دانلود رایگان


معماری سرای سالمندان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان معماری سرای سالمندانچکیده:
کودکی، نوجوانی، میانسالی، بزرگسالی و کهنسالی مراحل گوناگون رشد و پرورش می باشد که چون حلقه های به هم پیوسته یک زنجیر می باشد.تحولات دوران رشد چنان تدریجی است که قابل لمس نمی باشد تا آنجا که سالمندی از دیدگاه اطرافیان آشکارتر از آن است که به نظر خود شخص می آید.کمبود دانش درمورد مرحله کهنسالی که از بی توجهی به آن سرچشمه می گیرد موجب شده است هاله ای از اندیشه نادرست برگرد آن کشیده شود و کهنسالی را به پیش داوری های نادرست بکشاند.بیشتر مردم از توجه و پرداختن به جنبه هایی از حیات که آنها را ناراحت می کند اکراه دارند و بیش از همه از اندیشیدن به سالمندی که حاصل گذشت عمرو مسن شدن است،می پرهیزند.
با گذشت زمان و با پیشرفت روز افزون دانش پزشکی،شاهد پیرتر شدن هرم جمعیتی و افزایش روز افزون سالمندان هستیم.گرچه افزایش خدمات بهداشتی و درمانی و به تبع آن افزایش امید به زندگی از خصوصیات مثبت پیشرفتهای علمی محسوب می شوند،ولیکن تبعات پیر شدن جامعه خود هم اکنون یکی از معضلات زندگی اجتماعی و شهری می باشد،ساختار جدید شهرهای امروزه که بر مبنای سرعت،صنعت و تخصص حرفه ای بنا شده است بسیاری از ساختارهای حمایتی سنتی چون خانواده و نقش فرزندان را در ارائه خدمات به سالمندان تضعیف کرده است .این مسئله لزوم طراحی و ارائه ساختارهای جدید خدماتی- حمایتی براقشار سالمند را ضروری ساخته است .در این ساختارها آنچه که اهمیت دارد ارائه خدمات رفاهی در کنار خدمات حمایتی است. به این منظور باشگاه سالمندان که مجموعه ای از ارائه خدمات رفاهی وحمایتی می باشد . یکی از راه حل های ساختاری در طراحی محیطهای مورد نیاز معاصر است.
در واقع آنچه که انگیزه طرح این موضوع شده است به شناخت پیامدهای نوظهور سالمندی و مهمتر از آن بررسی و پیشنهاد نمونه ای از سکونت گاه های اختصاصی سالمندان مربوط می شود تا هماهنگ با شرایط اجتماعی وفرهنگی ومذهب ما باشد چرا که مفهوم و عملکرد وکاربران آنچه که به اصطلاح (خانه سالمندان) خوانده می شود در کشور ما به طور قطع متفاوت از مراکز خاص سالمندان در سایر کشور ها خواهد شد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد سالمند
فصل اول
بخش اول
1-1-مفهوم سالمندی
1-1-1- نظریه های مختلف در مورد سالمندی
بخش دوم
1-2-ویژگی های فیزیکی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیاز آنها
1-2-1- کلیات
1-2-2-نظریه های ارائه شده در مورد پیر شدن جسمی
1-2-3-ویژگی جسمی و دگرگونی های فیزیولوژیکی
1-2-4-محدودیت های جسمی روحی
1-2-4-1-تغییرات ظاهری
1-2-4-2- تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها
بخش سوم
1-3- ویژگی های روانی سالمندان و توصیه طراحی جهت رفع نیاز آنها
1-3-1- ویژگی روانی ، احساسی و شخصیتی سالمندان
1-3-2- مشکلات روحی و روانی سالمندان
1-3-3- توصیه های طراحی
فصل دوم
2-1-ساختار جمعیتی کشورها
2-2-متوسط عمر در جهان
2-3- جمعیت سالمندان جهان
2-4- جمعیت سالمندان در ایران
2-5 -جمعیت سالمند در استان کرمانشاه
2-6- جمعیت سالمند در شهرستان کرمانشاه
2-7-مطالعات اجتماعی
2-7-1-مقدمه ای بر مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان
