دانلود رایگان


بررسي تاثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف سازماني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي تاثير فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف سازمانيچكيده:
فرهنگ سازماني از اساسي‌ترين زمينه‌هاي تغيير و تحول در سازمان است نظر به اينكه برنامه‌هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازماني نگاه مي‌كند از اين‌رو هدف اين برنامه‌ها تغيير و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زيربنا به بستر تحول است. قدرت فرهنگ با ميزان تأثير و نفوذ آن بر رفتار سازماني تعيين مي‌گردد. ميزان قدرت و اقتدار فرهنگهاي سازماني را مي‌توان بر حسب دو معيار بسيار مهم الف) تعداد اعضاي متعهد به ارزشهاي غالب و ب) ميزان تعهد اعضاء به ارزشهاي غالب سازماني تعيين كرد. عوامل متعددي در درون سازمان و بيرون سازمان وجود دارد كه بر قدرت سازمان تأثير مي‌گذارند و ميزان قدرت و ضعف آن را تعيين مي‌كنند. افزايش تلاطم محيطي، فضاي آکنده از تغيير، تحول، دگرگوني و عدم اطمينان را به وجود آورده است. در گذشته، شايستگي مديران و اثربخشي آنها در گرو توانايي ها و مهارتهايي خاص بود، اما اکنون عوامل بيش از اينها وجود دارد که مي توانند بر اثربخشي سازمان مؤثر باشند.
اين تحقيق كه با هدف بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر پيشيرد اهداف سازماني به روش كتابخانه اي و اسناد تهيه شده است مي كوشد تا با بررسي ادبيان و مباني موجود در اين خصوص بتواند راهكارهاي لازم در جهت پيشبرد اهداف سازماني بواسطه فرهنگ سازماني قوي را تبيين نمايد.

فهرست مطالب:
چكيده
فصــل اول:
1-1-مقدمه
1-2-طرح و بيان مسئله
1-3-ضرورت و اهميت تحقيق
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1- هدف اصلي
2-4-1- اهداف فرعي
1-5- سئوالات تحقيق
1-6-1- سئوال اصلي
1-6-2- سئوال فرعي
1-7- متغير تحقيق
1-8- ساماندهي تحقيق
فصـل دوم:
2-1- پيشينه تحقيق
2-2- ادبيات تحقيق
2-2-1- مقدمه
2-2-2- تغيير فرهنگ سازمان
2-3- مفهوم فرهنگ سازماني
2-3-1- اهميت فرهنگ سازماني
2-3-2- تفاوت فرهنگ سازماني و جو سازماني
2-3-3-مؤلفه هاي فرهنگ سازماني
2-3-5-فرهنگ غالب و خرده فرهنگ‌هاي سازمان
2-3-6-حفظ و نگه‌داري فرهنگ سازماني
2-3-7-شيوه‌ي فراگيري فرهنگ
2-3-8- فرهنگهاي قوي
2-3-9-مديريت و تغيير فرهنگ سازماني
2-3-10-قدرت فرهنگ
2-4-نقش فرهنگ سازماني در تبادل دانش سازماني
2-4-1-نقش فرهنگ سازماني در تبادل دانش
2-4-2-موانع فرهنگ سازماني تبادل دانش
2-4-3-عوامل تسهيل کننده تبادل دانش و چگونگي تغيير فرهنگ سازماني در راستاي تبادل دانش
2-5-نقش فرهنگ سازماني در تدوين استراتژي سازمان
2-5-1-تعريف‌ استراتژي
2-5-2-انواع‌ چهارگانه‌ سازمانهاي‌ استراتژيك
2-5-3- استراتژي و فرهنگ
2-6-بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر اثر بخشي منابع انساني
2-6-1-فرهنگ سازماني
2-6-2-اثربخشي
2-7- تحليل رابطه توانمندي و خلاقيت نيروي انساني با فرهنگ سازماني
2-7-1- توانمندسازي کارکنان
2-7-2-فرهنگ سازماني
2-7-3-خلاقيت
2-8-تأثير فرهنگ سازماني بر بهره وري
2-8-1-نقش فرهنگ
2-8-3-چگونه فرهنگ بر بهره وري تأثير مي گذارد؟
فصـل سـوم:
3-1- روش پژوهش
3-2- ابزارپژوهش
فصـل چـهارم:
4-1- بحث
4-2- نتيجه گيري
4-3-پيشنهادات
4-3-1- پيشنهادات برگرفته از تحقيق
4-3-2-پيشنهاد براي تحقيقات آتي
4-4- محدوديت هاي تحقيق
منابع و ماخذ
فرهنگ سازماني


