دانلود رایگان


بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز .... در سال تحصیلی 92-91 انجام گردیده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل هستند تشکیل می دهند. و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 50 نفر(دختر32 و پسر18) انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی، اضطراب بک و پرسشنامه حل مسئله (PSL) جهت اندازه گیری متغیرها استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شده است. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نشان دادند که بین خودکارآمدی و اضطراب رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی و حل مسئله رابطه مثبت و معنادار مشاهده گردید. یافته های دیگر نشان داد که متغیر خودکارآمدی در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور .... متفاوت نیست. نیز میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین در مقایسه تفاوت در حل مسئله ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ....، معنی داری بدست نیامد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
خودکارآمدی
مفهوم خود کارآمدی
برداشت انسان از خودکارآمدی
تأثیر خود کارآمدی بر فرایندهای انگیزشی
باورهای خود کارآمدی
خود کار آمدی و خود نظم بخشی
داوری درمورد سطح خود کار آمدی
اضطراب
مفهوم اضطراب
اضطراب به عنوان پاسخ درونی
دیدگاه پزشکی
دیدگاه روانشناسی
نظریه کتل
حل مسئله
مفهوم حل مسئله
مهارت های حل مسئله
الگوهای حل مسئله
عوامل حل مسئله
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری
ابزارهای اندزه گیری
پرسشنامه خود کارآمدی عمومیGSEشوارتز و جروسلم
پرسشنامه اضطراب بک
پرسشنامه حل مسئله PSLهپنر و پترسون
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
توصیف جنسیتی پاسخگویان
توصیف سنی پاسخگویان
توصیف رشته تحصیلی پاسخگویان
آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
تحلیل داده ها
فرضیه اول تحقیق
فرضیه دوم تحقیق
فرضیه سوم تحقیق
فرضیه چهارم تحقیق
فرضیه پنجم تحقیق
فصل پنجم نتیجه گیری
مقدمه
بررسی فرضیه ها
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم
بررسی فرضیه پنجم
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
منابع
خودكارآمدي دانشجویان


اضطراب دانشجویان


حل مسئله اضطراب


مساله اضطراب دانشجويان


دانلود پایان نامه


پایان نامه روانشناسی


پایان نامه علوم تربیتی


پایان نامه خود کارآمدی


پایان نامه اضطراب دانشجویان


رابطه خود كارآمدي با اضطراب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


میگنا - مشاوره چیست ؟ شیوه‌های مشاوره در روانشناسی

مشاوره رابطه ای است بین دو فرد که در آن یکی می کوشد تا دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری و انطباقی کمک کند. زمینه مشاوره انطباقی ، بیشتر شامل مشاوره تحصیلی ، مشاوره حرفه ای و اجتماعی و نظایر آنهاست .

رابطه پايبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغيرهای جمعيت ...

سال دوم، شماره سوم، پاييز 1388، ص 145 ـ 155 بهمن اکبري* چکيده پژوهش حاضر به بررسي رابطة پايبندي به دعا و اضطراب، با توجه به متغير‌هاي جمعيت‌شناختي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي انزلي پرداخته است.

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه ...

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه با پرسشنامه) دسته: روان شناسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 اضطراب یكی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن ...

SID.ir | تاثير فعاليتهاي کلاسي حل مسئله روي تمايل به ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير فعاليتهاي کلاسي حل مسئله روي تمايل به ارتباط، توانش ارتباطي خود ادراکي، و اضطراب ارتباط در زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي

رابطه | آربیتا فایل - Page 3

کار تحقیقی بررسی شرایط تابعیت در حقوق ایران – در حجم 41 صفحه فرمت ورد; روش تحقیق رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شركت هاي صنعت بیمه – 75 صفحه

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه ...

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه با پرسشنامه) دسته: روان شناسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 اضطراب یكی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن ...

بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان

بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور، چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ....

دانلود پایانامه بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر ...

چكيده پايان‌نامه : اين پژوهش به منظور بررسي و مقايسه ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبريز انجام گرفت.

میگنا - مشاوره چیست ؟ شیوه‌های مشاوره در روانشناسی

مشاوره رابطه ای است بین دو فرد که در آن یکی می کوشد تا دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری و انطباقی کمک کند. زمینه مشاوره انطباقی ، بیشتر شامل مشاوره تحصیلی ، مشاوره حرفه ای و اجتماعی و نظایر آنهاست .

پروژه خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويان | راهنمای دانشجو

پروژه خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويان خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويان شهر خوي بخشی از مطالب پروژه: چكيده تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه ...

SID.ir | تاثير فعاليتهاي کلاسي حل مسئله روي تمايل به ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير فعاليتهاي کلاسي حل مسئله روي تمايل به ارتباط، توانش ارتباطي خود ادراکي، و اضطراب ارتباط در زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي

بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان

بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور، چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ....

بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان

بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور، چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ....

بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان

بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور، چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ....

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه ...

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه با پرسشنامه) دسته: روان شناسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 اضطراب یكی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن ...

ترانه تقوي لاريجاني - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ...

بررسي ميزان قاطعيت و ارتباط آن با اضطراب در دانشجويان رشته هاي پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران Authors: دكتر ترانه تقوي لاريجاني مجله علمي پژوهشي حيات, Vol.2, Year. 1388,

پروژه خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويان | راهنمای دانشجو

پروژه خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويان خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويان شهر خوي بخشی از مطالب پروژه: چكيده تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه ...

SID.ir | تاثير فعاليتهاي کلاسي حل مسئله روي تمايل به ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير فعاليتهاي کلاسي حل مسئله روي تمايل به ارتباط، توانش ارتباطي خود ادراکي، و اضطراب ارتباط در زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه ...

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه با پرسشنامه) دسته: روان شناسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 اضطراب یكی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن ...

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه ...

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره(همراه با پرسشنامه) دسته: روان شناسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 اضطراب یكی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با ...

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دسته: روان شناسی بازدید: 14 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 پروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان ...

بررسی رابطه دینداری و میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه دسته: روان شناسی بازدید: 17 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 356 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی (گرایش عمومی) قیمت فایل فقط 14,500 ...

رابطه خودكارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان

بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور، چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ....

پاورپوینت مدیریت استعداد


تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران


تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران


پاورپوینت طلاق در اسلام


پروژه کارآفرینی تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف


پاورپوینت روانشناسی رنگ ها


پاورپوینت معماری يونان باستان


هزينه يابي مبنی بر فعالیت


بررسی نقش توریسم و گردشگری در اقتصاد ایران


گزارش كارآموزي شركت داروسازي ثامن