2-7-2 -اوقات فراغت سالمندان
2-8- ورزش
2-9 - توصیه های طراحی
فصل سوم
3-1-پیدایش خانه های سالمندی
3-1-1-علل سپردن سالمندان به خانه های سالمندی
3-2-تقسیم بندی سالمندان از نظر نوع نگهداری
3-3- مراکز خدماتی روزانه [1]
3-3-1-اهداف مراکز خدماتی مراقبت روزانه
3-3-2-فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه
3-4-خانه سالمندان در ایران
3-4-1- مشکلات سالمندی در ایران
3-4-2-سازمان ها و طرح ای حمایت کننده از سالمندان در ایران
3-4-2-1- برنامه های کار درمانی
3-4-2-2- گروه ها کمک کننده در توانبخشی سالمند
3-5-تاریخچه آسایشگاه های سالمندان در کرمانشاه
3-5-1- بررسی سالمندان کرمانشاه از نظر شرایط زندگی
3-5-2- دلایل افزایش تقاضا برای سپردن سالمندان به آسایشگاه ها
3-5-3- مشکلات موجود در مراکز نگهداری و آسایشگاه ها در شهر کرمانشاه
3-6-پیامدهای مثبت و منفی سرای سالمندان
3-6-1-پیامدهای مثبت سرای سالمندان
3-6-2- پیامدهای منفی سرای سالمندان
3-7-اهداف طرح کانون سالمندان
فصل چهارم
4-1-بررسی منابع موجود در ایران
4-1-1-انجمن بانوان نیکوکار در کهریزک
فصل پنجم
5-1- دستیابی به استانداردها
5-2- رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان
5-2-1- کلیات
5-2-2-جهت گیری مناسب
5-2-3- ورودی اصلی
5-2-4- هال ورودی
5-2-5-اتاق نشیمن
5-2-6- کتابخانه
5-2-7- اتاق غذا خوری
5-2-8-آشپزخانه
5-2-9- اتاق خواب
5-2-9-1-پنجره در اتاق خواب
5-2-9-2- روشنایی و رنگ آمیزی اتاق خوابها
5-2-9-3- وسایل مورد نیاز در اتاق خواب سالمندان
5-2-10- اتاق کارکنان
5-2-11- اتاق مدیریت
5-2-12- اتاق های درمانی و توانبخشی
5-2-13- رخشویخانه مرکزی
5-2-14- انبار وسایل
5-2-15-سرویس های بهداشتی
5-2-15-1- توالت
5-2-15-2 - دستشویی
5-2-15-3- حمام
5-3- ارتباط عمومی فضاها در خانه های سالمندان
5-3-1- آسانسور
5-3-2- رامپ و سطوح شیبدار
5-3-3- پلکان
5-4- راهروها
5-5- بازشوها
5-5-1- درها
5-5-2-پنجره ها
5-6- تراس های خصوصی
5-7- محوطه باغبانی
5-8- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان
5-9- مبلمان و اثاث ثابت
5-10- کفپوش های مناسب
5-11- نرده های کمکی
5-12- نشانه ها
5-13- رهنمود های عمومی در رابطه با خانه سالمندان
5-13-1-جمع بندی و ارائه ی سرانه های پیشنهادی
5-14- کتابخانه
5-14-1-موقعیت عملکرد های مختلف کتابخانه
فصل ششم
6-1- معرفی شهرستان کرمانشاه
6-2- وجه تسمیه
6-3- خصوصیات اجتماعی- اقتصادی- جغرافیایی منطقه (کرمانشاه)
6-3-1- مشخصات جغرافیایی کرمانشاه
6-3-2- اقتصاد کرمانشاه
6-3-2-1- صنایع و معادن
6-3-2-2- کشاورزی و دامداری
6-3-2-3- صادرات
6-4- مکان های دیدنی و تاریخی کرمانشاه
6-4-1- آثار پیش از تاریخ
6-4-2- مساجد تاریخی
6-4-3- پارک ها
6-4-4- سراب ها
6-4-5- آثار تاریخی کرمانشاه
6-4-6- آثار تاریخی اسلامی کرمانشاه
فصل هفتم
7-1- تحلیل سایت
فصل هشتم
8-1- دلایل انتخاب موضوع
8-2- هدف و ایده اصلی طراحی
8-3- ویژگی کالبدی فضا
8-3-1- فضا های باز و نیمه باز و بسته
8-3-2- ورودی
8-3-3- محوطه های فضاهای عمومی و عناصرهای اجتماعی محوطه
8-3-4- اشرافیت
8-3-5- ظاهر ساختمان
8-3-6- هندسه و سازمان فضایی
8-3-7- راهروها و راه پله ها
منابع فارسی
منابع لاتین
رساله سرای سالمندان کرمانشاه


