دانلود رایگان


شناسايي ارقام محلي انگور با استفاده از روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شناسايي ارقام محلي انگور با استفاده از روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتريمقدمه:
ایران مهد پرورش وسرزمین مادری انگور به شمار می رود نظری به جنگلهای مازندران وجنگلهای غربی بخصوص مناطق سردشت که دارای بوته های فراوان انگور خودرو می باشد این نظریه را که معتقدند پرورش انگور برای اولین بار از منطقه ای واقع در بین کوههای قفقاز تا سواحل جنوبی بحر خرز ارتفاعات غربی ایران شروع شده است تاثیر می­کند بعلاوه تنوع ارقام و تاکستانهای فعلی مناطق آذربایجان که طی قرون و اعصار به وجود آمده­اند نیز می­تواند موید این نظریه باشد و شاید بتوان گفت که مطمئناً از همین مناطق بوده است که کوچکی پرورش درخت انگور و انتشار ارقام ،مسیر وحرکت خود را همراه با فتوحات ایرانیان در غرب، آغاز سپس توسط یونانیان ،رومیان واعراب به مناطق اروپا وافریقا انتشار داده است، بطوریکه در تاریخ نیز مذکور است در سده دوم قبل از میلاد انگور از نواحی شمال شرقی امپراطوری ایرانیان بر چین رسیده است بنا به عقیده ای اطلاق نام سلطانایا که به انگور کشمش بی دانه ایران معروف است در کشورهای اروپایی به این علت است که از سلطانیه آذربایجان به اروپا آورده شده است واین همان واریته تامسون سیوس است که از اروپا به آمریکا رفته است امروز بهترین واریته مورد کشف در کشورهای انگور خیز دنیاست وسالیانه صدهزار تن خشکبار از آن تهیه می شود.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- رده بندی گیاهی و مشخصات گیاه شناسی
1-1-1- ریشه
1-1-2- تنه وبازوها
1-1-3- شاخه های یک ساله
1-1-4- جوانه
1-1-5- پیچک
1-1-6- برگ
1-1-6- گل
1-1-8- خوشه ومیوه
1-2- سطح زیر کشت انگور در دنیا و ایران
1-3- انگورهای تازه خوری، کشمشی وشیره ای
1-4- ارزش غدایی انگور
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- روشهای شناسایی درختان میوه
2-1-1- شناسایی ارقام میوه براساس صفات مورفولوژیکی
2-1-2- شناسایی ارقام میوه به روش مولکولی
فصل سوم: موادها و روش ها
3-1- مواد و روش ها
3-1- شاخه جوان
3-2- 1- میزان بازشدگی نوک
3-2- 2- تراکم کرک های خوابیده نوک
3-2- 3- شاخه رنگ آنتوسیانین کرکهای خوابیده نوک
3-3- صفات اندازه گیری شده روی برگ جوان
3-3-1 رنگ سطح رویی پهنک
3-3-2- تراکم کرک های خوابیده بین رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک
3-2- تراکم کر ک های ایستاده روی رگبرگ های اصلی در سطح زیرین پهنک
3-4- صفات شاخه سال جاری
3- 4- 1- عادت رشد (قبل ازبستن)
3- 4- 2- رنگ قسمت پشتی میان گره(نوردیده)
3- 4- 3- رنگ قسمت شکمی میان گره
3- 4- 4- تراکم کرکهای ایستاده درمیان گره ها
3-5- پیچک
3- 5- 1 تعدادپیچکهای متوالی
3 - 5-2- طول پیچک
3- 6- اندامهای جنسی گل
3-7- برگ گل
3-7-1- اندازه ی پهنک
3-7-2- شکل پهنک
3-7-3- تاولی شدن سطح رویی پهنک
3-7-4- تعداد لوب
3-7-5- عمق بریدگی های جانبی بالایی
3-7-6- آرایش بریدگی بالایی بین بخشهای پهنک
3-7-7- آرایش بریدگی پهنک در مجاور دمبرگ
3-7-8- بریدگی ختم شده به رگبرگ های اصلی
3-8- دندانه
3-8-1 طول دندانه
3-8-2- نسبت طول به عرض دندانه
3-8-3- شکل دندانه
3-9- برگ کامل
3-9-1- رنگ انتوسیانین رگبرگهای اصل درسطح رویی پهنک
3-9-3- تراکم کرکهای ایستاده روی رگبرگهای اصلی درسطح زیرین پهنک
3-9-4- طول دمبرگ درمقایسه بارگبرگ میانی
3-10- زمان شروع رسیدن حبه
3-11- خوشه
3-11- 1- اندازه (بدون دم)
3-11- 2- تراکم
3-11- 3- طول دم خوشه
3-12- حبه
3-12-1- اندازه حبه
3-12-2- شکل حبه
3-12-3- رنگ پوست (بدون لایه سفید ومومی)
3-12-4- سهولت جداشدن از دمگل
3-12-5 ضخامت پوست
3-13- گوشت حبه
3-13-1- رنگ انتوسیانین گوشت
3-13-2- سفتی گوشت
3-14- شاخص طعم
3-15- تشکیل دانه
3-16- شاخه چوبی
3-16-2- صافی سطح
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- ارقام شناسایی شده در شهرستان مرند
4-2- بررسی خصوصیات اندازه گیری شده ارقام انگور
4-2- 1-صاحبی(sahebi)
4-2- 2-عسگری (asgari)
4-2- 3-گز نداحی (gaz nadahi)
4-2- 4- خلیلی (khalili)
4-2- 5-فن آقی (fan agi)
4-2- 6- امام(emam)
4-2- 7- تبرزه (tabarze)
4-2- 8- کشمشی(keshmeshi)
4-2- 9- انگور سفید(اغ ایوزوم) (ngour sefid)
4-2- 10- کشمشی قرمز (keshmeshi germez)
4-2- 11- دیزماری (diz mari)
4-2- 12- پستان گاو(اینح امجحی) PESTAN GAVE
4-2- 13- رزاقی( RAZAGI)
4-2- 14. فخری سرخ FAKHRI SORKH
4-2- 16- رشیدی RASHIDI
4-2- 15-کافوری KAFOURI
4-2- 17- پلنگی PALANGI
4-2- 18- حسینی HOSSEYNI
4-2- 19- گرمیان GARMIYAN
4-2- 20- خزانی KHARANI
4-2- 21- علی بابا ALIBABA
4-2- 22- سلطانی SOLTANI
4-2- 23- خلیلی سیاه(قره خلیلی) KHALILI SIYAH'DH
4-2- 24- مسکا MESKA
4-2- 25- عسگری دانه دار ASGARI DANEDAR
4-2- 26- لعلی بی دانه LALIYE BI DANE
4-2- 27- انگور کج (بورن ایی) ANGOR KAJ
4-2- 28- ریش بابا RISH BABA
4-2- 29- الحقی(ALHAGI )
نمودار تجزیه کلاستر به روش وارد
5-1- پیشنهادات
منابع و مإخذ
دانلود پروژه کشاورزی