اثر بخشي سازمانی


بهره وري در سازمان


اهداف سازماني


دانلود پایان نامه


دانلود پروژه


پروژه مدیریت بازرگانی


پایان نامه مدیریت بازرگانی


تاثير فرهنگ سازماني


پيشبرد اهداف سازماني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


توسعه فرهنگ خلاقیت مشاركتی در سازمان ها

زيرا فرهنگ سازمان تعيين كنندة رفتار كاركنان و در نهايت اثربخشي كار آنان در راستاي اهداف سازماني است. بديهي است هرگونه تحول و تغيير بدون اصلاح فرهنگ سازماني منجر به نوآوري و پويائي سازمان نخواهد شد.

مدیریت و مقالات مدیریتی | فرهنگ سازماني

چکيده:در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از مهم ترين مقولات سازماني كه از منظر علمي و عملي و همچنين اعتقادي توجه ويژه اي به آن مبذول گرديده؛ از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد.ايجاد و حفظ فرهنگ سازماني اخلاقي ضرورتي انكار ...

تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني ...

در پژوهش حاضر نقش مسوؤليت اجتماعي شرکتها و تأثير چهار بعد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و عمومي و ملي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني با تمرکز بر سازمان بهزيستي که به صورت تخصصي در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي و ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون و انسان نوشته: گانب دي.بات ترجمه: محمد ايرانشاهي چكيده مقالهء حاضر حاوي مباحثي دربارهء اين است كه

SID.ir | بررسي نقش رهبري سازماني در فرهنگ کارآفريني و خلاقيت

دانلود رایگان متن کامل مقاله همایش علمی بررسي نقش رهبري سازماني در فرهنگ ... تاثير گذار بر پيشبرد اهداف سازمان ... نسبت به مجموعه سازماني تاثير مستقيمي در انگيزش و خلاقيت نيروي انساي و ...

تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني ...

در پژوهش حاضر نقش مسوؤليت اجتماعي شرکتها و تأثير چهار بعد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و عمومي و ملي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني با تمرکز بر سازمان بهزيستي که به صورت تخصصي در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي و ...

بررسي تاثير تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازماني بر رفتار ...

بررسي تاثير تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازماني بر رفتار سازماني اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها - مقالات رشته مدیریت - مدیریت و مقالات مدیریتی

مدیریت و مقالات مدیریتی | فرهنگ سازماني

چکيده:در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از مهم ترين مقولات سازماني كه از منظر علمي و عملي و همچنين اعتقادي توجه ويژه اي به آن مبذول گرديده؛ از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد.ايجاد و حفظ فرهنگ سازماني اخلاقي ضرورتي انكار ...

SID.ir | بررسي تاثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر موفقيت ...

مديريت فرهنگ سازماني: بهار 1393, دوره 12, شماره 1 (پياپي 31); از صفحه 83 تا صفحه 104. عنوان مقاله: بررسي تاثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان

نقش فرهنگ سازمانی بر اهداف استراتژیک سازمان

3. وهمی یان ، علیرضا ، (1392)، تاثیر فرهنگ سازمانی بر اهداف استراتژیک سازمان 4. خلج ، مهران ، نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازما نها 5. اعرابی ، سید محمد ، فرهنگ و استراتژی 6.

