دانلود رایگان


نظام آموزشی هند - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان نظام آموزشی هند بخشی از متن:در ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي مناطق مختلف كشور و برقراري رقابتهاي آموزشي ميان اين مناطق تأكيد دارد. در حال حاضر، تعداد 888 نهاد آموزشي در كشور هندوستان فعاليت دارد كه به ثبت نام از 179 ميليون دانش آموز مبادرت مي نمايند. سيستم آموزش ابتدايي در هندوستان از دومين رتبة جهاني برخوردار است. اين سيستم آموزشي از 4/149 ميليون كودك 6 تا 14 ساله و 9/2 ميليون آموزگار، متشكل مي گردد. لازم به ذكر است كه نرخ مذكور به 82 درصد از كل كودكاني است كه در اين گروه سني قرار دارند مشتمل مي گردد. پس از استقلال هند طي سال 1947 سياستمداران ,مسئولان و صاحب نظران آموزش و پرورش كشور تلاشهاي فراواني در جهت ارائه الگوي مشترك ساختار آموزشي پذيرش كليه ايالت عمل آورند. طي سال 1966 كميسيون آموزش و پرورش هند مبادرت به انتشار ساختار آموزشي طرح سيستم (2+10) نمود. سيستم مذكور پس از بازنگري و جرح و تعديل طي سالهاي 1986 و 1992 به عنوان خط مشي جديد نظام آموزشي ملي به تصويب رسيد در حال حاضر كليه ايالت هاي كشور از آن پيروي مي نمايند. نكته قابل تامل در فرايند تصويب طرح مذكور طول مدت بررسي آن است كه مدت زمان سه دهه از زمان طرح اوليه آن تا جرح و تعديل و تصويب و اجراي فراگير و نهايي آن به طول انجاميد است كه خود نشان دهنده بر طرف نمودن احتمالي نواقص و نارسايي هاي طرح اوليه مي باشد. بر اساس الگوي قيد شده در فوق نظام آموزش پيش دانشگاهي كشور هند خود از دو دوره آموزش ابتدايي و متوسطه متشكل مي گردد. با وجودي كه ساختار آموزشي كشور هند بر (سيستم 2+10) استوار مي باشد. با اين حال در ميان ايالات مختلف در خصوص تعداد مدارس ابتدايي و متوسطه، شرايط سني پذيرش در مدارس متوسط، آزمون هاي عمومي، آموزش هندي و انگليسي، تعداد ساعات و جلسات درسي، مدت تعطيلات، ميزان دستمزدها، آموزش پايه و … تفاوت عمده اي وجود دارد. آموزش در كشور هند، از سن پنج سالگي آغاز شده و از سه مرحله ابتدايي، متوسطه و عالي (دو دوره 5 ساله ابتدايي و متوسطه و يك دوره 2 ساله تكميلي) متشكل مي گردد. در مجموع، دوره تحصيلات ابتدايي و متوسطه 12 سال به طول مي انجامد.

فهرست مطالب:ساختار نظام آموزشيساختار آموزش پس از استقلالآموزش پايهوسيع سازي بعد سيستم آموزش پايهنرخ رشد ثبت نام در مقاطع آموزشي پايه (برحسب ميليون) طي سال هاي 1997 - 1950زبان آموزشيآموزش زبان هنديآموزش زبان انگليسيآزمون عموميتعداد روزهاي درسيمقطع آموزش پيش دبستانياهداف آموزشي نرخ ثبت نام هاي به عمل آمده و گسترش برنامه هاي آموزشي طي دهة 1990طرح آموزش و مراقبت هاي دوران كودكي ( ECCE )مقطع آموزش ابتداييساختار آموزشيآمار آموزشي مقطع آموزش ابتدايينرخ افت تحصيلي (طي سال 1996) طرح هاي اجرايي تمركززدايي آموزشينرخ ثبت نام و حضور در مدارسنرخ ناخالص ثبت نام در مقاطع آموزش مقدماتينرخ ناخالص ثبت نام دانش آموزان مقطع ابتدايي طي دهه 1990 بر مبناي درصدنرخ جمعيت و مناطق بهره مند از خدمات آموزش ابتدايي بر مبناي درصد طي دهه 1990مقطع آموزش متوسطه ساختار آموزشيسيستم امتحاني و مدارك تحصيليآمار تحصيلي مقطع آموزش متوسطهآموزش عاليمقاطع تحصيلي آموزش عاليتقويم دانشگاهينهادهاي آموزش عالينهادهاي مركزي ارزشيابي مدارك تحصيليپذيرش تحصيلي دانشگاهها و نهادهاي همپاية آنزبان آموزشياعتبار سنجي آموزشيتعداد موسسات آموزش عالي طي دهه 1990نرخ دانشجويان آموزش عالي طي دهه 1990طرح هاي آموزشيكميسيون كمك هزينه تحصيلي دانشگاهي (UGC) اهداف خصوصي سازي آموزش عالي و احداث دانشگاه هاي خودگرداندانشگاه هاي خودگردانبين المللي سازي آموزش عاليفقدان ديدگاه براي آينده وضعيت آموزش عالينرخ رشد مراكز آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي طي سالهاي2001-1951شوراي تحقيقات علمي و صنعتي هندشوراي تحقيقات و آموزش كشاورزي شوراي تحقيقات پزشكي هندانجمن دانشگاههاي هنداهدافساختار سازماني كميته دائميالف - واحد ارزشيابي مدارك و گواهينامه هاي علميب. واحد خدمات و اطلاعات دانشجويي انجمنپ .واحد كتابخانه و مركز اسناد مدارك ت.واحد تحقيقاتث. واحد تربيت بدني ج.واحد انتشارات و فروشچ.واحد امور جوانانح.واحد همايش هاي علميكمسيون اعتبارات دانشگاهي هندساختار تشكيلات كميسيون وظايف و اختيارات كميسيونروش كار كميسيون بازنگري ساختار آموزش عاليجايگاه نظام آموزش عالي جايگاه آموزش عالي در توسعه ملي نظام برنامه ريزي آموزش عالي فاصلة نژادي در آموزش عاليميزان كارايي و تأثيرگذاري برنامه ها و استراتژي هاي آموزشينظام آموزشی هند


