دانلود رایگان


نظام آموزشی هند - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نظام آموزشی هند بخشی از متن:در ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي مناطق مختلف كشور و برقراري رقابتهاي آموزشي ميان اين مناطق تأكيد دارد. در حال حاضر، تعداد 888 نهاد آموزشي در كشور هندوستان فعاليت دارد كه به ثبت نام از 179 ميليون دانش آموز مبادرت مي نمايند. سيستم آموزش ابتدايي در هندوستان از دومين رتبة جهاني برخوردار است. اين سيستم آموزشي از 4/149 ميليون كودك 6 تا 14 ساله و 9/2 ميليون آموزگار، متشكل مي گردد. لازم به ذكر است كه نرخ مذكور به 82 درصد از كل كودكاني است كه در اين گروه سني قرار دارند مشتمل مي گردد. پس از استقلال هند طي سال 1947 سياستمداران ,مسئولان و صاحب نظران آموزش و پرورش كشور تلاشهاي فراواني در جهت ارائه الگوي مشترك ساختار آموزشي پذيرش كليه ايالت عمل آورند. طي سال 1966 كميسيون آموزش و پرورش هند مبادرت به انتشار ساختار آموزشي طرح سيستم (2+10) نمود. سيستم مذكور پس از بازنگري و جرح و تعديل طي سالهاي 1986 و 1992 به عنوان خط مشي جديد نظام آموزشي ملي به تصويب رسيد در حال حاضر كليه ايالت هاي كشور از آن پيروي مي نمايند. نكته قابل تامل در فرايند تصويب طرح مذكور طول مدت بررسي آن است كه مدت زمان سه دهه از زمان طرح اوليه آن تا جرح و تعديل و تصويب و اجراي فراگير و نهايي آن به طول انجاميد است كه خود نشان دهنده بر طرف نمودن احتمالي نواقص و نارسايي هاي طرح اوليه مي باشد. بر اساس الگوي قيد شده در فوق نظام آموزش پيش دانشگاهي كشور هند خود از دو دوره آموزش ابتدايي و متوسطه متشكل مي گردد. با وجودي كه ساختار آموزشي كشور هند بر (سيستم 2+10) استوار مي باشد. با اين حال در ميان ايالات مختلف در خصوص تعداد مدارس ابتدايي و متوسطه، شرايط سني پذيرش در مدارس متوسط، آزمون هاي عمومي، آموزش هندي و انگليسي، تعداد ساعات و جلسات درسي، مدت تعطيلات، ميزان دستمزدها، آموزش پايه و … تفاوت عمده اي وجود دارد. آموزش در كشور هند، از سن پنج سالگي آغاز شده و از سه مرحله ابتدايي، متوسطه و عالي (دو دوره 5 ساله ابتدايي و متوسطه و يك دوره 2 ساله تكميلي) متشكل مي گردد. در مجموع، دوره تحصيلات ابتدايي و متوسطه 12 سال به طول مي انجامد.

فهرست مطالب:ساختار نظام آموزشيساختار آموزش پس از استقلالآموزش پايهوسيع سازي بعد سيستم آموزش پايهنرخ رشد ثبت نام در مقاطع آموزشي پايه (برحسب ميليون) طي سال هاي 1997 - 1950زبان آموزشيآموزش زبان هنديآموزش زبان انگليسيآزمون عموميتعداد روزهاي درسيمقطع آموزش پيش دبستانياهداف آموزشي نرخ ثبت نام هاي به عمل آمده و گسترش برنامه هاي آموزشي طي دهة 1990طرح آموزش و مراقبت هاي دوران كودكي ( ECCE )مقطع آموزش ابتداييساختار آموزشيآمار آموزشي مقطع آموزش ابتدايينرخ افت تحصيلي (طي سال 1996) طرح هاي اجرايي تمركززدايي آموزشينرخ ثبت نام و حضور در مدارسنرخ ناخالص ثبت نام در مقاطع آموزش مقدماتينرخ ناخالص ثبت نام دانش آموزان مقطع ابتدايي طي دهه 1990 بر مبناي درصدنرخ جمعيت و مناطق بهره مند از خدمات آموزش ابتدايي بر مبناي درصد طي دهه 1990مقطع آموزش متوسطه ساختار آموزشيسيستم امتحاني و مدارك تحصيليآمار تحصيلي مقطع آموزش متوسطهآموزش عاليمقاطع تحصيلي آموزش عاليتقويم دانشگاهينهادهاي آموزش عالينهادهاي مركزي ارزشيابي مدارك تحصيليپذيرش تحصيلي دانشگاهها و نهادهاي همپاية آنزبان آموزشياعتبار سنجي آموزشيتعداد موسسات آموزش عالي طي دهه 1990نرخ دانشجويان آموزش عالي طي دهه 1990طرح هاي آموزشيكميسيون كمك هزينه تحصيلي دانشگاهي (UGC) اهداف خصوصي سازي آموزش عالي و احداث دانشگاه هاي خودگرداندانشگاه هاي خودگردانبين المللي سازي آموزش عاليفقدان ديدگاه براي آينده وضعيت آموزش عالينرخ رشد مراكز آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي طي سالهاي2001-1951شوراي تحقيقات علمي و صنعتي هندشوراي تحقيقات و آموزش كشاورزي شوراي تحقيقات پزشكي هندانجمن دانشگاههاي هنداهدافساختار سازماني كميته دائميالف - واحد ارزشيابي مدارك و گواهينامه هاي علميب. واحد خدمات و اطلاعات دانشجويي انجمنپ .واحد كتابخانه و مركز اسناد مدارك ت.واحد تحقيقاتث. واحد تربيت بدني ج.واحد انتشارات و فروشچ.واحد امور جوانانح.واحد همايش هاي علميكمسيون اعتبارات دانشگاهي هندساختار تشكيلات كميسيون وظايف و اختيارات كميسيونروش كار كميسيون بازنگري ساختار آموزش عاليجايگاه نظام آموزش عالي جايگاه آموزش عالي در توسعه ملي نظام برنامه ريزي آموزش عالي فاصلة نژادي در آموزش عاليميزان كارايي و تأثيرگذاري برنامه ها و استراتژي هاي آموزشينظام آموزشی هند