پایان نامه سرای سالمندان کرمانشاه


دانلود پایان نامه معماری


پایان نامه طراحی خانه سالمندان


معماری طراحی سرای سالمندان


معماری خانه سالمندان


رساله معماری


مطالعه معماری خانه سالمندان


بررسی معماری سرای سالمندان


مطالعه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معماری مناسب برای سالمندان چه مولفه‌هایی دارد؟ | صدای معمار

معماری مناسب برای سالمندان چه مولفه‌هایی دارد؟ اخبار / درمانی ۱۳۹۸-۰۶-۲۱ شناسه خبر : 1138 براساس تقسیم بندی سازمان ملل متحد کشورها سه نوع ساختار جمعیتی جوان، بزرگسال و سالخورده دارند.

ضوابط طراحی خانه سالمندان ، ریز فضاها و استاندارد خانه ...

سرای سالمندان یا خانه سالمندان یک مجموعه اقامتی و سکونتی است که برای افراد مسن طراحی می شود. از این رو در معماری خانه سالمندان باید نیازهای جسمی و روانی ایشان مد نظر قرار گیرد.

پروژه و پایان نامه معماری خانه سالمندان

رساله معماری سرای سالمندان در زنجان، چکیده: مطالب حاضر دارای توضیحاتی در مورد سالمندان، نیاز های آنها و توصیه هایی برای طراحی اقامتگاه ... مطالعات خانه سالمندان 140صفحه ...

سالمندان پاورپوینت

پایان نامه معماری سرای سالمندان. چکیده:کودکی، نوجوانی، میانسالی، بزرگسالی و کهنسالی مراحل گوناگون رشد و پرورش می باشد که چون حلقه های به هم پیوسته یک زنجیر می باشد.تحولات دوران رشد چنان تدریجی است که قابل لمس نمی باشد ...

پایان نامه معماری سرای سالمندان

پایان نامه معماری سرای سالمندان ; استريليزاسيون ; زندگینامه بانوی صبر حضرت زینب سلام الله علیها ; دانلود بازی Crazy Chicken The Winged Pharaoh ; وب سايت معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش

سالمندان معماری خانه‌های ۱۴۰۰/ معماری جدید خانه‌ها ...

نشریه معماری (ای دی) آمریکا در گزارشی به بررسی برخی از راهکارهایی که می‌توان با استفاده از آنها در ساخت مسکن، زندگی سالمندان را تسهیل کرد پرداخته و می‌نویسد: یکی از موارد مهم برای آسودگی گشودن درب‌ها توسط سالمندان می ...

دانلود پروژه کامل خانه سالمندان ( اتوکد - رندر - فایل سه ...

این مطلب ارائه پروژه کامل خانه سالمندان جهت ارائه پایان نامه معماری است . پروژه معماری خانه سالمندان ارائه شده ، تمامی مدارک جهت ارائه طرح نهایی از جمله پلان های اتوکدی و رندرها و فایل سه بعدی را داراست.

تحلیل معماری دو نمونه خانه سالمندان داخلی و خارجی ( 35 ...

تحلیل معماری دو نمونه خانه سالمندان داخلی و خارجی در 35 اسلاید پاورپوینت. بررسی نمونه مشابه خانه سالمندان که شامل : تحلیل فضاها و پلان و دسترسی ها و

سالمندان پاورپوینت

پایان نامه معماری سرای سالمندان. چکیده:کودکی، نوجوانی، میانسالی، بزرگسالی و کهنسالی مراحل گوناگون رشد و پرورش می باشد که چون حلقه های به هم پیوسته یک زنجیر می باشد.تحولات دوران رشد چنان تدریجی است که قابل لمس نمی باشد ...