آموزش و پرورش هند


تحصیل در هند


تحقیق درمورد نظامهای آموزشی


تحقیق نظام آموزشی هند


آموزش و پرورش در هند


بررسی آموزش و پرورش هند


آموزش در هند


تحقیق در مورد آموزش هند


تحقیق علوم تربیتی


آموزش در هندوستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


الدرس السابع: لا تقنطوا – سعید جعفری

ترجمه: ناامید نشوید «مَن طَلَبَ شیئاً وَ جَدَّ وَجَدَ» ترجمه: هر کس چیزی را بخواهد و تکاپو کند، به دست می آورد. لا مُشکِلَهَ قادِرَهٌ عَلَی هَزیمَهِ الشَّخصِ الَّذی یَتَوَکَّلُ عَلَی اللّهِ وَ یَعتَمِدُ عَلَی نَفسِهِ ...

التعليم عن بعد في أفغانستان؛ التحديات والحلول – CSRS ...

ورقة السياسات. pdf. اعداد: لجنة مخصصه بإشراف: عائشة محمدي. تدقيق: محمد مدثر إسلامي و د.

نحوه حضور دانش آموزان در مدارس غیردولتی اعلام شد

در حالی که مدارس غیردولتی به عنوان کمک کننده به نظام آموزشی و مدارس دولتی مصداقی از عدالت آموزشی هستند. مدارس غیردولتی امری حاکمیتی است و تمام الزامات و شیوه نامه‌های مدارس دولتی برای مدارسس غیردولتی هم صدق می‌کند.

نظام عدالت علوی؛ مبانی، اصول، مراحل، سطوح :: شکایت انتظامی

نظام عدالت علوی؛ مبانی، اصول، مراحل، سطوح مقدمه مطلب حاضر برآمده از پژوهشی است که در خصوص «عدالت در نگرش و روش حضرت علی(ع)» انجام شده است. چهارچوب مطالب مطرح شده مستند به فرمایش‌ها و ...

روشهای یاد دهی- یادگیری درس ریاضی سال اول ابتدایی

ذهن دانش آموزان همچون گل های رنگارنگی که از یک آب و خاک و خورشید بهره گرفته اند اما با یکدیگر در رنگ و بو تفاوت دارند که در برابر نظام آموزشی یکسان مهارتهای مختلفی را به بار می دهند و ثمرات گوناگونی را نتیجه می دهند.

روشهای یاد دهی- یادگیری درس ریاضی سال اول ابتدایی

ذهن دانش آموزان همچون گل های رنگارنگی که از یک آب و خاک و خورشید بهره گرفته اند اما با یکدیگر در رنگ و بو تفاوت دارند که در برابر نظام آموزشی یکسان مهارتهای مختلفی را به بار می دهند و ثمرات گوناگونی را نتیجه می دهند.

نظام عدالت علوی؛ مبانی، اصول، مراحل، سطوح :: شکایت انتظامی

نظام عدالت علوی؛ مبانی، اصول، مراحل، سطوح مقدمه مطلب حاضر برآمده از پژوهشی است که در خصوص «عدالت در نگرش و روش حضرت علی(ع)» انجام شده است. چهارچوب مطالب مطرح شده مستند به فرمایش‌ها و ...

تحصیل در هند : شرایط اعزام دانشجو و بورسیه ها | موسسه ...

کشور هند علاقه‌مند به جذب بسیاری از دانشجویان بین‌الملل است که اقتصاد و سیستم نظام آموزشی این کشور در طی سال‌های اخیر رشد بسیار خوبی داشته است.

تحقیق نظام آموزشی هند - nikanfile.com

در ساختار نظام آموزشي كشور هند تمركز عمده بر بعد وسيع ارائه خدمات آموزشي و اهميت ساختار، سازماندهي و ارتقاء آن استوار مي باشد. بعلاوه، ساختار سيستم آموزشي كشور هندوستان بر رشد آموزشي مناطق مختلف كشور و برقراري ...

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ایذه - آیین ...

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ایذه - آیین نامه و شرح وظایف اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان - آیین نامه و شرح وظایف اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

دومین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو در ایستگاه پایانی ...

دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز با حمایت حوزه هنری و سایر نهاد های فرهنگی استان البرز آیین اختتامیه دومین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو را روز پنج شنبه 30 مرداد ماه در بستر فضای مجازی برگزار می کند این ...

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ایذه - آیین ...

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ایذه - آیین نامه و شرح وظایف اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان - آیین نامه و شرح وظایف اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل ششم


پاورپوینت خط تولید مواد شوینده


تحقیق انواع پروتکل ها و پروتکل های مسیریابی


طرح توجیهی تولید نمک تصفیه شده


خط موبایل مجازی برای ثبت نام در وایبر


نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی


گزارش تخصصی سرایدار : مقابله با اتش سوزی در مدارس(ویژه سرایدار مدرسه)


پروژه کارآموزی اصول طراحی سوله


پاورپوینت معماری ژاپن کامل و مفصل


ادبيات و تصويرگري كتاب كودك