دانلود پایان نامه کشاورزی


پایان نامه شناسایی ارقام انگور


شناسایی انگور با روش آمپلوگرافي


شناسایی انگور به روش آمپلومتري


پایان نامه انگور محلی


روش آمپلوگرافي در شناسایی انگور


آمپلوگرافي


آمپلومتري


روش آمپلوگرافي در شنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی,هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی می ...

شناسایی و ارزیابی ارقام محلی با استفاده از روشهای ...

شناسایی و ارزیابی ارقام محلی با استفاده از روشهای آمپلوگرافی و آمپلومتری

آمپلوگرافي انگور - alonefarmer.blogfa.com

آمپلوگرافي در ايران از سال 1367 با مطالعه ارقام انگور آذربايجانغربي توسط يكي از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران در قالب پايان نامه تحصيلي آغاز شد.

SID.ir | شناسايي و ارزيابي ارقام انگور محلي استان ...

به منظور شناسايي و ارزيابي صفات مختلف ارقام محلي انگور موجود در استان آذربايجان غربي، مطالعه اي سه ساله ( 1382-1384) در باغ کلکسيون ارقام انگور در ايستگاه تحقيقات باغباني دکتر نخجواني انجام شد.

نقش مشاوره ای کارکنان مدرسه در اقدامات یاورانه مشاوره ای ...

مقدمه: مشاوره و راهنمايي درمدارس برنامه‌اي حياتي است كه در عرصه‌ي تعليم و تربيت جهان (خصوصاً دوره‌ي آموزش عمومي) از سال‌هاي دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا كه طيّ اين دوره‌ دانش‌آموزان در مرحله‌ي آغازين تجربه ...

نقش مشاوره ای کارکنان مدرسه در اقدامات یاورانه مشاوره ای ...

