش ضمن بررسي ابعاد مختلف فرهنگ و تشريح خصوصيات اصلي يك فرهنگ به نقش همسو بودن ارزشها و باورهاي افراد يك سازمان بويژه باورها و نگرش هاي مديران عالي ، مديران مياني و پرسنل اجرايي در جايگاه و موقعيت موسسات

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون و انسان نوشته: گانب دي.بات ترجمه: محمد ايرانشاهي چكيده مقالهء حاضر حاوي مباحثي دربارهء اين است كه

نقش فرهنگ سازمانی بر اهداف استراتژیک سازمان

3. وهمی یان ، علیرضا ، (1392)، تاثیر فرهنگ سازمانی بر اهداف استراتژیک سازمان 4. خلج ، مهران ، نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازما نها 5. اعرابی ، سید محمد ، فرهنگ و استراتژی 6.

SID.ir | بررسي تاثير ابعاد فرهنگ سازماني بر بهره وري کارکنان

بررسي تاثير ابعاد فرهنگ ... تاثير بيشتر بهره وري نيروي انساني سازمان دارد، مي تواند سازمان را در تحقق اهداف ... هدف اين پژوهش شناخت ابعاد فرهنگ سازماني و بررسي آثار آن در بهبود بهروري ...

بررسي تاثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف سازماني

پروژه كارشناسي رشته ي مديريت بازرگاني، چكيده: فرهنگ سازماني از اساسي‌ترين زمينه‌هاي تغيير و تحول در سازمان است نظر به اينكه برنامه‌هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازماني نگاه مي‌كند از اين‌رو هدف اين برنامه‌ها ...

SID.ir | بررسي تاثير ابعاد فرهنگ سازماني بر بهره وري کارکنان

بررسي تاثير ابعاد فرهنگ ... تاثير بيشتر بهره وري نيروي انساني سازمان دارد، مي تواند سازمان را در تحقق اهداف ... هدف اين پژوهش شناخت ابعاد فرهنگ سازماني و بررسي آثار آن در بهبود بهروري ...

بررسي تاثير نقش و جايگاه آموزش بر توانمندسازي کارکنان

بررسي تاثير نقش و جايگاه ... مدت و بلند مدت و يائ به طرق هاي ديگر توانيهاي فردي و گروهي آنها در راستاي اهداف سازماني ... قدرت در فرهنگ سنتي به معناي وادار کردن ديگري به انجام کار است در ...

تأثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمانهاي مجازي

باسمه تعالي عنوان : «تأثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمانهاي مجازي ». نويسندگان : 1 - شهرام صلواتي ، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنكابن.. Email:salavatish@gmail.com

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

02/03/2007 · بنابراين فرهنگ كاري بايد براساس استراتژيها و اهداف كار ايجاد شود و پيشرفتهاي مستمر، آموزش سازماني مستمر، به اشتراك گذاشتن دانش، باز بودن فرهنگ به مقدار زياد، همكاري مفيد ميان كارمندان و اشخاص خارجي و هماهنگي كه در ...

بررسي تاثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف سازماني

پروژه كارشناسي رشته ي مديريت بازرگاني، چكيده: فرهنگ سازماني از اساسي‌ترين زمينه‌هاي تغيير و تحول در سازمان است نظر به اينكه برنامه‌هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازماني نگاه مي‌كند از اين‌رو هدف اين برنامه‌ها ...

بررسي تاثير نقش و جايگاه آموزش بر توانمندسازي کارکنان

بررسي تاثير نقش و جايگاه ... مدت و بلند مدت و يائ به طرق هاي ديگر توانيهاي فردي و گروهي آنها در راستاي اهداف سازماني ... قدرت در فرهنگ سنتي به معناي وادار کردن ديگري به انجام کار است در ...

SID.ir | بررسي تاثير سرمايه فكري بر فرايندهاي مديريت دانش ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير سرمايه فكري بر فرايندهاي مديريت دانش متاثر از فرهنگ سازماني (مطالعه موردي:دانشگاه علوم پزشكي استان مازندران)

تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني ...

در پژوهش حاضر نقش مسوؤليت اجتماعي شرکتها و تأثير چهار بعد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و عمومي و ملي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني با تمرکز بر سازمان بهزيستي که به صورت تخصصي در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي و ...

تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني ...

در پژوهش حاضر نقش مسوؤليت اجتماعي شرکتها و تأثير چهار بعد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و عمومي و ملي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني با تمرکز بر سازمان بهزيستي که به صورت تخصصي در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي و ...

بررسي تاثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف سازماني

پروژه كارشناسي رشته ي مديريت بازرگاني، چكيده: فرهنگ سازماني از اساسي‌ترين زمينه‌هاي تغيير و تحول در سازمان است نظر به اينكه برنامه‌هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازماني نگاه مي‌كند از اين‌رو هدف اين برنامه‌ها ...

بررسي تاثير تعارض‌هاي سازماني بر رفتار سياسي در سازمان و ...

ليست كتابهاي بررسي تاثير تعارض‌هاي سازماني بر رفتار سياسي در سازمان و ارايه الگوي مديريت ...

بررسي تاثير تعارض‌هاي سازماني بر رفتار سياسي در سازمان و ...

ليست كتابهاي بررسي تاثير تعارض‌هاي سازماني بر رفتار سياسي در سازمان و ارايه الگوي مديريت ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون و انسان نوشته: گانب دي.بات ترجمه: محمد ايرانشاهي چكيده مقالهء حاضر حاوي مباحثي دربارهء اين است كه

SID.ir | بررسي تاثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر موفقيت ...

مديريت فرهنگ سازماني: بهار 1393, دوره 12, شماره 1 (پياپي 31); از صفحه 83 تا صفحه 104. عنوان مقاله: بررسي تاثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان

تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني ...

در پژوهش حاضر نقش مسوؤليت اجتماعي شرکتها و تأثير چهار بعد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و عمومي و ملي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني با تمرکز بر سازمان بهزيستي که به صورت تخصصي در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي و ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

گزارش کارآموزی مونتاژ مانیتور

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد مازندارن

گزارش کارآموزی آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان

پاورپوینت کنترل علف های هرز سیب زمینی

تحقیق قرص های روانگردان اکستازی (Extasy-XTC)

دانستني هاي انقلاب اسلامي ايران

مقاله ترجمه شده الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه

طرح توجيهي توليد آمونياك مايع

پاورپوینت معماری روستای کندلوس

پاورپوینت اکولوژی ها و اکوسیستم ها

گزارش کارآموزی مخابرات

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شهریار (واقع در استان تهران)

طرح توجیهی تولید قطعات خودرو به روش فورج

پروژه معماری طراحی هتل

سوکت طراحی شده در سالیدورک و کتیا

گزارش کار جامع آزمایشگاه مقاومت مصالح