آموزش و پرورش هند


تحصیل در هند


تحقیق درمورد نظامهای آموزشی


تحقیق نظام آموزشی هند


آموزش و پرورش در هند


بررسی آموزش و پرورش هند


آموزش در هند


تحقیق در مورد آموزش هند


تحقیق علوم تربیتی


آموزش در هندوستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


التعليم عن بعد في أفغانستان؛ التحديات والحلول – CSRS ...

ورقة السياسات. pdf. اعداد: لجنة مخصصه بإشراف: عائشة محمدي. تدقيق: محمد مدثر إسلامي و د.

دانلود مقاله نظام اموزشی هند - مگ ایران | دانلود مقاله ...

نظام اموزشی هندساختار نظام آموزشيدر ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي ...

دانلود مقاله نظام اموزشی هند - مگ ایران | دانلود مقاله ...

نظام اموزشی هندساختار نظام آموزشيدر ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي ...

دنمشیدنا هسوم

دنمشیدنا هسوم:ناونع اب یسانشناور رانیمس یگدنز یاه تراهم زومآ ر یثات ناور تملاس رب

نظام آموزشی هند - موسسه حقوقی نوباوران

نظام آموزشی هند. یکی از بهترین امتیازات سیستم آموزش هند ارزان بودن آن است. بر خلاف سایر کشورهای توسعه یافته جهان ، دانش در اینجا با اقتصاد محصور است و هر دانشجویی که مایل به کشف منابع فراوان آموزش در کشور باشد می تواند ...

توحید + چکیده مطالب و نمودار | سامانه آموزشی ایما

«اگر انسان بر اساس غریزۀ حقیقت جوی خود، به پرسش‌هایی که درخصوص آفریگار جهان و پدید‌آورندۀ عالم هستی، برای او جلوه‌گر می‌شود، پاسخ مثبت دهد، و مبدأ فناناپذیری برای پیدایش جهان و گردش نظام شگفت‌آور آن اثبات کند و همه ...

دانلود مقاله نظام اموزشی هند - مگ ایران | دانلود مقاله ...

نظام اموزشی هندساختار نظام آموزشيدر ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي ...

توحید + چکیده مطالب و نمودار | سامانه آموزشی ایما

«اگر انسان بر اساس غریزۀ حقیقت جوی خود، به پرسش‌هایی که درخصوص آفریگار جهان و پدید‌آورندۀ عالم هستی، برای او جلوه‌گر می‌شود، پاسخ مثبت دهد، و مبدأ فناناپذیری برای پیدایش جهان و گردش نظام شگفت‌آور آن اثبات کند و همه ...

نظام آموزشی هند - موسسه حقوقی نوباوران

نظام آموزشی هند. یکی از بهترین امتیازات سیستم آموزش هند ارزان بودن آن است. بر خلاف سایر کشورهای توسعه یافته جهان ، دانش در اینجا با اقتصاد محصور است و هر دانشجویی که مایل به کشف منابع فراوان آموزش در کشور باشد می تواند ...

بررسی نظام آموزشی هند

بررسی نظام آموزشی هند بررسی نظام آموزشی هند. چکیده: در ساختار نظام آموزشی كشور هند تمركز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی كشور ...