مقدمه: مشاوره و راهنمايي درمدارس برنامه‌اي حياتي است كه در عرصه‌ي تعليم و تربيت جهان (خصوصاً دوره‌ي آموزش عمومي) از سال‌هاي دور مورد توجّه قرار گرفته است. چرا كه طيّ اين دوره‌ دانش‌آموزان در مرحله‌ي آغازين تجربه ...

SID.ir | شناسايي و ارزيابي ارقام انگور محلي استان ...

به منظور شناسايي و ارزيابي صفات مختلف ارقام محلي انگور موجود در استان آذربايجان غربي، مطالعه اي سه ساله ( 1382-1384) در باغ کلکسيون ارقام انگور در ايستگاه تحقيقات باغباني دکتر نخجواني انجام شد.

162 رقم انگور ايستگاه زرقان فارس . RESEARCH FOR162 ...

در سال 1372 يك كلكسيون از ارقام انگور در ايستگاه تحقيقات كشاورزي زرقان فارس مشتمل بر 162 رقم احداث گرديد اين ارقام از شماره هاي 1 تا 162 شماره گذاري و بصورت پاچراغي هدايت شدند.

پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام ...

پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري,برای بررسی ارقام محلي انگور,پایان نامه,روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,دانلود ...

162 رقم انگور ايستگاه زرقان فارس . RESEARCH FOR162 ...

در سال 1372 يك كلكسيون از ارقام انگور در ايستگاه تحقيقات كشاورزي زرقان فارس مشتمل بر 162 رقم احداث گرديد اين ارقام از شماره هاي 1 تا 162 شماره گذاري و بصورت پاچراغي هدايت شدند.

وب هاستینگ رایگان - 23

هاست رایگان ، کانفیگ سرور ، وی پی اس رایگان ، سرور لینوکس ، سرور ویندوز ، فروش سرور,وب هاستینگ رایگان - 23,وب هاستینگ رایگان

فایل تحقیق شناسايي و ارزيابي ارقام محلي انگور با استفاده ...

موضوع تحقیق شناسايي و ارزيابي ارقام محلي انگور با استفاده از روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتری در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای ...

آمپلوگرافي در ايران

پس از آن توسط ساير ساير دانشگاهها و محققين باغباني مؤسسه تحقيقات و اصلاح و تهيه نهال وبذر در مراكز استانها روند شناسايي و مطالعه ارقام انگور با استفاده از ديسكريپتور پيشنهادي سازمان بين المللي ذخاير توارثي گياهي (ibpgr ...

موضوعات آماده - bargozideha.com

52- شناسايي و ارزيابي ارقام محلي انگور شهرستان مرند ( استان آذربايجان شرقي) با استفاده از روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري.

پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام ...

پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,پایان نامه,روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي,آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,,پایان ...

وب هاستینگ رایگان - 23

هاست رایگان ، کانفیگ سرور ، وی پی اس رایگان ، سرور لینوکس ، سرور ویندوز ، فروش سرور,وب هاستینگ رایگان - 23,وب هاستینگ رایگان

وب هاستینگ رایگان - 23

هاست رایگان ، کانفیگ سرور ، وی پی اس رایگان ، سرور لینوکس ، سرور ویندوز ، فروش سرور,وب هاستینگ رایگان - 23,وب هاستینگ رایگان

پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام ...

پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري,برای بررسی ارقام محلي انگور,پایان نامه,روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,دانلود ...

پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام ...

پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,پایان نامه روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري,برای بررسی ارقام محلي انگور,پایان نامه,روشهاي آمپلوگرافي و آمپلومتري برای بررسی ارقام محلي انگور,دانلود ...

پایان نامه تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی,هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی می ...

پایان نامه تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی

دانلود مقاله پروژه پايان نامه پروپوزال تحقيق جزوه گزارش كارآموزي اشتغال كارآفريني,پایان نامه تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی,هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی می ...

پروژه ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی معاون امور عمومی

تجربیات مدون ارتقا شغلی دبیر روانشناسی و مشاوره تدریس

پروژه آمار رابطه تعداد اعضاي خانواده با معدل دانش آموزان

پاورپوینت اکوسیستم دریای خزر

جزوه گرامر زبان برای آمادگی در آزمون های مختلف

پاورپوینت کاشت زعفران

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان ایوان واقع در استان ایلام

پاورپوینت ورزش های ويژه پوكی استخوان

طرح توجیهی تولید ورق پلی کربنات

طرح توجیهی تولید ورق پلی کربنات