نقش فرهنگ سازمانی بر اهداف استراتژیک سازمان

2.یزدی ، پریسا ، (1387) ، فرهنگ سازماني از نقطه نظر رابرت كويين 3.وهمی یان ، علیرضا ، (1392)، تاثیر فرهنگ سازمانی بر اهداف استراتژیک سازمان 4.خلج ، مهران ، نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازما نها

نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمان ها

در اين پژوهش ضمن بررسي ابعاد مختلف فرهنگ و تشريح خصوصيات اصلي يك فرهنگ به نقش همسو بودن ارزشها و باورهاي افراد يك سازمان بويژه باورها و نگرش هاي مديران عالي ، مديران مياني و پرسنل اجرايي در جايگاه و موقعيت موسسات

عنوان مقاله: بررسي تأثير عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي

چکیده پژوهش حاضر بررسي تأثير عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي ميباشد كه در قالب يك فرضيه اصلي و 11 فرضيه فرعي مورد بررسي قرار گرفته است.

نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمان ها

در اين پژوهش ضمن بررسي ابعاد مختلف فرهنگ و تشريح خصوصيات اصلي يك فرهنگ به نقش همسو بودن ارزشها و باورهاي افراد يك سازمان بويژه باورها و نگرش هاي مديران عالي ، مديران مياني و پرسنل اجرايي در جايگاه و موقعيت موسسات

SID.ir | بررسي تاثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر موفقيت ...

مديريت فرهنگ سازماني: بهار 1393, دوره 12, شماره 1 (پياپي 31); از صفحه 83 تا صفحه 104. عنوان مقاله: بررسي تاثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان

عنوان مقاله: بررسي تأثير عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي

چکیده پژوهش حاضر بررسي تأثير عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي ميباشد كه در قالب يك فرضيه اصلي و 11 فرضيه فرعي مورد بررسي قرار گرفته است.

SID.ir | بررسي تاثير سرمايه فكري بر فرايندهاي مديريت دانش ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير سرمايه فكري بر فرايندهاي مديريت دانش متاثر از فرهنگ سازماني (مطالعه موردي:دانشگاه علوم پزشكي استان مازندران)

SID.ir | بررسي نقش رهبري سازماني در فرهنگ کارآفريني و خلاقيت

دانلود رایگان متن کامل مقاله همایش علمی بررسي نقش رهبري سازماني در فرهنگ ... تاثير گذار بر پيشبرد اهداف سازمان ... نسبت به مجموعه سازماني تاثير مستقيمي در انگيزش و خلاقيت نيروي انساي و ...

بررسي تاثير مدیریت استراتژیک منابع انساني بر روي فرهنگ سازماني

فرهنگ عقلايي: فرهنگ عقلايي با اهداف سازماني كنترل ؛برنامه ريزي و هدف گذاري و توليد و كارايي مرتبط است (13).منظور ما از فرهنگ، ارزش ها و باورها در تحقيقات متعدد از شركت ها مي باشدكه به بررسي تاثيرنوع فرهنگ بر عملكرد ...

تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني ...

تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي,موضوع مسوؤليت اجتماعي شرکت ها در اقتصاد مدرن و در مباحث مديريتي، يکي از برجسته ترين مسائلي است که در 20 سال گذشته...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون ...

مديريت دانش در سازمان‌ها: بررسي تأثير متقابل فناوري، فنون و انسان نوشته: گانب دي.بات ترجمه: محمد ايرانشاهي چكيده مقالهء حاضر حاوي مباحثي دربارهء اين است كه

SID.ir | بررسي تاثير سرمايه فكري بر فرايندهاي مديريت دانش ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي تاثير سرمايه فكري بر فرايندهاي مديريت دانش متاثر از فرهنگ سازماني (مطالعه موردي:دانشگاه علوم پزشكي استان مازندران)

پاورپوینت بوروکراسی چارچوبی برای مطالعات تطبیقی


پاورپوینت معماری تحلیل ترمینال کاوه اصفهان با محوریت انسان


گزارش بررسی عوامل سختی و زیان آور محل کار


گانت چارت پیاده سازی 5s


پروژه جامع کارخانه تولید UPVC


نقشه اتوكد منطقه 12 تهران بصورت قطعه بندي


تحقیق و طرح درس تربیت بدنی 1


آموزش تدوین مدل کسب و کاری


تحقیق چالشهای دانش آموزان مرزی یا دیر آموز


د¬انلود