توحید + چکیده مطالب و نمودار | سامانه آموزشی ایما

«اگر انسان بر اساس غریزۀ حقیقت جوی خود، به پرسش‌هایی که درخصوص آفریگار جهان و پدید‌آورندۀ عالم هستی، برای او جلوه‌گر می‌شود، پاسخ مثبت دهد، و مبدأ فناناپذیری برای پیدایش جهان و گردش نظام شگفت‌آور آن اثبات کند و همه ...

نظام آموزشی هند | پایان نامه دات کام

در ساختار نظام آموزشی کشور هند تمرکز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی کشور هندوستان بر رشد آموزشی مناطق مختلف کشور و برقراری ...

مقاله کتابخانه های آموزشگاهی

27 دسامبر 2010 ... عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) بیان کرد: " کمتر پایان نامه و مقاله ای در ترسیم شمای کلی کتابخانه های آموزشگاهی وضعیت موجود را تأیید می کنند.

نظام آموزشي هند

نظام آموزشي كشور هاي جهان. صفحه اصلی سایت محشر بخش سرگرمی تفریحی محشر اس ام اس جوک و لطیفه های جدید فارسی مطالب و عکس های جالب خواندنی دیدنی عکس ایرانی و خارجی خطای دید - به چشمان خود اعتماد نکنید اتاق چت روم فارسی گفتگو ...

الدرس السابع: لا تقنطوا – سعید جعفری

ترجمه: ناامید نشوید «مَن طَلَبَ شیئاً وَ جَدَّ وَجَدَ» ترجمه: هر کس چیزی را بخواهد و تکاپو کند، به دست می آورد. لا مُشکِلَهَ قادِرَهٌ عَلَی هَزیمَهِ الشَّخصِ الَّذی یَتَوَکَّلُ عَلَی اللّهِ وَ یَعتَمِدُ عَلَی نَفسِهِ ...

نظام آموزشی هند - موسسه حقوقی نوباوران

نظام آموزشی هند. یکی از بهترین امتیازات سیستم آموزش هند ارزان بودن آن است. بر خلاف سایر کشورهای توسعه یافته جهان ، دانش در اینجا با اقتصاد محصور است و هر دانشجویی که مایل به کشف منابع فراوان آموزش در کشور باشد می تواند ...

دومین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو در ایستگاه پایانی ...

دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز با حمایت حوزه هنری و سایر نهاد های فرهنگی استان البرز آیین اختتامیه دومین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو را روز پنج شنبه 30 مرداد ماه در بستر فضای مجازی برگزار می کند این ...

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ایذه - آیین ...

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ایذه - آیین نامه و شرح وظایف اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان - آیین نامه و شرح وظایف اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

تقسیمات علوم در میان مسلمانان و مسأله مفهوم علم در آن ...

رسول جعفریان در این نوشتار که بخشی از کتاب سیر تحول در مفهوم علم در ادبیات اسلامی است، سعی کرده است مروری بر مهم ترین متونی داشته باشد که به تقسیمات علوم پرداخته اند.

دانلود مقاله نظام اموزشی هند - مگ ایران | دانلود مقاله ...

نظام اموزشی هندساختار نظام آموزشيدر ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي ...

بررسی نظام آموزشی هند

بررسی نظام آموزشی هند بررسی نظام آموزشی هند. چکیده: در ساختار نظام آموزشی كشور هند تمركز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی كشور ...

نظام آموزشي هند

نظام آموزشي كشور هاي جهان. صفحه اصلی سایت محشر بخش سرگرمی تفریحی محشر اس ام اس جوک و لطیفه های جدید فارسی مطالب و عکس های جالب خواندنی دیدنی عکس ایرانی و خارجی خطای دید - به چشمان خود اعتماد نکنید اتاق چت روم فارسی گفتگو ...

پایان نامه مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت

پیش بینی ارزش دوره عمر مشتری با زنجیره مارکوف بر اساس مدل داده کاوی

گزارش کارآموزی مونتاژ مانیتور

جزوه کلاسی سیستمهای خبره و منطق فازی

فایل لایه باز کارت ویزیت سبز و سفید

برنامه اندروید پخش موسیقی

گزارش کارآموزی رشته نساجی در کارخانه بافندگی تابان

گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان

پاورپوینت Benchmarking (الگوبرداری)

گزارش کارآموزی جوشكاري الكتروفيوژن

تحقیق برنامه ریزی شهری

تجربیات مدون دبیر دین و زندگی دبیرستان

پاورپوینت خط تولید ویفر

تحقیق امکان رهن سهام شرکت های تجاری

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

سوالات آزمون استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروری

تحقیق سیستم حسابداری کارخانه قند شیروان

گزارش کارآموزی پشتیبان فنی سیستم های کامپیوتری و شبکه

گزارش کارآموزی اتوماسیون صنعتی PLC

بررسی روش ساختن قالب های آرالدایتی