رشته معماری: طراحی سرای سالمندان - مقالات دانشگاهی

2-2- سرای سالمندان. 2-2-1-پیدایش و تجربه سراهای سالمندان در ... و ضروری است و نیز لازم است تا مسائل خاص سالمندان در تعیین ضوابط معماری و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.

مرکز سالمندان آرام-خانه سالمندان-سرای سالمندان-سالمند ...

مرکز سالمندان آرام به عنوان بزرگترین خانه سالمندان خصوصی با دو هزار و پانصد متر زیر بنا و دارای هشتصد متر حیاط دلباز به صورت ویلایی در منطقه دروس واقع شده است. بهترین سرای سالمندان در تهران

پایان نامه معماری سرای سالمندان

پایان نامه معماری سرای سالمندان ; استريليزاسيون ; زندگینامه بانوی صبر حضرت زینب سلام الله علیها ; دانلود بازی Crazy Chicken The Winged Pharaoh ; وب سايت معاونت آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش

مرکز سالمندان آرام-خانه سالمندان-سرای سالمندان-سالمند ...

مرکز سالمندان آرام به عنوان بزرگترین خانه سالمندان خصوصی با دو هزار و پانصد متر زیر بنا و دارای هشتصد متر حیاط دلباز به صورت ویلایی در منطقه دروس واقع شده است. بهترین سرای سالمندان در تهران

برنامه فیزیکی سرای سالمندان - بزرگترین سایت تخصصی معماری

برنامه فیزیکی سرای سالمندان. ... جهت مشاهده و دانلود رایگان مقالات معماری اینجا را کلیک کنید. جهت مشاهده نقشه و پلان های معماری به صورت رایگان اینجا را کلیک کنید.

پروژه آماده معماری خانه سالمندان با مدارک کامل | معماری 98

04/09/2018 · پروژه آماده معماری خانه سالمندان موردی می باشد که سعی داریم در این مقاله خدمت شما عزیزان و بزرگواران معرفی نماییم تا آرشیو پروژه های مربوط به خانه سالمندان را کامل تر کرده و پروژه ای دیگر در طرح و فرم متنوع ارائه داده ...

پایان نامه ای درباره معماری خانه سالمندان +دانلود با لینک ...

پایان نامه معماری خانه سالمندان. رساله معماری سرای سالمندان در زنجان، چکیده: مطالب حاضر دارای توضیحاتی در مورد سالمندان، نیاز های آنها و توصیه هایی برای طراحی اقامتگاه ...

مرکز سالمندان آرام-خانه سالمندان-سرای سالمندان-سالمند ...

مرکز سالمندان آرام به عنوان بزرگترین خانه سالمندان خصوصی با دو هزار و پانصد متر زیر بنا و دارای هشتصد متر حیاط دلباز به صورت ویلایی در منطقه دروس واقع شده است. بهترین سرای سالمندان در تهران

ضوابط طراحی خانه سالمندان ، ریز فضاها و استاندارد خانه ...

سرای سالمندان یا خانه سالمندان یک مجموعه اقامتی و سکونتی است که برای افراد مسن طراحی می شود. از این رو در معماری خانه سالمندان باید نیازهای جسمی و روانی ایشان مد نظر قرار گیرد.

مقاله نوآوری­های جدید در امنیت محاسبات ابری

مهارتهای آموزشی در تدریس

پروژه کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای به همراه توجیه اقتصادی طرح

پرسشنامه ارزیابی نگرش فرد به تصویر بدنی خویش

برنامه 97 حکایت از کرامات حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) قدس سره

بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و خلاقیت در شرکت انتقال گاز، سیمان صوفیان و شرکت راه آهن

Liberation characteristic and physical separation of printed circuit board (PCB)

نرم افزارگرفتن فشارخون_instant heart rate

پاورپوینت برنامه توسعه فردی (PDP)

معجزه ای در افزایش قد (صد در صد علمی)